Vibin

Vibin to lek o działaniu antykoncepcyjnym, przeznaczony do stosowania doustnego. Ta metoda antykoncepcyjna ma wysoką skuteczność, ale co też ważne jest w pełni odwracalna. Tabletki wydawane są tylko na receptę. Przed stosowaniem leku konieczne jest udanie się na wizytę lekarską w celu przeprowadzenia wywiadu oraz sprawdzenia stanu zdrowia pacjentki.

Działanie leku Vibin

Lek Vibin należy do hormonalnych środków antykoncepcyjnych przeznaczonych do doustnego stosowania. Zawiera on 2 składniki – syntetyczne hormony sterydowe o nazwach: etynyloestradiol oraz drospirenon. Hormony te są niemal całkowicie wchłaniane, podlegają szybkiemu metabolizmowi i wydalane są z kałem oraz moczem w postaci metabolitów. Preparat ten jest jednofazowy – każda tabletka leku zawiera stałą ilość wyżej wspomnianych hormonów.

Działanie leku Vibin polega na:

 • zatrzymywaniu procesu dojrzewania pęcherzyków Graafa, a tym samym hamowaniu owulacji;
 • zmienianiu właściwości endometrium macicy, przez co utrudniony jest też proces implementacji;
 • zmianie właściwości śluzu szyjki macicy, a w efekcie utrudnieniu poruszania się plemników;
 • zmniejszeniu perystaltyki jajowodów.

Wskazania do stosowania Vibin

Stosowanie Vibin ma na celu zapobieganie niechcianej ciąży oraz leczenie niektórych schorzeń hormonalnych. Wskazania do stosowania Vibin obejmują:

 • Antykoncepcja hormonalna: Głównym wskazaniem do stosowania Vibin jest antykoncepcja. Vibin działa poprzez hamowanie owulacji, czyli uwalniania jaja przez jajniki. Ponadto, lek zmienia śluz szyjkowy, utrudniając plemnikom dotarcie do jaja, oraz wpływa na błonę śluzową macicy, utrudniając implantację zapłodnionego jaja.
 • Nieregularne miesiączki: Vibin może być stosowany w leczeniu nieregularnych miesiączek, czyli zaburzeń cyklu miesiączkowego. Lek pomaga regulować cykl i sprawia, że miesiączki są bardziej przewidywalne.
 • Bolesne miesiączki (dysmenorrea): Vibin może przynieść ulgę kobietom cierpiącym na bolesne miesiączki, redukując ból oraz objętość krwawienia.
 • Zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS): Vibin może pomóc w łagodzeniu objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego, takich jak wahania nastroju, bóle głowy, zmęczenie czy wzdęcia.
 • Trądzik: W niektórych przypadkach, Vibin może być stosowany w leczeniu trądziku o podłożu hormonalnym. Lek wpływa na równowagę hormonalną, co może prowadzić do redukcji zmian trądzikowych.
 • Endometrioza: Vibin może być stosowany w leczeniu endometriozy, choroby polegającej na obecności tkanki endometrialnej poza macicą. Lek pomaga zmniejszyć ból oraz objętość krwawienia związane z endometriozą.

Przed rozpoczęciem stosowania Vibin, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem oraz uwzględnienie przeciwwskazań oraz możliwych skutków ubocznych.

Przeciwwskazania do stosowania Vibin

Przeciwwskazania do stosowania Vibin to sytuacje, w których lek może być niebezpieczny dla zdrowia pacjenta. Należy unikać stosowania Vibin w przypadku:

 • Uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu: Jeśli pacjent wykazuje objawy uczulenia lub nadwrażliwości na etynyloestradiol, lewonorgestrel lub inny składnik Vibin, lek nie powinien być stosowany.
 • Żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej: Vibin może zwiększać ryzyko wystąpienia zakrzepów żylnych. Jeśli pacjent ma czynną lub przebytą chorobę zakrzepowo-zatorową lub istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia takiej choroby, Vibin nie jest wskazany.
 • Tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych: Vibin może zwiększać ryzyko wystąpienia zakrzepów tętniczych. Jeśli pacjent ma czynne tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, choroby naczyń mózgowych, skłonności do występowania zaburzeń tętniczych lub inne czynniki zwiększające ryzyko, Vibin nie jest wskazany.
 • Migreny z ogniskowymi objawami neurologicznymi: Osoby cierpiące na migreny z ogniskowymi objawami neurologicznymi nie powinny stosować Vibin ze względu na zwiększone ryzyko powikłań.
 • Niewydolność nerek lub choroby wątroby: Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek lub ciężką chorobą wątroby nie powinni stosować Vibin, ponieważ lek może obciążać te narządy.
 • Nowotwory: Vibin jest przeciwwskazany u pacjentów z nowotworami zależnymi od hormonów płciowych (obecnymi lub podejrzewanymi), takimi jak rak piersi czy rak narządów rodnych.
 • Krawawienie z dróg rodnych o niewyjaśnionej przyczynie: Vibin nie powinien być stosowany u pacjentów z niewyjaśnionym krwawieniem z dróg rodnych, dopóki przyczyna krwawienia nie zostanie zidentyfikowana.
 • Ciąża lub podejrzenie ciąży: Vibin nie jest wskazany w przypadku ciąży lub podejrzenia ciąży, ponieważ może być szkodliwy dla płodu.
 • Stosowanie leków ombitaswir, parytaprewir, rytonawir i dazabuwir: Stosowanie Vibin jest przeciwwskazane u pacjentów przyjmujących te leki, ponieważ mogą one wpłynąć na skuteczność Vibin.

Środki ostrożności podczas stosowania leku Vibin

W niektórych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Vibin. Przed rozpoczęciem leczenia ważne jest skonsultowanie się z lekarzem, wykonanie wywiadu, pomiar ciśnienia tętniczego oraz badanie fizykalne. Kontrole te powinny być regularnie powtarzane w trakcie stosowania Vibin. Do sytuacji, które wymagają ostrożności oraz konsultacji z lekarzem, należą:

 • Zaburzenia krążenia: Osoby z zaburzeniami krążenia powinny zachować ostrożność podczas stosowania Vibin, ponieważ lek może wpływać na ryzyko zakrzepów.
 • Otyłość: Otyłość zwiększa ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, dlatego pacjenci z nadwagą lub otyłością powinni zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu Vibin.
 • Długotrwałe unieruchomienie, rozległe zabiegi operacyjne, zabiegi neurochirurgiczne, poważne urazy: Wszystkie te sytuacje zwiększają ryzyko zakrzepów, dlatego Vibin powinien być stosowany z ostrożnością lub wstrzymany do czasu powrotu do normalnej aktywności.
 • Nowotwór lub ryzyko wystąpienia nowotworu piersi: Pacjenci z obecnymi lub wcześniejszymi nowotworami piersi lub z rodzinną historią nowotworów piersi powinni omówić stosowanie Vibin ze swoim lekarzem.
 • Choroba wątroby, choroby nerek, cukrzyca, hiperlipidemia: Osoby z tymi schorzeniami powinny być ostrożne przy stosowaniu Vibin, ponieważ lek może wpływać na stan zdrowia tych pacjentów.
 • Depresja, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zespół hemolityczno-mocznicowy, toczeń rumieniowaty układowy, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa: Vibin może wpłynąć na przebieg tych chorób, dlatego pacjenci z tymi schorzeniami powinni konsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku.
 • Bezpośrednio po porodzie: Kobiety, które niedawno urodziły, powinny zachować ostrożność przy stosowaniu Vibin, ze względu na zwiększone ryzyko zakrzepów w tym okresie.
 • Zapalenie żył podskórnych, żylaki, padaczka: Pacjenci z tymi schorzeniami powinni być ostrożni przy stosowaniu Vibin i konsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii.
 • Choroba, która pojawiła się po raz pierwszy w czasie ciąży lub podczas stosowania hormonów płciowych: Pacjentki, u których wystąpiły choroby podczas ciąży lub stosowania hormonów płciowych, powinny być ostrożne przy stosowaniu Vibin i omówić to z lekarzem.
 • Wysokie ciśnienie krwi, którego nie da się obniżyć lekami przeciwnadciśnieniowymi: Osoby z niekontrolowanym wysokim ciśnieniem krwi powinny być ostrożne przy stosowaniu Vibin, ponieważ lek może wpływać na ciśnienie krwi.
 • Ostuda (obecnie lub w przeszłości): Pacjenci z obecną lub wcześniejszą ostudą powinni być ostrożni przy stosowaniu Vibin, ponieważ lek może zaostrzyć objawy.
 • Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy: Osoby z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym powinny być ostrożne przy stosowaniu Vibin, ponieważ lek może wpływać na przebieg choroby.

