lek. Michał DługaszekKonsultacja merytoryczna: lek. Michał Długaszek, PWZ: 3405468

Telfast

Fexofenadini hydrochloridum

Telfast to lek przeciwhistaminowy, który stosowany jest w walce z objawami uczulenia. Ten przeciwalergiczny środek wydawany jest na receptę i nie jest refundowany. Lek występuje w postaci tabletek powlekanych. Za hamowanie objawów alergii odpowiedzialna jest substancja czynna o nazwie feksofenadyna. Telfast stosowany jest w celu leczenia pokrzywki o charakterze przewlekłym, a także w celu łagodzenia kataru, kichania, obrzęku oraz świądu błon śluzowych. Jakie są właściwości leku Telfast? Czy jego stosowanie wiąże się z ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych? Jakie należy zachować środki ostrożności podczas przyjmowania leku Telfast?

Telfast – charakterystyka i działanie leku

Lek Telfast to środek, który ma za zadanie niwelować objawy alergii tkj.:

 • katar;
 • kichanie;
 • skórne objawy pokrzywki;
 • obrzęk oraz świąd błon śluzowych.

Za działanie antyuczuleniowe odpowiada substancja czynna preparatu, którą jest feksofenadyna. Blokuje ona histaminowe receptory typu 1 (H1), tym samym zmniejszając przykre dolegliwości związane z występującą alergią. Substancja czynna działa przez 24 godziny. Jest ona eliminowana z organizmu głównie w wyniku wydalania jej z żółcią.

Lek Telfast 120 stosowany jest w celu leczenia objawowym sezonowego alergicznego nieżytu nosa.

Telfast 180 stosowany jest w leczeniu objawowym przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Przeciwwskazania do stosowania leku Telfast

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Telfast nie jest możliwe. Do takich sytuacji należą:

 • nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku;
 • okres karmienia piersią.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem. Szczególne środki ostrożności powinny zachować osoby, które:

 • zmagają się z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby (lub podejrzewają te zaburzenia u siebie);
 • będące w podeszłym wieku;
 • zmagające się z chorobami układu sercowo-naczyniowego;
 • kobiety będące w ciąży (lub podejrzewające ciążę);
 • prowadzące pojazdy mechaniczne – w niektórych przypadkach lek może wywołać senność, która wpłynie na czasowe upośledzenie zdolności koncentracji oraz reagowania, co wiąże się ze zmniejszonych bezpieczeństwem i zaburzoną zdolnością prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń lub maszyn.

Skład, dawkowanie i przechowywanie leku Telfast

Lek Telfast występuje w postaci tabletek, które należy stosować doustnie. Tabletki należy połknąć w całości popijające je wodą. Zaleca się, aby lek stosować przed posiłkiem.

Dawkowanie

Dorośli oraz dzieci po 12. roku życia – 180 mg leku 1 raz na dobę.

Dokładną dawkę leku ustala lekarz podczas konsultacji.

Lek nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 12. roku życia, ponieważ nie istnieją dane dotyczące bezpieczeństwa, a także skuteczności stosowania leku u tej grupy wiekowej.

Skład leku

Substancją czynną leku Telfast 180 jest feksofenadyny chlorowodorek. Każda tabletka leku zawiera 180 mg tej substancji.

Pozostałe składniki leku:

Rdzeń tabletki: kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza E-15, hypromeloza E-5, powidon, tytanu dwutlenek (E171), krzemionka koloidalna bezwodna, makrogol 400, mieszanina tlenków żelaza (E172).

Tabletki Telfast 180 mają brzoskwiniowy kolor oraz kształt kapsułki. Na jednej stronie oznakowane są numerem „018, a na drugiej literą „e”. Pakowane są w blistry, a następnie umieszczone w tekturowym pudełku. W 1 opakowaniu może znajdować się 20, 50 lub 100 tabletek powlekanych. Producentem leku Telfast jest Sanofi-Aventis Deutschland.

Przechowywanie leku

Lek Telfast należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności (ostatniego dnia danego miesiąca), który znajduje się na opakowaniu. Najodpowiedniejsza temperatura do przechowywania leku to 25 stopni C. W celu utylizacji leku należy skonsultować się z farmaceutą, który podpowie jak bezpiecznie pozbyć się leku bez szkody dla środowiska.

Środki ostrożności oraz stosowanie leku Telfast z innymi lekami

Przed przyjmowaniem leku Telfast należy poinformować lekarza o wszystkich lekach, które były ostatnio stosowane – również tych, które wydawane są bez recepty. Stosowanie leku Telfast równocześnie z ketokonazolem, itrakonazolem lub erytromycyną powoduje wzrost stężenia feksofenadyny we krwi. Stosowanie rytonawiru i łopinawiru może spowodować nasilenie działania feksofenadyny, co może doprowadzić do wzrostu działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem feksofenadyny.

