Skudexa

Skudexa to lek o działaniu przeciwbólowym, należący do grupy opioidów. Jego działanie polega na zmniejszeniu odczuwania dolegliwości bólowych poprzez oddziaływanie na swoiste komórki nerwowe, umiejscowione w mózgu oraz rdzeniu kręgowym. Substancjami czynnymi tego preparatu są tramadol i dekseketoprofen.

Działanie Skudexa

Lek Skudexa wykazuje działanie przeciwbólowe. Należy on do grupy opioidów. Stosowany jest w celu krótkotrwałego, objawowego leczenia ostrego bólu o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego. Lek Skudexa przeznaczony jest dla osób dorosłych. Substancje czynne preparatu to chlorowodorek tramadolu i deksketoprofen. Siła działania tramadolu określana jest na 1/6 -1/10 siły działania morfiny. Deksketoprofen należy do leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Mechanizm działania leku Skudexa polega na modyfikowaniu przetwarzania sygnałów bólowych, które przemieszczają się pomiędzy mózgiem a nerwami. Deksketoprofen blokuje z kolei enzymy, które nazywane są cyklooksygenazami. Lek przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania.

Wskazania do stosowania leku Skudexa

Wskazaniami do stosowaniu leku jest krótkotrwałe leczenie bólu ostrego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego nasileniu u dorosłych pacjentów, u których ból nie reaguje na leki przeciwbólowe z grupy paracetamolu lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek Skudexa jest dostępny wyłącznie na receptę i powinien być stosowany po konsultacji z lekarzem

Przeciwwskazania do stosowania leku

Przed zastosowaniem produktu leczniczego zawierającego deksketoprofen lub tramadol, należy upewnić się, że nie istnieją żadne przeciwwskazania do jego stosowania w monoterapii:

 • nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku,
 • ciąża oraz okres karmienia piersią,
 • ciężka depresja oddechowa,
 • ostre zatrucie:
  – alkoholowe,
  – lekami nasennymi,
  – lekami przeciwbólowymi,
  – opioidami,
  – lekami psychotropowymi,
 • równoległe stosowanie inhibitorów MAO oraz przez okres 14 dni od ich odstawienia,
 • padaczka, która nie jest leczona,
 • reakcje nadwrażliwości w przeszłości po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (astma, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, polip nosa, nieżyt nosa),
 • reakcje nadwrażliwości na światło słoneczne: fotoalergiczne/fototoksyczne, podczas stosowania ketoprogenu lub fibratów,
 • czynna choroba wrzodowa żołądka lub jej podejrzenie,
 • krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia, perforacje (również te związane ze wcześniejszym leczeniem NLPZ),
 • czynne krwawienie lub zaburzenia przebiegające z krwawieniami,
 • zaburzenia, którym towarzyszą krwawienia,
 • skaza krwotoczna,
 • zaburzenia krzepnięcia krwi,
 • przewlekła niestrawność,
 • choroba Leśniowskiego-Crohna,
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
 • ciężka niewydolność serca,
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby,
 • umiarkowana/ciężka niewydolność nerek,
 • odwodnienie na skutek wymiotów, biegunki lub przyjmowania niedostatecznej ilości płynów.

Dawkowanie i skład leku Skudexa

Lek Skudexa jest wskazany do krótkotrwałego, objawowego leczenia ostrego bólu o umiarkowanym do ciężkiego nasileniu u dorosłych pacjentów, u których ból nie reaguje na leki przeciwbólowe z grupy paracetamolu lub niesteroidowych leków z grupy NLPZ (przeciwzapalnych).

Dawkowanie

Zalecana dawka leku Skudexa to jedna tabletka powlekana (co odpowiada 75 mg tramadolu chlorowodorku i 25 mg deksketoprofenu) na 8 godzin, co daje maksymalnie trzy tabletki powlekane na dobę (co odpowiada 225 mg tramadolu chlorowodorku i 75 mg deksketoprofenu). Leczenie powinno być ściśle ograniczone do okresu, w którym występują objawy choroby i w każdym przypadku nie powinno trwać dłużej niż 5 dni. W przypadku, gdy ból nie ustępuje lub nasila się, należy skonsultować się z lekarzem i zastanowić się nad zamianą na jednoskładnikowy lek przeciwbólowy.