Podsumowując, istnieje wiele sytuacji, w których stosowanie Vibin może być przeciwwskazane lub wymagać ostrożności. Zawsze należy omówić możliwość stosowania Vibin ze swoim lekarzem, szczególnie jeśli występują przeciwwskazania lub inne czynniki ryzyka. Lekarz pomoże ocenić, czy Vibin jest odpowiedni dla pacjenta i podejmie decyzję o leczeniu na podstawie indywidualnych okoliczności i potrzeb pacjenta.

Z czym nie łączyć leku Vibin

Zarówno lekarze, jak i farmaceuci powinni być informowani o przyjmowaniu leku Vibin, zwłaszcza gdy zalecane są dodatkowe leki lub produkty ziołowe. W niektórych przypadkach może być konieczne zastosowanie dodatkowych metod antykoncepcji lub dostosowanie dawek innych leków.

Leki, które mogą wpływać na działanie Vibin

 • Leki na padaczkę: takie jak prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina.
 • Leki na gruźlicę: na przykład ryfampicyna.
 • Leki na zakażenia HIV i HCV: inhibitory proteazy i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy, takie jak rytonawir, newirapina, efawirenz.
 • Leki na zakażenia grzybicze: gryzeofulwina, ketokonazol.
 • Leki na zapalenie stawów i chorobę zwyrodnieniową stawów: etorykoksyb.
 • Leki na wysokie ciśnienie w naczyniach płuc: bosentan.

Produkty ziołowe

 • Ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

Jeżeli pacjentka przyjmuje którykolwiek z tych leków, dodatkowe metody antykoncepcji, takie jak prezerwatywy, są zalecane podczas leczenia oraz przez 28 dni po jego zakończeniu.

Leki, na które Vibin może wpływać

 • Leki zawierające cyklosporynę.
 • Leki przeciwpadaczkowe zawierające lamotryginę, co może zwiększyć częstotliwość napadów.
 • Teofilina, stosowana w problemach z oddychaniem.
 • Tyzanidyna, używana w leczeniu bólu mięśni i (lub) kurczów mięśni.

Kontraindikacje

Jeżeli pacjentka ma zapalenie wątroby typu C i przyjmuje leki takie jak ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem, dazabuwir, glekaprewir z pibrentaswirem lub sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem, leku Vibin nie wolno stosować. Może to prowadzić do nieprawidłowych wyników testów wątroby.

Wszelkie zmiany w leczeniu, w tym przerwanie przyjmowania Vibin i zastosowanie innej formy antykoncepcji, powinny być dokonywane tylko po konsultacji z lekarzem. Vibin można zastosować ponownie po około 2 tygodniach od zakończenia leczenia tymi lekami.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Vibin

Skutki uboczne leku Vibin

Występujące często:

 • Zaburzenia miesiączkowania – nieprawidłowości w cyklu miesiączkowym
 • Krwawienia pomiędzy miesiączkami – krwawienia, które występują między regularnymi miesiączkami
 • Tkliwość, ból piersi – uczucie dyskomfortu lub bólu w piersiach
 • Bóle głowy – uczucie dyskomfortu w okolicy głowy
 • Migrena – silny ból głowy, często związany z światłowstrętem i nudnościami
 • Stany depresyjne – uczucie smutku, zniechęcenia lub apatii
 • Nudności – uczucie mdłości, niechęci do jedzenia
 • Zakażenia grzybicze pochwy – infekcje pochwy wywołane przez grzyby
 • Biała wydzielina z pochwy – występowanie białej wydzieliny z pochwy

Występujące niezbyt często:

 • Zmiana popędu seksualnego – zmniejszenie lub zwiększenie zainteresowania seksem
 • Wahania ciśnienia krwi – nieprawidłowo wysokie lub niskie ciśnienie krwi
 • Wymioty – odruchowe wydalenie zawartości żołądka przez usta
 • Trądzik – wysypka na skórze charakteryzująca się zapalonymi, niekiedy ropnymi krostami
 • Wysypka skórna, silny świąd – reakcje na skórze, takie jak zaczerwienienie lub swędzenie
 • Zakażenia pochwy – infekcje pochwy wywołane przez różne drobnoustroje
 • Zatrzymanie płynów w organizmie – gromadzenie się płynów w tkankach, co może prowadzić do obrzęków
 • Zmiana masy ciała – wzrost lub spadek wagi