Stosowanie leków, które mają za zadanie zobojętniać soki żołądkowe, może wpłynąć na zmniejszenie biodostępności leku Telfast. W przypadku stosowania preparatów gliny i magnezu należy zrobić 2 godzinny odstęp pomiędzy zażyciem leku Telfast. Lek może również zmieniać wyniki alergicznych testów skórnych.

O leku

Producent: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Rejestracja: Lek dostępny na receptę

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki

Fexofast.

Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2021

Stosowanie leku Telfast niesie ze sobą ryzyko pojawienia się działań niepożądanych, ale ich wystąpienie nie jest regułą. Do skutków ubocznych związanych z zażywaniem leku Telfast zalicza się:

występujące często (częściej niż u 1 na 100 osób, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • bóle głowy;
 • zawroty głowy;
 • senność;
 • nudności;

występujące niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • zmęczenie.

pozostałe działania niepożądane:

 • nerwowość;
 • przyspieszona lub nieregularna czynność serca;
 • problemy ze snem;
 • otumanienie;
 • nudności;
 • suchość w jamie ustnej;
 • wysypkę;
 • nadwrażliwość w postaci wysypki, pokrzywki czy świądu;
 • reakcje anafilaktyczne (występujące rzadko);
 • koszmary senne/wyraziste sny;
 • obrzęk naczynioruchowy;
 • biegunka;
 • duszności;
 • ucisk w klatce piersiowej;
 • nagłe zaczerwienienie skóry.

W przypadku pojawienia się działań niepożądanych należy poinformować o nich lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę. Można je również zgłosić do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyborów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zgłoszenie pojawiających się skutków ubocznych pomoże w zwiększeniu bezpieczeństwa stosowania leku.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

 Telfast 30, 30 mg, tabletki powlekane

Fexofenadini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki 

 1. Co to jest lek Telfast 30 i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Telfast 30
 3. Jak stosować lek Telfast 30
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Telfast 30
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1.                  Co to jest lek Telfast 30 i w jakim celu się go stosuje

Telfast 30 zawiera feksofenadyny chlorowodorek, który jest niewywołującym senności lekiem przeciwhistaminowym.

Telfast 30 jest stosowany u dzieci w wieku od 6 do 11 lat w leczeniu objawów kataru siennego

(sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa), takich jak: kichanie, swędzenie nosa, katar lub uczucie zatkanego nosa oraz swędzenie, zaczerwienienie i łzawienie oczu.

 2.                  Informacje ważne przed zastosowaniem leku Telfast 30

Kiedy nie stosować leku Telfast 30:

–      jeśli dziecko ma uczulenie na feksofenadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Telfast 30 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • u dziecka występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • u dziecka występuje obecnie lub występowała w przeszłości choroba serca, ponieważ lek ten może powodować przyspieszoną lub nieregularną czynność serca.

Jeśli którykolwiek z wymienionych przypadków dotyczy dziecka lub jeśli pojawią się wątpliwości, przed zastosowaniem leku Telfast 30 u dziecka należy poradzić się lekarza.

Lek Telfast 30 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przyjęcie leków zobojętniających kwas solny w żołądku, zawierających glin i magnez może wpłynąć na działanie leku Telfast 30 poprzez zmniejszenie ilości wchłoniętego leku.

Zaleca się zachowanie 2-godzinnej przerwy między przyjęciem wyżej wymienionych leków zobojętniających kwas solny w żołądku a podaniem leku Telfast 30.

 Ciąża i karmienie piersią

Lek ten jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku 6-11 lat. Jednakże, ze względu na bezpieczeństwo stosowania leku, należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Przed podaniem dziecku każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Telfast 30 nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie zaleca się stosowania leku Telfast 30 w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby Telfast 30 wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednakże, należy sprawdzić, czy lek nie powoduje senności lub zawrotów głowy u dziecka.

Jeśli objawy takie wystąpią, nie należy pozwalać dziecku prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Telfast 30 zawiera sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w jednej tabletce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3.                  Jak stosować lek Telfast 30

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci w wieku 6 do 11 lat

Zalecana dawka to 1 tabletka (30 mg) dwa razy na dobę. Tabletki należy przyjmować doustnie, popijając wodą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Telfast 30

W razie przyjęcia przez dziecko większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Objawami przedawkowania leku są: zawroty głowy, senność, zmęczenie oraz suchość w jamie ustnej.

