Data aktualizacji: 13.04.2022
lek. Rafał Olszewski
Konsultacja merytoryczna: lek. Rafał Olszewski
Kardiolog, specjalista zaburzeń rytmu serca, elektrofizjolog
Numer Prawa Wykonywania Zawodu: 2349071

Badanie holterowskie do domu wykonuje się w celu rejestracji czynności serca przez całą dobę, co pozwala kardiologowi na postawienie precyzyjnej diagnozy lub zlecenie odpowiedniego leczenia.

Holter do domu  aby otrzymać Holter nie musisz udawać się do placówki medycznej. Obecnie coraz popularniejszym i tańszym rozwiązaniem jest zamówienie holtera do domu, gdzie kardiolog dzięki zdalnemu połączeniu z holterem monitoruje cały czas nasz stan.

Stały Monitoring Online – najnowsze holtery bez przerwy wysyłają dane kardiologowi do analizy. Dzięki temu w przypadku rozłączenia, anomalii (np. zakłócenie w wyniku pracy przed komputerem) badanie nie musi być powtarzane, gdyż lekarz może skontaktować się pacjentem i poinformować o problemie.

Wielodobowe badanie – Europejskie badania TeleMARC wykazały, że wielodobowe monitorowanie pracy serca zwiększyło wykrycie arytmii serca o 100% w porównaniu do standardowego badania holterem dobowym.

Badanie dobowe Holterem czy Wielodobowe?

Badania naukowe TELEMARC współfinansowanego przez UE porównało 24-godzinne monitorowania EKG metodą Holtera z długoterminowym monitorowaniem rytmu serca. Metoda klasyczna pozwoliła na postawienie diagnozy arytmii w 39% przypadków, podczas gdy monitoring długoterminowy umożliwił to aż w 65% zaburzeń rytmu serca.

„Badanie TELEMARC pokazało, jak dużą skuteczność diagnostyczną możemy osiągnąć stosując rozwiązania telekardiologiczne u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Pozwala to na szybkie postawienie diagnozy i natychmiastowe wdrożenie właściwego leczenia zapobiegającego dalszemu postępowi choroby. Możemy dzięki temu skuteczniej chronić pacjentów przed powikłaniami arytmii i niepełnosprawnością”

– powiedział prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski z Instytutu Kardiologii w Warszawie, a obecny Minister Zdrowia.

Czy badanie Holtera powyżej 24h jest bardziej skuteczne?

Badania naukowe wskazały, że przez wydłużenie znacząco trwania badania do kilku dni zwiększono wykrywalność zaburzeń rytmu serca o prawie 100%.

„Długofalowo, rozwiązania systemowe pozwolą nam szybko diagnozować i leczyć, a co za tym idzie – chronić pacjentów przed groźnymi powikłaniami arytmii takimi jak np. udar mózgu”

– stwierdził dr Sierpiński.  

Lekarze podkreślali, że pacjenci, którzy korzystają z rozwiązań telemedycznych jak np. zdalny monitoring stanu zdrowia cieszą się większym komfortem życia. Wynika to m.in. ze sprawniejszego planowania wizyt kontrolnych tylko w sytuacjach, kiedy wymaga tego ich stan zdrowia. Mobilność i niewielkie rozmiary urządzeń pozwalają na swobodną pracę, podróżowanie i prowadzenie normalnego trybu życia.

Pacjenci podzielają zdanie ekspertów. ¾ badanych przyznało, że korzystanie ze zdalnego monitoringu znacząco zwiększyło ich poczucie bezpieczeństwa. 9 na 10 osób zmobilizowało to do aktywności fizycznej, co wynika z większej świadomości choroby oraz konieczności dbałości o zdrowie.

Jakie schorzenia można diagnozować wielodobowe badanie holterem?

Standardowe badanie 24h EKG Holter:

 • Pojedyncze dodatkowe pobudzenia nadkomorowe i komorowe,
 • Migotanie przedsionków,
 • Napad migotania przedsionków z szybką odpowiedzią komór,
 • Zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego,
 • Blok przedsionkowo-komorowy,
 • Częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS,
 • Obniżenie odcinka ST,

Co rozpozna dodatkowo wieloodobowe badanie EKG:

 • Ból w klatce piersiowej,
 • Rzadko występujące arytmie, kołatania serca ,
 • Rzadko występujące zaburzenia przewodnictwa,
 • Zwolnienia akcji serca,
 • Przyczyny omdleń i stanów przed omdleniowych,
 • Występowanie arytmii i zaburzeń przewodnictwa,
 • Nieprawidłowości w funkcjonowaniu stymulatorów i innych urządzeń elektrycznych wspomagających pracę serca.