Osoby w podeszłym wieku:

U osób w podeszłym wieku zaleca się rozpoczęcie leczenia od jednej tabletki powlekanej Skudexa. Stosowanie dodatkowych dawek powinno być rozważone, z zachowaniem odstępu co najmniej 8 godzin między dawkami, przy maksymalnej dawce dobowej wynoszącej 3 tabletki powlekane (co odpowiada 150 mg tramadolu chlorowodorku i 50 mg deksketoprofenu). Ze względu na ograniczone dane dotyczące stosowania u pacjentów w wieku powyżej 75 lat, należy używać produktu Skudexa ostrożnie, przy jednoczesnym monitorowaniu jego tolerancji.

Zaburzenia czynności wątroby:

Pacjenci z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby powinni rozpocząć leczenie od mniejszej liczby dawek produktu leczniczego Skudexa (całkowita dawka dobowa to 2 tabletki powlekane) i powinni zostać uważnie monitorowani. Natomiast produkt leczniczy Skudexa nie jest zalecany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Zaburzenia czynności nerek:

U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny w przedziale 60–89 ml/min) początkowa całkowita dawka dobowa Skudexa powinna być zmniejszona do 2 tabletek powlekanych. Produktu leczniczego Skudexa nie należy stosować u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤59 ml/min).

Dzieci i młodzież:

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego Skudexa u dzieci i młodzieży. Dlatego też nie należy stosować produktu leczniczego Skudexa u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Skudexa należy przyjmować doustnie, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Aby uzyskać szybszy efekt, zaleca się przyjmowanie tabletek co najmniej 30 minut przed posiłkiem. Nie należy łączyć podawania tabletek z posiłkami, gdyż to opóźni wchłanianie produktu leczniczego.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i środki ostrożności

Deksketoprofen

Należy wziąć pod uwagę następujące interakcje dotyczące całej grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ):

Nie należy jednocześnie stosować

 • Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktów leczniczych zawierających selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2 lub duże dawki salicylanów (3 g/dobę). Jednoczesne podawanie kilku niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy oraz krwawienia z przewodu pokarmowego.
 • Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktów leczniczych zawierających niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) w połączeniu z lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna. Wysoki stopień wiązania deksketoprofenu z białkami osocza może zwiększyć ich działanie, hamować czynność płytek krwi oraz uszkodzić błonę śluzową żołądka i (lub) dwunastnicy. Jeśli nie można uniknąć stosowania takiego połączenia, należy prowadzić staranną obserwację kliniczną i monitorowanie wskaźników badań laboratoryjnych.
 • Przy stosowaniu heparyny należy wziąć pod uwagę zwiększone ryzyko krwotoku ze względu na hamowanie czynności płytek oraz możliwe uszkodzenie błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy. Jeśli stosowanie takiego połączenia jest nieuniknione, należy wykonać staranną obserwację kliniczną i monitorować wszystkie wskaźniki badań laboratoryjnych.
 • Przy stosowaniu kortykosteroidów należy wziąć pod uwagę zwiększone ryzyko wystąpienia owrzodzenia żołądka lub jelit oraz krwawienia z przewodu pokarmowego. Jeśli stosowanie takiego leczenia jest nieuniknione, należy wykonać staranną obserwację kliniczną oraz monitorować wszystkie wskaźniki badań laboratoryjnych.
 • Stosowanie soli litu w połączeniu z NLPZ może prowadzić do zwiększenia stężenia litu we krwi do poziomów toksycznych, ponieważ NLPZ ograniczają wychwyt litu przez nerki. Dlatego należy monitorować stężenie litu we krwi na początku, w trakcie i po zakończeniu leczenia deksketoprofenem. Zmniejszone wydalanie litu przez nerki, zwiększa jego toksyczność.
 • Stosowanie metotreksatu w dużych dawkach 15 mg/tydzień lub większych może być szkodliwe dla układu krwiotwórczego, ponieważ niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) zmniejszają wychwyt metotreksatu przez nerki, co powoduje nasilenie toksyczności metotreksatu. Z tego powodu należy monitorować stężenie metotreksatu we krwi na początku, w trakcie i po zakończeniu leczenia NLPZ.
 • Stosowanie pochodnych hydantoin (w tym fenytoiny) i sulfonamidów może prowadzić do zwiększonego działania toksycznego tych substancji. Dlatego należy zachować ostrożność przy ich stosowaniu i monitorować wskaźniki badań laboratoryjnych.

