BMI - Body Mass Index

Powstała w 1869 roku metoda obliczania prawidłowej wagi człowieka w stosunku do jego wzrostu. Jest to (jak podkreślają lekarze) wskaźnik wyłącznie poglądowy i nie może zastąpić wizyty kontrolnej u lekarza.

Spis Treści

Nazwa której używamy dziś została użyta po raz pierwszy w 1972 roku. Wcześniej znana była jako „social physics”. Co można tłumaczyć jako: „Fizjonomię ludzką”.

Metoda ta polega na podzieleniu wagi osoby badanej przez kwadrat w metrach jej wzrostu. Dla przykładu jeśli osoba badana waży 64 kg i mierzy 1.80 m, dzielimy wartość 64 kg przez liczbę 3,6 czyli 2 x 1.80. Dla takich parametrów uzyskujemy wynik 20 czyli mieszczący się w granicach prawidłowej wagi.

Metoda ta jest metodą niedoskonałą przez co poszczególne osoby mogą zostać źle ocenione na podstawie prostych obliczeń. Dlatego ważne jest aby prawdziwy stan zdrowia ocenił lekarz.

Osoby badane mogą odznaczać się dobrym ogólnym zdrowiem jednak, przy osobie szczupłej i  wysokiej wskaźnik może wskazać niedowagę, natomiast pojawi się nadwaga u osoby umięśnionej jednak stosunkowo niskiej.

Dzieje się tak, dlatego, że metoda obliczania BMI nie bierze pod uwagę stosunku tkanki mięśniowej do tkanki tłuszczowej w ciele osoby badanej. Tym samym mogą powstawać wyniki niemiarodajne.

Wyniki również należy przeanalizować pod kątem indywidualnych cech pacjenta, takich jak wiek, budowa ciała czy płeć.

Osobne przeliczniki są także dla dzieci i osób dorosłych.

Tabele BMI

Wyniki wyliczania wskaźnika BMI są porównywane do tabel wedle których klasyfikuje się dany przypadek jako niedowagę, wagę prawidłową i nadwagę.

Dla każdej z trzech kategorii powstały również wewnętrzne progi wskazujące w którym miejscu znajduje się badana osoba na skali.

Tabela BMI prezentuje się tak:

Waga (kg) : (Wzrost (m) x 2) = ?

Od 0 do 18,5 – niedowaga
od 18,5 do 25 – waga prawidłowa
powyżej 25 – nadwaga.

Podkategorie prezentują się w następujący sposób:

Do 16 – wygłodzenie
od 16 do 17 – wychudzenie
od 17 do 18.5 – niedowaga
od 18,5 do 25 – waga prawidłowa
od 25 do 30 – nadwaga
od 30 do 35 – I stopień otyłości
od 35 do 40 – II stopień otyłości
powyżej 40 – III stopień otyłości.

Do dokładniejszej analizy składu ciała pacjenta służy specjalna aparatura dostępna w gabinetach lekarskich. Mierzy ona faktyczną zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie w przeciwieństwie do wskaźnika BMI który nie uwzględnia indywidualnych cech danego organizmu.

BMI Prime

Wraz z rozwojem medycyny pojawiła się potrzeba dostosowania skali BMI do nowej sytuacji.

Jedną z pierwszych modyfikacji podstawowego systemu jest skala BMI Prime. Używa się jej do obliczania o ile procent dana osoba przekracza normy swojej wagi. Obliczanie wyniku polega na podzieleniu wyniku swojego BMI przez 25 (czyli górny limit wskaźnika dla człowieka z Europy)

Dla przykładu weźmy osobę z wynikiem podstawowego BMI wynoszącym 34. Po podzieleniu liczby 34 przez 25 otrzymujemy wynik 1.36. Wynik taki oznacza, ze dana osoba przekracza dopuszczalne normy o 36 procent.

W wyniku używania tej metody mogą pojawić się nam wyniki takie jak:

Od 0 do 0.74 – niedowaga
0.75 do 1.00 – waga prawidłowa
powyżej 1.00 – nadwaga lub otyłość.

Obwód części ciała

 Dodatkowym pomiarem wspierającym badanie stanu zdrowia poprzez BMI jest mierzenie obwodu ciała. Dla kobiet jak i dla mężczyzn prawidłowy obwód poszczególnych części ciała jest różny.

