lek. med. Michał Długaszek

Lek. med. Michał Długaszek w 2016 roku ukończył Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na Wydziale Lekarskim w Zabrzu. Podczas studiów trzykrotnie uzyskał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane za osiągnięcia naukowe. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał w izbach przyjęć, SOR-ach, w Podstawowej Opiece Zdrowotnej oraz w oddziałach kardiologii i interny. Obecnie jest trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii w jednym ze śląskich szpitali. Pod specjalistycznym nadzorem udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu przygotowania chorych do znieczulenia, przeprowadzania znieczulenia i opieką nad pacjentem po wybudzeniu. Podejmuje również dyżury w oddziale intensywnej terapii. W obrębie zainteresowań zawodowych znajduje się medycyna okołooperacyjna, intensywna terapia oraz leczenie bólu.

Services

Medyk Online