Jednoczesne stosowanie wymagające zachowania środków ostrożności:

 • Podawanie jednocześnie deksketoprofenu oraz leków moczopędnych, inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub antybiotyków aminoglikozydowych – osłabienie działania leków moczopędnych i hipotensyjnych dodatkowo, może zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek u pacjentów odwodnionych lub w podeszłym wieku. W przypadku jednoczesnego stosowania deksketoprofenu z lekami moczopędnymi bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniego nawodnienia oraz monitorowanie czynności nerek na początku leczenia i w trakcie leczenia. Ponadto, jednoczesne stosowanie tych leków może prowadzić do hiperkalemii, dlatego należy kontrolować stężenia potasu.
 • Metotreksat powinien być stosowany w małych dawkach, mniejszych niż 15 mg/tydzień, ponieważ może on prowadzić do zwiększonego działania toksycznego na układ krwiotwórczy w wyniku zmniejszenia klirensu nerkowego przez niesteroidowe leki przeciwzapalne. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia skutków ubocznych, konieczne jest cotygodniowe monitorowanie wskaźników morfologii krwi w pierwszych tygodniach stosowania metotreksatu. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, nawet jeśli są one łagodne oraz u pacjentów w podeszłym wieku.
 • Pentoksyfilina może wiązać się z zwiększonym ryzykiem krwawienia. Dlatego ważne jest, aby przeprowadzać dokładną obserwację kliniczną i często monitorować czas krwawienia.
 • Zydowudyna – ryzyko zwiększenia toksycznego działania na układ czerwonokrwinkowy. W ciągu jednego tygodnia od rozpoczęcia stosowania NLPZ może wystąpić poważna niedokrwistość. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tego skutku ubocznego, należy regularnie monitorować wskaźniki morfologii krwi i liczbę retikulocytów w okresie od jednego do dwóch tygodni po rozpoczęciu leczenia NLPZ.
 • Pochodne sulfonylomocznika, takie jak NLPZ, mogą zmniejszyć skuteczność hipoglikemizującą pochodnych sulfonylomocznika poprzez wypieranie ich z połączeń z białkami osocza.Jednoczesne stosowanie wymaga wzięcia pod uwagę:
 • Podawanie leków beta-adrenolitycznych może zmniejszyć skuteczność hipotensyjną w wyniku hamowania syntezy prostaglandyn, a stosowanie leków przeciwzapalnych niesteroidowych (NLPZ) może zmniejszyć tę skuteczność.
 • Stosowanie leków immunosupresyjnych, takich jak cyklosporyna i takrolimus, może zwiększyć ryzyko działania nefrotoksycznego poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn nerkowych. Podczas kombinowanego leczenia z NLPZ należy monitorować czynności nerek.
 • Stosowanie leków trombolitycznych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem krwawienia.
 • Stosowanie leków przeciwpłytkowych oraz selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRIs) może zwiększać ryzyko. że pojawi się krwawienie z przewodu pokarmowego.
 • Przyjmowanie probenecydu może zwiększyć stężenie deksketoprofenu we krwi, co może być spowodowane hamowaniem wydalania cewkowego w nerce oraz wiązaniem się z glukuronianami. W związku z tym należy dostosować dawkę deksketoprofenu w przypadku stosowania probenecydu.
 • Stosowanie leków przeciwzapalnych niesteroidowych (NLPZ) może zwiększyć stężenie glikozydów nasercowych we krwi.
 • Mifepryston może teoretycznie stracić skuteczność w wyniku stosowania NLPZ. Dlatego przez 8 do 12 dni od podania mifeprystonu nie należy przyjmować leków z tej grupy. Ograniczone dane sugerują, że jednoczesne podanie NLPZ i prostaglandyn w tym samym dniu nie osłabia działania mifeprystonu i nie zmniejsza skuteczności przerywania ciąży.
 • Dane z badań u zwierząt wskazują, że stosowanie dużych dawek antybiotyków chinolonowych w połączeniu z lekami przeciwzapalnymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może spowodować zwiększenie ryzyka wystąpienia drgawek.
 • Przy stosowaniu leków przeciwzapalnych niesteroidowych (NLPZ) w połączeniu z tenofowirem może wystąpić wzrost stężenia azotu mocznikowego i kreatyniny we krwi. W związku z tym należy monitorować czynność nerek, aby zapobiec ewentualnym synergicznym skutkom dla nerek.
 • Przy jednoczesnym stosowaniu leków przeciwzapalnych niesteroidowych (NLPZ) z deferazyroksem istnieje ryzyko toksycznego wpływu na układ pokarmowy. Dlatego pacjenci muszą być ściśle monitorowani podczas przyjmowania tych leków razem.
 • Pemetreksed może być nieefektywnie wydalany z organizmu w wyniku stosowania leków z grupy NLPZ. Dlatego należy zachować ostrożność w czasie stosowania wyższych dawek NLPZ. U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny od 45 do 79 ml/min) nie należy podawać jednocześnie pemetreksedu z lekami z tej grupy na 2 dni przed i 2 dni po podaniu pemetreksedu.

