Rupafin

Rupafin jest to lek przeciwhistaminowy, którego substancją czynną jest rupatadyna. Preparat ten stosowany jest w leczeniu objawowym alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Działanie Rupafin

Lek Rupafin ma zastosowanie w leczeniu objawowym alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Lek ten jest dostępny jedynie za okazaniem ważnej recepty, a występuje w 2 postaciach:

 • w postaci tabletek 10 mg w opakowaniu po 15 lub 30 sztuk,
 • w postaci syropu 1 mg/ml w butelce, której pojemność wynosi 120 ml.

Substancją czynną leku jest rupatadyna, która występuje w postaci fumaranu. Lek ten szybko się wchłania z przewodu pokarmowego po zastosowaniu doustnym. Rupatadyna jest niemalże całkowicie metabolizowana i usuwana z organizmu w postaci metabolitów, wraz z kałem oraz moczem.

Dawkowanie leku Rupafin

Lek Rupafin występuje w postaci tabletek lub syropu, przeznaczonych do stosowania doustnego. Można go stosować zarówno z posiłkiem jak i niezależnie od jego pory. Zalecana dawka – w przypadku osób dorosłych, a także młodzieży powyżej 12 roku życia – to 1 tabletka leku (10 mg) na dobę.

W przypadku dzieci od 2 do 11 roku życia należy stosować lek w postaci syropu, a zalecana dawka uzależniona jest od masy ciała dziecka:

Dzieci z masą ciała większą lub równą 25 kg powinny stosować dawkę 5 mg leku (5 ml roztworu) 1 raz na dobę,

Dzieci z masą ciała od 10 do 25 kg powinny stosować dawkę leku 2,5 mg (2,5 ml roztworu) 1 raz na dobę.

Długość trwania terapii ustalana jest przez lekarza.

Preparatu nie należy stosować u dzieci do 2. roku życia, a także u osób z zaburzeniami czynności nerek, zaburzeniami czynności wątroby. U osób starszych lek należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Wskazania do stosowania leku

 • Przewlekła pokrzywka idiopatyczna: Rupafin jest stosowany w leczeniu objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej, która jest przewlekłym stanem charakteryzującym się swędzeniem, zaczerwienieniem i obrzękiem skóry.
 • Alergiczny nieżyt nosa: Lek rupafin jest również stosowany w leczeniu alergicznych objawów nieżyty nosa, takich jak kichanie, świąd nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa oraz wodnisty wyciek z nosa.
 • Sezonowy alergiczny nieżyt nosa: Rupafin może być stosowany w leczeniu objawów sezonowego alergiczego nieżytu nosa wywołanego przez alergie na pyłki roślin, kurz domowy czy sierść zwierząt.
 • Pokrzywka i inne reakcje skórne: Lek rupafin może być stosowany w celu złagodzenia objawów pokrzywki, wysypki i innych reakcji skórnych spowodowanych uczuleniem na różne czynniki.

Przeciwwskazania do stosowania leku

rzeciwwskazania do stosowania leku rupafin wynikają z możliwych interakcji leków, skutków ubocznych lub negatywnego wpływu na organizm w określonych warunkach. Przeciwwskazania te są istotne do rozważenia przed zastosowaniem rupafinu, a decyzję o terapii powinien podejmować wyłącznie lekarz. Poniżej znajduje się lista przeciwwskazania do stosowania rupafinu:

 1. Nadwrażliwość na rupatadynę lub składniki leku: Pacjenci uczuleni na rupatadynę lub jakikolwiek składnik leku nie powinni stosować rupafinu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
 2. Ciąża i karmienie piersią: Bezpieczeństwo stosowania rupafinu w czasie ciąży i karmienia piersią nie zostało odpowiednio udokumentowane. W przypadku ciąży lub karmienia piersią lekarz powinien ocenić potencjalne korzyści i ryzyka związane ze stosowaniem leku.
 3. Dzieci poniżej 12 lat: Rupafin nie jest zalecany dla dzieci poniżej 12 lat, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność stosowania tego leku w tej grupie wiekowej nie zostały ustalone.
 4. Zaburzenia czynności nerek lub wątroby: Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania rupafinu, ponieważ może być konieczne dostosowanie dawki leku.
 5. Stosowanie innych leków: Rupafin może oddziaływać z innymi lekami, w szczególności z inhibitorami enzymu CYP3A4 (np. ketokonazol, erytromycyna, rytonawir). Przed rozpoczęciem leczenia rupafinem należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach, aby uniknąć niekorzystnych interakcji.
 6. Zespół długiego QT: Osoby z zespołem długiego QT lub z predyspozycjami do tego zespołu (np. zaburzenia elektrolitowe, stosowanie innych leków wydłużających odstęp QT) powinny zachować ostrożność, gdyż rupafin może powodować wydłużenie odstępu QT.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Rupafin