Gdzie można przeprowadzić wielodobowe badanie Holter EKG?

Główną barierą przy przeprowadzeniu wieloodobowego badania Holterem jest konieczność stałego monitoringu przez lekarza kardiologa, dlatego też nieliczne placówki stacjonarne oferują tak rozbudowane badanie. Jak na razie wielodobowe badanie Holterem EKG jest oferowane przez nieliczne placówki.

Rodzaje holterów

Holtery EKG są dostępne w różnych formach. Podstawowa wersja to przenośne urządzenie niedużych rozmiarów zbliżonych do odtwarzacza mp3. Taki holter umożliwia zapis 3 lub 12 kanałowy sygnału EKG pochodzący najczęściej z siedmiu lub dziesięciu elektrod przyklejonych na ciele pacjenta, przewidziany na 24 lub na 48 godzin. Dodatkowa funkcja takiego urządzenia to wykonywanie badania dodatkowego, incydentalnego EKG na żądanie pacjenta, w momencie naciśnięcia przycisku Event. Pacjent używa takiej funkcji w momencie, kiedy wystąpią niepokojące objawy i zapisuje ten fakt w dzienniczku. Wszystkie cyfrowe sygnały EKG zarówno automatycznego jak i zdarzeniowego zapisywane są na karcie pamięci flash. Kolejny rodzaj to holtery opisane wcześniej, ale z dołączonym oprogramowaniem, które badany może zainstalować na swoim komputerze. Daje to możliwości bieżącego podglądu odczytów, oceny arytmii i odcinka ST, analizy zaawansowanej w zakresie zmienności rytmu (HRV), odstępu QT.

Inna forma holtera EKG to bardziej zaawansowany sprzęt, który ma zastosowanie w gabinetach kardiologicznych, szpitalach czy klinikach. To stanowisko holterowskie, gdzie następuje połączenie komputera z oprogramowaniem, drukarki i odpowiednio dopasowanego holtera. Takie stanowisko pozwala na zaawansowane pomiary pracy serca, natychmiastowy dostęp do analiz w różnych płaszczyznach, tabel z zestawieniami danych. System tego typu daje zarówno podgląd pomiarów w czasie rzeczywistym w każdej chwili oraz podgląd danych liczbowych, wcześniej zapisanych. Stanowisko holterowskie tego typu wykorzystywane jest do monitoringu w czasie hospitalizacji, a także do wykonywania prób wysiłkowych.

Jak wygląda monitor Holtera?

Monitor Holtera jest małym, zasilanym bateryjnie urządzeniem medycznym, które mierzy aktywność serca, na przykład szybkość i rytm. Twój lekarz może poprosić Cię o skorzystanie z niego, jeśli potrzebuje więcej informacji o funkcjonowaniu twojego serca niż rutynowy elektrokardiogram (EKG).

Ekg, a badanie Holtera

EKG to test medyczny, który służy do pomiaru tętna i rytmu serca. Jest również używany do poszukiwania innych nieprawidłowości, które mogą wpływać na normalne funkcjonowanie serca. Podczas EKG elektrody są umieszczane na klatce piersiowej, aby sprawdzić rytm serca. Mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, które nie pojawiają się w momencie wykonania EKG, ponieważ jesteś podłączony do urządzenia tylko przez bardzo krótki czas.

Nieprawidłowe rytmy serca i inne typy objawów sercowych mogą przychodzić i odchodzić. Monitorowanie przez dłuższy czas jest konieczne do rejestrowania tych zdarzeń. Monitor Holtera pozwala lekarzowi zobaczyć, jak twoje serce funkcjonuje w długiej perspektywie. Nagrania dokonane przez monitor pomagają lekarzowi określić, czy twoje serce otrzymuje wystarczającą ilość tlenu, czy impulsy elektryczne w sercu są opóźnione lub wczesne. Te nieregularne impulsy mogą być określane jako arytmie lub nieprawidłowe rytmy serca.

Jeśli jesteś już leczony z powodu problemów z sercem, noszenie monitora może pomóc twojemu lekarzowi ustalić, czy twoje lekarstwo działa, czy też trzeba wprowadzić zmiany. Może również pomóc im zrozumieć, dlaczego mogą występować inne objawy nieregularnego bicia serca, takie jak zawroty głowy, omdlenia lub uczucie, że serce bije jak szalone.

Jak przebiega badanie Holterem?