Tramadol

Nie należy jednocześnie stosować:

 • Tramadolu nie należy stosować jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO). U pacjentów leczonych inhibitorami MAO w okresie 14 dni przed zastosowaniem opioidu petydyny, zaobserwowano zagrażające życiu zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego, układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Nie można wykluczyć takich samych reakcji po zastosowaniu tramadolu.
 • Należy bardzo ostrożnie stosować tramadol w połączeniu z pochodnymi kumaryny (np. warfaryną), ponieważ doniesienia wskazują, że może to doprowadzić do wzrostu wartości wskaźnika INR, co może spowodować nasilenie działania leków przeciwzakrzepowych i skutkować poważnymi krwawieniami oraz wybroczynami u pacjentów.
 • Nie jest wskazane stosowanie jednoczesne tramadolu z lekami o mieszanym potencjale agonistyczno-antagonistycznym w stosunku do receptorów opioidowych (np. buprenorfina, nalbufina, pentazocyna), ponieważ istnieje teoretyczna możliwość zmniejszenia skuteczności czystego agonisty.

Jednoczesne stosowanie wymagające zachowania środków ostrożności:

 • Tramadol może zwiększyć ryzyko wystąpienia napadów drgawek podczas stosowania leków, takich jak selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne i inne leki obniżające próg drgawkowy (takie jak bupropion, mirtazapina, tetrahydrokanabinol). Dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych przy stosowaniu tych leków.
 • Stosowanie jednoczesne tramadolu oraz innych leków serotoninergicznych, takich jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), inhibitory MAO, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz mitrazapina, może prowadzić do powstania niebezpiecznego zespołu serotoninowego.
 • Stosowanie opioidów wraz z lekami uspokajającymi, takimi jak benzodiazepiny lub innymi lekami działającymi podobnie, może zwiększyć ryzyko wystąpienia uspokojenia polekowego, depresji oddechowej, śpiączki i zgonu z powodu działania depresyjnego na ośrodkowy układ nerwowy. W przypadku jednoczesnego stosowania należy zachować ostrożność i ograniczyć dawki oraz czas trwania leczenia.

Jednoczesne stosowanie wymaga wzięcia pod uwagę:

 • Stosowanie tramadolu wraz z innymi lekami o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy lub z alkoholem może nasilić objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Należy zachować ostrożność i unikać jednoczesnego stosowania tych substancji.
 • Badania farmakokinetyczne wykazały, że podanie cymetydyny (inhibitora enzymatycznego) jednocześnie lub wcześniej nie ma istotnego wpływu na wyniki kliniczne.
 • Stosowanie karbamazepiny (induktora enzymatycznego) jednocześnie lub wcześniej może zmniejszyć skuteczność przeciwbólową tramadolu oraz skrócić jego czas działania.
 • Prace naukowe wskazują, że pacjenci z bólem pooperacyjnym, u których przed lub po zabiegu operacyjnym stosowano antagonistę receptorów serotoninowych 5-HT3 ondansetron, mogą wymagać większych dawek tramadolu, aby osiągnąć odpowiednie działanie przeciwbólowe.
 • Inne leki hamujące CYP3A4, takie jak ketokonazol i erytromycyna, mogą ograniczać metabolizm tramadolu (N-demetylacja) oraz metabolizm jego aktywnego O-demetylowanego metabolitu. Nie przeprowadzono jeszcze badań dotyczących klinicznego znaczenia tych interakcji.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Skudexa

Z uwagi na zawartość tramadolu w leku Skudexa szczególną ostrożność podczas stosowania tego preparatu należy zachować w przypadku:

