lek. Anna Długaszek

lek. Anna Długaszek jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W trakcie studiów dwukrotnie zdobyła stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce. Brała czynny udział w licznych konferencjach naukowych oraz jest współautorką publikacji naukowych.

Jest lekarzem w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach. Doświadczenie zawodowe obecnie zdobywa również w pracy na oddziale chorób wewnętrznych, w podstawowej opiece zdrowotnej oraz w hospicjum stacjonarnym i domowym.

W obszarze jej zainteresowań zawodowych znajduje się diagnostyka i leczenie szczególnie nowotworów piersi, przewodu pokarmowego, układu rozrodczego i skóry, a także leczenie bólu i opieka paliatywna.

Services

Medyk Online