Występujące rzadko:

 • Reakcje alergiczne – nadmierna reakcja organizmu na substancję, na którą jest uczulony
 • Astma – przewlekłe zapalenie dróg oddechowych prowadzące do duszności i kaszlu
 • Wydzielina z piersi – płyn wydostający się z piersi, niezwiązany z laktacją
 • Problemy ze słuchem – trudności w odbieraniu dźwięków lub pogorszenie słuchu
 • Zakrzep blokujący naczynia krwionośne – zakrzepy krwi, które mogą zablokować przepływ krwi w naczyniach
 • Nadwrażliwość – zwiększona wrażliwość na bodźce zewnętrzne
 • Rumień guzowaty lub rumień wielopostaciowy – zmiany skórne charakteryzujące się czerwonymi plamami lub guzkami, które mogą być bolesne i powodować swędzenie

Podsumowując, lek Vibin może powodować różne objawy niepożądane, które występują z różnym nasileniu i częstości. Ważne jest, aby pacjenci byli świadomi tych możliwych skutków ubocznych i skonsultowali się z lekarzem w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Vibin

Pytania naszych Pacjentów

Czy po tabletkach Vibin się tyje?

Wśród objawów niepożądanych leku Vibin występuje również zmiana masy ciała, która może objawiać się zarówno wzrostem, jak i spadkiem wagi. Skutek uboczny w postaci przybierania na wadze występuje niezbyt często. Niestety, nie można podać konkretnego procentu pacjentek dotkniętych tym skutkiem ubocznym, ponieważ może się różnić w zależności od populacji i indywidualnych reakcji na lek.

Do czego służy lek Vibin?

Vibin to lek hormonalny stosowany w antykoncepcji hormonalnej, czyli w zapobieganiu ciąży.

Jak szybko działa Vibin?

Vibin zaczyna działać jako środek antykoncepcyjny prawie natychmiast, jeśli zostanie rozpoczęty w odpowiednim momencie cyklu miesiączkowego. Zaleca się rozpoczęcie przyjmowania Vibin pierwszego dnia miesiączki. W takim przypadku ochrona antykoncepcyjna zaczyna działać od razu, co oznacza, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych metod antykoncepcji.

Czy tabletki Vibin są skuteczne?

Tabletki Vibin są skuteczne jako środek antykoncepcyjny, gdy stosowane są zgodnie z zaleceniami. Prawidłowe i regularne przyjmowanie tabletek zapewnia wysoką skuteczność antykoncepcji, z ryzykiem zajścia w ciążę poniżej 1% w ciągu roku stosowania.

Czy Vibin jest na receptę?

Tak, Vibin jest lekiem na receptę.

Czy trzeba brać tabletki placebo Vibin?

Tak, należy brać tabletki placebo Vibin, ponieważ są one częścią cyklu terapeutycznego i pomagają utrzymać regularny schemat przyjmowania leku oraz zapobiegają wystąpieniu nieplanowanej ciąży.

Jak zacząć brać tabletki Vibin?

Przed rozpoczęciem stosowania tabletek Vibin należy skonsultować się z lekarzem, który przepisze odpowiedni schemat dawkowania i udzieli szczegółowych instrukcji dotyczących przyjmowania leku. Przyjmowanie tabletek Vibin rozpoczyna się zazwyczaj w pierwszym dniu miesiączki. Lekarz może zalecić również rozpoczęcie stosowania tabletek w innym momencie cyklu menstruacyjnego, jednak w takim przypadku należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji przez pierwsze siedem dni przyjmowania tabletek. Tabletki Vibin należy przyjmować codziennie o tej samej porze, najlepiej po posiłku, popijając szklanką wody. Należy unikać przegapienia dawki, a w przypadku zapomnienia o przyjęciu tabletki w ustalonym czasie, należy ją przyjąć jak najszybciej, a następnie kontynuować stosowanie leku w zwykłym harmonogramie.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Vibin? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaDrospirenonum + Ethinylestradiolum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Vibin

Asubtela, Axia, Axia Forte Plus, Axia Plus, Daylette, Lesine, Lesiplus, Midiana, Naraya, Naraya Plus, Sidretella 20, Sidretella 30, Teenia, Vixpo, Yasminelle.

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2023