« Powrót do Zodgane

Skutki uboczne leku Zodgane

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi po stosowaniu Zodgane są ból głowy, kichanie, krwawienie z nosa, podrażnienie nosa, owrzodzenia błony śluzowej nosa oraz zakażenia górnych dróg oddechowych. Większość z tych objawów jest łagodna i przemijająca, ale w przypadku nasilenia lub utrzymywania się, zaleca się konsultację z lekarzem.

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób)

Ból głowy po Zodgane – Ból głowy jest jednym z częstszych działań niepożądanych po stosowaniu Zodgane. Objaw ten może wynikać z miejscowego działania leku w obrębie nosa i zatok, a także może być reakcją organizmu na kortykosteroidy. Ból głowy zazwyczaj jest łagodny i przemijający, aczkolwiek w niektórych przypadkach może być uciążliwy. W takim przypadku zaleca się stosowanie ogólnodostępnych leków przeciwbólowych. Jeśli ból głowy jest ciągły lub nasila się, należy skonsultować się z lekarzem.

Kichanie po Zodgane – Kichanie może wystąpić jako bezpośrednia reakcja na aplikację aerozolu do nosa. Jest to naturalna odpowiedź organizmu na obecność obcego ciała w nosie. Zazwyczaj jest to reakcja krótkotrwała i ustępuje samoistnie.

Krwawienie z nosa po Zodgane – Krwawienie z nosa może wystąpić w wyniku podrażnienia lub uszkodzenia delikatnej błony śluzowej nosa przez aerozol. Zazwyczaj są to krwawienia niewielkie i ustępujące samoistnie. W przypadku częstego krwawienia lub silnego krwotoku z nosa, należy skonsultować się z lekarzem.

Podrażniony nos po Zodgane – Podrażnienie nosa jest możliwym działaniem niepożądanym i może objawiać się uczuciem suchości, swędzeniem czy pieczeniem w nosie. Zazwyczaj jest to objaw łagodny i przemija po kilku dniach stosowania leku. W przypadku silnego lub utrzymującego się podrażnienia, zaleca się konsultację z lekarzem.

Owrzodzenie błony śluzowej nosa po Zodgane – Owrzodzenia mogą pojawić się w wyniku długotrwałego stosowania aerozolu i są związane z lokalnym działaniem kortykosteroidów na błonę śluzową nosa. Owrzodzenia mogą być bolesne i wymagać leczenia. W przypadku ich wystąpienia, należy przerwać stosowanie Zodgane i skontaktować się z lekarzem.

Zakażenie górnych dróg oddechowych po Zodgane – Zakażenia mogą występować częściej u osób stosujących kortykosteroidy, które mogą obniżać lokalną odporność błon śluzowych. Objawy zakażenia to m.in. zwiększony katar, ból gardła, kaszel. W przypadku podejrzenia zakażenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Wzrost ciśnienia w gałce ocznej (jaskra) i/lub zaćma po Zodgane – U niektórych pacjentów stosujących Zodgane może dojść do wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, co może prowadzić do jaskry, a także do rozwoju zaćmy, objawiającej się zmętnieniem soczewki oka. Objawy te mogą obejmować zmniejszenie ostrości wzroku, widzenie „halo” wokół świateł oraz ból w okolicach oka. W przypadku wystąpienia tych objawów, szczególnie jeśli są one długotrwałe lub nasilają się, zaleca się konsultację okulistyczną.

Uszkodzenie przegrody nosowej po Zodgane – Stosowanie Zodgane może w rzadkich przypadkach prowadzić do uszkodzenia przegrody nosowej, co objawia się bólem, krwawieniem z nosa lub uczuciem suchości w nosie. W przypadku wystąpienia tych objawów, zwłaszcza jeśli są one utrzymujące się, zaleca się przerwanie stosowania leku i skonsultowanie się z lekarzem.

Zaburzenia smaku i węchu po Zodgane – Kortykosteroidy stosowane miejscowo w nosie, jak Zodgane, mogą wpływać na nerwy odpowiedzialne za węch i smak. W efekcie może dojść do zmniejszenia lub utraty wrażliwości na smaki i zapachy. Objawy te zazwyczaj są przemijające i ustępują po zaprzestaniu stosowania leku.

Trudności w oddychaniu i/lub świszczący oddech po Zodgane – W niektórych przypadkach, szczególnie u osób z istniejącymi problemami oddechowymi, stosowanie Zodgane może prowadzić do trudności w oddychaniu lub świszczącego oddechu. W przypadku wystąpienia tych objawów, szczególnie jeśli są one nagłe lub nasilają się, zaleca się niezwłoczne skonsultowanie się z lekarzem.

Nieostre widzenie po Zodgane – Nieostre widzenie może być rzadkim skutkiem ubocznym stosowania Zodgane. Może być to związane ze zmianami ciśnienia wewnątrzgałkowego lub innymi zaburzeniami ocznymi. W przypadku wystąpienia tego objawu, szczególnie jeśli jest on utrzymujący się lub nasilający, zaleca się konsultację okulistyczną.