 • wrażliwości na opioidy,
 • po urazach głowy,
 • u osób będących w szoku,
 • u osób z zaburzeniami świadomości, których przyczyny nie są znane,
 • zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego,
 • zaburzeń oddechowych,
 • zaburzeń czynności ośrodka oddechowego,
 • równoległego stosowania leków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego,
 • padaczki,
 • podatności na wystąpienie drgawek,
 • równoległego stosowania leków obniżających próg drgawkowy,
 • uzależnień,
 • u osób z tendencją do nadużywania leków lub występowania przyzwyczajeń,
 • równoległego stosowania leków uspokajających lub innych leków, które mają zbliżone działanie do benzodiazepinu,
 • u osób pochodzenia afrykańskiego, greckiego, kaukaskiego i afroamerykańskiego,
 • zapalenia przełyku,
 • zapalenia błony śluzowej żołądka,
 • choroby wrzodowej żołądka/dwunastnicy,
 • podeszłego wieku,
 • wrzodziejącego zapalenie jelita grubego,
 • choroby Leśniowskiego-Crohna,
 • astmy,
 • przewlekłego nieżytu nosa,
 • przewlekłego zapalenia zatok,
 • polipów nosa,
 • zaburzeń krwiotworzenia,
 • układowego tocznia rumieniowatego,
 • mieszanej choroby tkanki łącznej,
 • wrodzonych zaburzeń metabolizmu porfiryn,
 • zaburzeń hemostazy,
 • równoległego stosowania leków, które mają wpływ na hemostazę,
 • zaburzeń czynności wątroby,
 • w przypadku zaburzeń czynności nerek,
 • nadciśnienia tętniczego,
 • zastoinowej niewydolności serca (od łagodnej do umiarkowanej),
 • równoległego stosowania leków moczopędnych,
 • u osób odwodnionych,
 • u osób zagrożonych hipowolemią,
 • chorób serca w wywiadzie,
 • u osób, u których występują czynniki ryzyka chorób układu krążenia.

Skład leku Skudexa 75 mg 25 mg

Każda tabletka leku składa się z:

 • chlorowodorku tramadolu (75 mg),
 • dekseketoprofenu (25 mg),
 • celulozy mikrokrystalicznej, skrobi żelowanej kukurydzianej, kroskarmelozy sodowej, sodu stearylofumarynu, krzemionki koloidalnej bezwodnej – rdzeń tabletki,
 • alkoholu poliwinylowego, tytanu dwutlenku (E 171), makrogolu 3350, talku – otoczka tabletki.

Z czym nie łączyć leku Skudexa

Skudexa i Kwas Acetylosalicylowy, Kortykosteroidy, Leki Przeciwzapalne – Współstosowanie Skudexa z tymi lekami zwiększa ryzyko poważnych działań niepożądanych, takich jak krwawienia żołądkowo-jelitowe. Należy zachować szczególną ostrożność i unikać równoczesnego przyjmowania tych substancji.

Skudexa i Warfaryna, Heparyna, Leki Przeciwzakrzepowe – Jednoczesne przyjmowanie Skudexa z lekami przeciwzakrzepowymi może zaburzać proces krzepnięcia krwi, prowadząc do zwiększonego ryzyka krwawień. Wymagane jest dokładne monitorowanie stanu pacjenta.

Skudexa i Lit, Metotreksat, Hydantoina, Fenytoina – Równoczesne stosowanie tych leków z Skudexą może wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo zarówno Skudexy, jak i współstosowanych leków, zwiększając ryzyko działań niepożądanych.

Skudexa i Sulfametoksazol, Inhibitory MAO – Wzajemne interakcje z Skudexą mogą prowadzić do zwiększenia toksyczności leków, co wymaga ostrożności i możliwej korekty dawkowania.

Skudexa i Inhibitory ACE, Beta-Adrenolityki, Antagoniści Angiotensyny II – Współstosowanie z Skudexą może wpływać na kontrolę ciśnienia krwi, wymagając stałego monitorowania i dostosowania dawkowania.

Skudexa i Pentoksyfilina, Zydowudyna, Chlorpropamid, Glibenklamid, Aminoglikozydy – Jednoczesne stosowanie tych leków z Skudexą może zmieniać ich metabolizm lub zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Skudexa i Benzodiazepiny, Leki Podobne do Benzodiazepin – Równoczesne stosowanie może prowadzić do zwiększenia ryzyka senności, depresji oddechowej i innych poważnych działań niepożądanych. Należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania i czasu stosowania.