Badanie jest nieinwazyjne, bezbolesne i w zasadzie mało kłopotliwe. Holter jest wypożyczany obecnie pacjentowi do domu, nie wymaga hospitalizacji. Pielęgniarka przykleja w odpowiednich miejscach na klatce piersiowej pacjenta trzy, siedem albo dziesięć elektrod połączonych przewodami z urządzeniem. Holter zawiesza się w specjalnym etui na pasku lub na szyi. Jedyne ograniczenie to brak możliwości zażywania kąpieli w czasie badania oraz konieczność noszenia luźnego, nie uciskającego ubrania. Problem stanowią także urządzenia wydzielające silne pole elektromagnetyczne, więc osoby pracujące w pobliżu takich maszyn, będą zmuszone do wzięcia sobie dnia wolnego. Poza tym doba ma przebiegać tak jak zwykle, bo to właśnie pokazuje jak nasze serce reaguje w normalnych warunkach. Ważne jest zapisywanie wraz z podaniem godzin wszystkich ważnych czynności, jak praca, bieg, sen, przyjmowanie leków, nagłe zdenerwowanie, a także wystąpienie wcześniej zgłaszanych objawów. Holter zaopatrzony jest w kartę pamięci Flash, gdzie zapisują się wszystkie parametry pracy serca. Po upływie wskazanego czasu musimy się ponownie pojawić w przychodni, aby holter został zdemontowany i oddany do odczytu. Kiedy już są wyniki należy udać się z nimi do kardiologa.

W warunkach szpitalnych, kiedy powstaje potrzeba wykonania badania EKG metodą holterowską, decyzja, co do formy badania pozostaje w gestii lekarza. Pacjent może zostać podpięty do takiego przenośnego urządzenia na dobę, albo do systemu holterowskiego na kilka dnia. Taki system posiada monitor i oprogramowanie, co pozwala na stałe odczyty i monitorowanie pacjenta.

Jak działa Holter?

Monitor Holter jest mały. Jest nieco większy niż talia kart do gry. Kilka przewodów jest podłączonych do monitora. Przewody łączą się z elektrodami umieszczonymi na skórze klatki piersiowej za pomocą żelu podobnego do kleju. Metalowe elektrody przenoszą aktywność serca przez przewody i do monitora Holtera, gdzie są rejestrowane.

Nosisz mały woreczek na szyi, który trzyma sam monitor. Ważne jest, aby trzymać monitor blisko ciała podczas okresu testowania, aby upewnić się, że odczyty są dokładne. Twój lekarz pokaże ci, jak ponownie podłączyć elektrody, jeśli się poluzują lub odpadną podczas okresu testowania. Podczas noszenia monitora należy unikać kąpieli, prysznica i pływania.

Podczas 24-godzinnego testu Holtera powinieneś uczestniczyć w normalnych codziennych zajęciach. Samo używanie monitora Holter nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Jednak taśmy lub klej, które przyczepiają elektrody do skóry, mogą powodować u niektórych osób lekkie podrażnienie skóry. Pamiętaj, aby poinformować na samym początku badania lekarza o tym, jeśli jesteś uczulony na jakiekolwiek taśmy lub kleje.

24-godzinny test monitora Holtera jest bezbolesny. Należy jednak odnotować ból w klatce piersiowej, szybkie bicie serca lub inne objawy kardiologiczne występujące podczas badania.

Dokładność testowania

Utrzymuj monitor Holtera w stanie suchym, aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Przed wizytą weź kąpiel lub prysznic, aby mieć zainstalowany monitor i nie stosuj żadnych płynów ani kremów. Unikaj czynności, które mogą doprowadzić do zmoczenia monitora.

Pola magnetyczne i elektryczne mogą zakłócać działanie monitora Holtera. Unikaj obszarów o wysokim napięciu podczas noszenia monitora.

W przypadku wystąpienia błędnego odczytania lub fałszywych trafień, Holter może wymagać ponownego zastosowania.

Zrozumienie wyników

Po upływie zalecanego czasu testowania powrócisz do gabinetu lekarskiego, aby usunąć monitor Holtera. Twój lekarz przeczyta Twój dziennik aktywności i przeanalizuje wyniki monitora. W zależności od wyników testu może być konieczne przeprowadzenie dalszych testów przed postawieniem diagnozy.

Monitor Holtera może ujawnić, że twoje lekarstwo nie działa lub twoja dawka musi zostać zmieniona, jeśli już bierzesz leki na nienormalny rytm serca. Jest to szczególnie przydatne w wykrywaniu nienormalnych rytmów serca, które są bezbolesne i nieznane.

Noszenie monitora Holtera jest bezbolesne i jest jednym z najlepszych sposobów identyfikacji potencjalnych problemów z sercem.