Najlepszym wyznacznikiem zdrowia u człowieka jest obwód brzucha. Kobiety aby móc uznawać się za osoby o dobrym stanie zdrowia ich wynik powinien nie przekraczać 80 cm. U mężczyzn jest to 94 cm. Jeśli osoba badana przekracza te wartości to mówimy tu o „otyłości brzusznej”.

Drugim wskaźnikiem jest podzielenie obwodu talii przez obwód bioder. Jeśli wyniki są odpowiednio wyższe od 0.85 u kobiet i 0.90 u mężczyzn to także mamy do czynienia z otyłością brzuszną.

BMI dzieci

Sposób obliczania BMI dla osób niepełnoletnich jest taki sam z tą różnicą, że opinię na temat rozwoju dziecka określa lekarz na podstawie własnej obserwacji, wieku i płci dziecka.

Pochodną wskaźnika BMI przeznaczoną dla dzieci młodzieży jest tak zwana Siatka Centylowa.

Pozwala ona obliczyć na podstawie wieku i płci dziecka czy organizm rozwija się prawidłowo. Służą do tego tak zwane Siatki Centylowe. Czyli wykresy określające czy dziecko rozwija się wedle ogólnie przyjętych norm.

Nie ma do tego sposobu wyliczania prawidłowej masy ciała żadnego wzoru.

Lekarz prowadzący zaznacza punkt na wykresie wynikający z porównania wagi i wieku dziecka w danym okresie życia. W późniejszym czasie można określić czy nie następują problemy związane z tyciem czy też ze zbyt małą wagą.

BMI na świecie

Lekarze z Hongkongu zauważyli, że Azjaci mają inny rozkład tkanki tłuszczowej i mięśniowej w stosunku do mieszkańców Europy. W związku z tym zaproponowali swój własny zakres obliczania BMI dostosowany do potrzeb mieszkańców swojego kraju. W związku z podjętą decyzją obniżono próg według którego klasyfikuje się nadwagę u mieszkańca Hongkongu do 23 zamiast 25 jak było wcześniej. W związku z tym zaczęto klasyfikować wiele osób wcześniej uznawane za zdrowe jako posiadające nadwagę. Azjaci w przeciwieństwie do nas są genetycznie bardziej narażeni na zachorowanie np. na cukrzycę, dlatego też podjęto stosowne działania mające na celu szybsze wykrywanie problemów.

Stany Zjednoczone

 W roku 1998 w Stanach Zjednoczonych podjęto decyzję o obniżeniu do podstawowego poziomu 25 punktów w skali BMI diagnozy nadwagi.  Wcześniej osoby otyłe były klasyfikowane powyżej 27.8. Spowodowało to nagłe powiększenie ilości osób otyłych o 29 milionów ludzi. Pośrednio wyjaśnia to także nagły i niepokojący wzrost ilości osób otyłych w tamtym rejonie.

Badanie w roku 2007 wykazało, że wedle aktualnie funkcjonującego wskaźnika BMI aż 63 procent osób mieszkających w Stanach ma nadwagę. Z czego 26 procent jest już osobami otyłymi.

Otyłość krytycznie wysoką zdiagnozowano u około 2 procent wszystkich mężczyzn i 4 procent wszystkich kobiet.

Ponadto w Stanach definicja niedowagi również jest inna. Dla osób o BMI od 18.5 do 20 gdzie w Europie nadal mieścilibyśmy się w granicach normalnej wagi, w Ameryce lekarze już diagnozują niedowagę.

Problemy spowodowane otyłością

 Jak powszechnie wiadomo nadwaga jak i niedowaga mogą mieć poważne skutki zdrowotne. Do najczęstszych chorób rozwijających się w wyniku problemów z wagą należą:

  • udary
  • cukrzyca
  • zanik oddechu podczas snu/nierówny oddech
  • choroby serca

BMI w służbie statystyk

 Jak zostało wspomniane na początku artykułu sposób wyliczania wagi pacjenta w stosunku do proporcji ciała jest bardzo niedokładnym sposobem pomiaru. Jednak może służyć doskonale jako metoda monitorowania rozwoju problemów ze zdrowiem na przestrzeni lat. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dzięki właśnie BMI monitoruje od około roku 1980 zdrowie ludzkie na całym świecie. Dzięki statystykom mogą wyciągnąć wiele wniosków i na tej podstawie podejmować działania.

X