Skudexa i Antybiotyki Chinolonowe, Cyklosporyna, Takrolimus, Streptokinaza, Probenecyd, Digoksyna, Mifepryston, SSRI, Leki Przeciwpłytkowe – Stosowanie tych leków z Skudexą wymaga dokładnego rozważenia ze względu na możliwe wzajemne interakcje.

Skudexa i Karbamazepina, Buprenorfina, Nalbufina, Pentazocyna, Ondansetron – Może dojść do zmniejszenia skuteczności Skudexy w uśmierzaniu bólu oraz do skrócenia czasu jej działania.

Skudexa i Leki Uspokajające, Nasenne, Morfina, Kodeina, Alkohol – Może wystąpić wzmożona senność lub ryzyko omdleń. W przypadku takich objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Skudexa i Leki Powodujące Konwulsje, Leki Przeciwdepresyjne, Przeciwpsychotyczne – Równoczesne stosowanie z Skudexą może zwiększyć ryzyko napadów drgawkowych.

Skudexa i Leki Przeciwzakrzepowe – Może dojść do zaburzeń w krzepnięciu krwi i ryzyka krwawienia.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Skudexa

Skutki uboczne leku Skudexa

Skudex może powodować skutki uboczne, chociaż nie u każdego one wystąpią. Prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych zostało uszeregowane poniżej. Natychmiast należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy reakcji alergicznej, takie jak obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła, i (lub) trudności w połykaniu lub pokrzywka wraz z trudnościami w oddychaniu. Ponadto, Skudex należy odstawić jak najszybciej, jeśli pojawi się wysypka lub jakiekolwiek inne objawy alergii, lub jeśli wystąpią jakiekolwiek zmiany wewnątrz jamy ustnej lub na błonie śluzowej. Ponad to w przypadku stosowania leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Alergiczne reakcje – mogą wystąpić objawy takie jak obrzęk twarzy, języka, gardła, trudności w połykaniu, pokrzywka, trudności w oddychaniu oraz reakcje anafilaktyczne. W przypadku wystąpienia tych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Bardzo często występujące działania (więcej niż 1 na 10 pacjentów) – nudności i zawroty głowy.

Często występujące działania (do 1 na 10 pacjentów) – wymioty, bóle brzucha, biegunka, niestrawność, bóle głowy, senność, zmęczenie, zaparcia, suchość w ustach, nadmierne pocenie się.

Niezbyt często występujące działania (do 1 na 100 pacjentów) – problemy z sercem i krążeniem (np. kołatanie serca, niskie lub wysokie ciśnienie krwi), zaburzenia psychotyczne, zmniejszone stężenie potasu we krwi, obrzęk strun głosowych, krew w moczu, trudności z zasypianiem, uderzenia gorąca, uczucie gorączki i ogólne złe samopoczucie.

Rzadkie działania (do 1 na 1,000 pacjentów) – np. choroba wrzodowa, zapalenie wątroby, niewydolność nerek, napady padaczki, halucynacje, zatrzymanie wody w organizmie.

Bardzo rzadkie działania – takie jak zapalenie trzustki, uszkodzenia nerek, neutropenia, owrzodzenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona.

Działania o nieznanej częstości – mogą wystąpić zaburzenia mowy, zespół serotoninowy, zmiany stanu psychicznego oraz mimowolne skurcze mięśni.

Zmiany psychologiczne – mogą obejmować zmiany nastroju, zmniejszoną zdolność do podejmowania decyzji oraz zaburzenia percepcji.

W przypadku pojawienia się niepokojących objawów lub gdy działania niepożądane utrzymują się, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Skudexa

Pytania naszych Pacjentów

Czy Skudexa jest na receptę?

Tak, Skudexa jest lekiem na receptę i nie jest dostępna bez recepty w aptekach.

Na co pomaga Skudexa?

Jest to lek przeciwbólowy stosowany w leczeniu umiarkowanego do silnego bólu.

Czy Skudexa jest na kręgosłup?

