lek. Mateusz Wilkowski

od 2002 roku  zatrudniony w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku Oddział Kardiologiczny; Pracownia Elektrofizjologii (Cardiology Ward; EP Lab)

Interventional cardiology, electrophysiology, arrhythmia ablations, implantation of pacemakers, ICD, CRT-D

Services

Medyk Online