Pominięcie zastosowania leku Telfast 30

Nie należy podawać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Następną dawkę leku podać zgodnie ze schematem dawkowania zaleconym przez lekarza.

Przerwanie stosowania leku Telfast 30

Należy poinformować lekarza, jeśli zamierza się przerwać podawanie leku Telfast 30 dziecku, zanim upłynie zalecony okres stosowania. W razie przerwania stosowania leku Telfast 30 wcześniej niż to zostało zalecone, objawy choroby mogą pojawić się ponownie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.                    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza i przerwać stosowanie leku Telfast 30, jeśli u dziecka wystąpi:

 • obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła i trudności w oddychaniu. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej.

W badaniach klinicznych z udziałem dzieci w wieku od 6 do 11 lat, najczęściej występującym działaniem niepożądanym był ból głowy.

U dorosłych obserwowano następujące działania niepożądane (w badaniach klinicznych poniższe działania niepożądane występowały z podobną częstotliwością występowania do obserwowanej u pacjenta, który nie otrzymał leku (placebo)):

Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • bóle głowy
 • senność
 • nudności
 • zawroty głowy

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • zmęczenie
 • senność

Inne działania niepożądane (częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych), które mogą wystąpić to:

 • trudności w zasypianiu (bezsenność)
 • zaburzenia snu
 • koszmary senne
 • nerwowość
 • przyspieszona lub nieregularna czynność serca
 • biegunka
 • wysypka skórna i świąd
 • pokrzywka
 • ciężkie reakcje alergiczne, które mogą powodować obrzęk twarzy, warg, języka i gardła, nagłe zaczerwienienie skóry, uczucie ucisku w klatce piersiowej oraz trudności w oddychaniu.

 Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:  Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.                  Jak przechowywać lek Telfast 30

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

 Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

 Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. 

 1. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Telfast 30

 • Substancją czynną leku jest feksofenadyny chlorowodorek. Każda tabletka powlekana zawiera 30 mg feksofenadyny chlorowodorku.

 

 • Pozostałe składniki leku to:
  • Skład rdzenia tabletki: kroskarmeloza sodowa, skrobia żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.
  • Skład otoczki: hypromeloza E-15, hypromeloza E-5, powidon, tytanu dwutlenek (E171), krzemionka koloidalna bezwodna, makrogol 400, mieszanina barwiąca różowa [żelaza tlenek czerwony (E172), tytanu dwutlenek (E171)] oraz mieszanina barwiąca żółta [żelaza tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171)].

 

Jak wygląda lek Telfast 30 i co zawiera opakowanie

Tabletki Telfast 30 są okrągłymi tabletkami powlekanymi koloru brzoskwiniowego z oznakowaniem

„03” na jednej stronie i „e” na drugiej stronie.

 

Tabletki Telfast 30 są pakowane w blistry i w tekturowe pudełko. Opakowanie zawiera 30 lub 60 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

 

Podmiot odpowiedzialny:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Brüningstrasse 50

D-65926 Frankfurt nad Menem

Niemcy

 

Wytwórca:

Sanofi-Aventis S.p.A.

Strada Statale 17 km 22

67019 Scoppito (L’Aquila) Włochy

 

Sanofi Winthrop Industrie

30-36 avenue Gustave Eiffel

37100 Tours

Francja

 

 

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

 

Belgia: Telfast 30 mg filmomhulde tabletten

Dania: Telfast, filmovertrukne tabletter 30 mg

Finlandia: Telfast 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Irlandia: Telfast 30 mg film coated tablets Islandia: Telfast 30 mg filmuhúðaðar töflur

Luksemburg: Telfast 30 mg filmomhulde tabletten

Norwegia: Telfast 30 mg filmdrasjerte tabletter

Polska: Telfast 30

Portugalia: Telfast 30, comprimidos revestidos por película

Wielka Brytania: Telfast 30 mg film coated tablets Włochy: Telfast 30 mg compresse rivestite con film

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2021

 

Ocena
Oceniono 5 na 5
14 stycznia 2022

Biorę od kilku miesięcy Telfast raz dziennie. Pomaga mi na wszystkie objawy alergii. Czuję, że działa zaraz po zażyciu. Jestem bardzo zadowolona dlatego moja opinia jest pozytywna 😉

Ola

Dodaj własną opinię5
Oceniono 5 na 5
5 na 5 gwiazdek (na podstawie 1 opinii)
Świetny100%
Bardzo dobry0%
Średni0%
Słaby0%
Straszny0%
X