Skudexa jest lekiem przeciwbólowym stosowanym w leczeniu umiarkowanego do silnego bólu, w tym bólu pourazowego, bólu pourazowego po zabiegu operacyjnym, bólu związanego z chorobami reumatycznymi, a także bólu związanego z chorobami nowotworowymi. W związku z tym, Skudexa może być stosowana w leczeniu bólu kręgosłupa, jeśli jest on spowodowany jednym z powyższych schorzeń.

Jak długo utrzymuje się Skudexa w organizmie?

Czas działania Skudexy, czyli połączenia dexketoprofenu i tramadolu hydrochloridu, może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wiek, waga, stan zdrowia i metabolizm pacjenta. Jednakże, ogólnie uśredniony czas działania Skudexy wynosi około 6-8 godzin.

Czy Skudexa jest na rwę kulszową?

Skudexa może być stosowana w leczeniu bólu związanego z rwą kulszową jako lek przeciwbólowy, ale nie wpływa na przyczynę choroby. W leczeniu rwy kulszowej lekarz może zastosować także inne metody leczenia, takie jak ćwiczenia fizyczne, masaże, terapie manualne, fizykoterapia, a w przypadku ciężkich objawów, także leki przeciwzapalne, steroidy lub leki przeciwbólowe o różnym działaniu.

Czy Skudexa to silny lek?

Tak, Skudexa to silny lek przeciwbólowy, który składa się z dwóch substancji czynnych - dexketoprofenu i tramadolu hydrochloridu. Dexketoprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, a tramadol jest opioidem o słabszym działaniu niż morfina, ale nadal skutecznym lekiem przeciwbólowym.

Co silniejsze Doreta czy Skudexa?

Można przypuszczać, że ze względu na silniejsze działanie dexketoprofenu, Skudexa może wykazywać większą skuteczność przeciwbólową. Jednakże, warto pamiętać, że każdy organizm może reagować inaczej na dany lek, a dobór odpowiedniego leczenia powinien być zawsze uzależniony od indywidualnych potrzeb pacjenta. Ostateczną decyzję o tym, który lek jest bardziej odpowiedni dla pacjenta, podejmuje lekarz.

Czy Skudexa to narkotyk?

Skudexa jest lekiem przeciwbólowym zawierającym dwie substancje czynne: tramadol i deksketoprofen. Tramadol jest lekiem przeciwbólowym z grupy opioidów, co oznacza, że należy do klasy leków, które mogą powodować uzależnienie. Jednakże, nie oznacza to, że każdy lek zawierający opioidy jest narkotykiem. Leki te są stosowane w celu łagodzenia bólu i często są przepisywane przez lekarzy.

Czy po Skudexie można prowadzić samochód?

Osoby, które odczuwają silne działania niepożądane, takie jak senność, zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, nie powinny prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn w trakcie przyjmowania Skudexy.

Jak długo można brać tabletki Skudexa?

Skudexa jest lekiem stosowanym w krótkotrwałym leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Maksymalny zalecany czas stosowania leku wynosi 5 dni.

Czy Skudexa to morfina?

Nie, Skudexa to nie morfina.

Czy Skudexa działa przeciwzapalnie?

Tak, Skudexa działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Jest to lek, który składa się z dwóch substancji czynnych - dexketoprofenu i tramadolu hydrochloridu. Dexketoprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), a tramadol jest opioidem.

Ile razy dziennie można brać Skudexa?

Zazwyczaj zalecana dawka to jedna tabletka 2 razy dziennie, co odpowiada 1 tabletki (25 mg dexketoprofenu i 75 mg tramadolu hydrochloridu) rano i 1 tabletce wieczorem, po posiłku.

Jak szybko działa Skudexa?

Skudexa zaczyna działać zwykle w ciągu 30-60 minut po przyjęciu doustnym.

Czy lek Skudexa można stosować na ból zęba?

Skudexa jest lekiem przeciwbólowym, który może być stosowany w leczeniu bólu zęba, ale nie jest zalecany jako pierwszy wybór leczenia bólu zęba. W przypadku bólu zęba, zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub dentystą, który zaleci odpowiednie leczenie i dobierze odpowiedni lek przeciwbólowy zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta.

Czy Skudexa podnosi ciśnienie?

Skudexa może podnieść ciśnienie krwi, jako jeden z potencjalnych skutków ubocznych związanych z zawartością deksketoprofenu, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Skudexa? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaDexketoprofenum + Tramadoli hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentMenarini

Źródła

Pokaż źródła

Ostatnia aktualizacja: 8 czerwca 2024