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Rupafin powinno się odbywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Do takich sytuacji zalicza się:

 • równoległe spożywanie alkoholu – substancja czynna leku w dawce 20 mg może nasilać zaburzenia, które są związane ze spożywaniem alkoholu,
 • okres ciąży – nie należy stosować leku w ciąży, ponieważ istnieje zbyt mało danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania tego leku przez kobiety będące w ciąży,
 • okres karmienia piersią – nie istnieją dane, które potwierdzają, że substancja czynna leku – rupatadyna – przenika do mleka matki karmiącej, natomiast badania potwierdziły przenikanie rupatadyny do mleka zwierząt,
 • wydłużenie odstępu QT,
 • niewyrównana hipokaliemia,
 • choroby, które zwiększają ryzyko wystąpienia arytmii (klinicznie istotna bradykardia, ostre niedokrwienie mięśnia sercowego),
 • podeszły wiek – powyżej 65 roku życia,
 • równoległe spożywania soku z grejpfrutów,
 • równoległe stosowanie leków tkj.:
  – silnych inhibitorów CYP3A4 (a w tym ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol, worykonazol, klarytomycyna) – ryzyko wzrostu stężenia rupatadyny we krwi,
  – inhibitorów CYP3A4, których działanie jest umiarkowane (erytromycyny, flukonazolu, diltiazemu),
  – substancji wrażliwych na CYP3A4 (symwastatyny, lowastatyny),
  – substancji o wąskim indeksie terapeutyczny, które są substratami dla izoenzymu CYP3A4 (cyklosporyna, ewerolimus, takrolimus, syrolimus, cyzapryd),
  – preparatów, które mają hamujący wpływ na czynności ośrodkowego układu nerwowego,
  – preparatów antyhistaminowych – nie można wykluczyć interakcji,
  – statynów.

Leku nie powinny stosować osoby:

 • z nietolerancją niektórych cukrów, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, z niedoborem laktazy typu Lapp – lek zawiera laktozę,
 • z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, z niedoborem sacharazy-izomaltazy – lek zawiera sacharozę.

Niektóre objawy związane ze stosowaniem leku mogą mieć wpływ na koncentrację, dlatego należy zachować szczególne środki ostrożności (sprawdzić indywidualną reakcję na lek) w przypadku prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn/urządzeń mechanicznych.

Z czym nie łączyć leku Rupafin

Rupafin jest lekiem antyhistaminowym, który stosuje się w leczeniu alergii. Istnieją pewne ograniczenia dotyczące jednoczesnego stosowania Rupafin z innymi lekami. Pacjenci przyjmujący Rupafin powinni unikać leków zawierających ketokonazol, czyli lek przeciwgrzybiczy, oraz erytromycynę, lek stosowany w infekcjach bakteryjnych. Te substancje mogą wpływać na metabolizm Rupafinu, potencjalnie zwiększając jego stężenie w organizmie. Ponadto, pacjenci przyjmujący leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy, statyny (leki obniżające cholesterol) lub midazolam (lek nasenny i uspokajający), powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem Rupafinu, aby uniknąć niepożądanych interakcji.

Podczas przyjmowania Rupafinu, pacjenci mogą kontynuować normalne nawyki żywieniowe, ponieważ lek można przyjmować zarówno na pusty, jak i pełny żołądek. Jednakże, istotne jest unikanie spożywania soku grejpfrutowego, który może zwiększać stężenie Rupafinu w organizmie, prowadząc do potencjalnego wzrostu ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Co do alkoholu, choć Rupafin w dawce 10 mg nie zwiększa senności spowodowanej przez alkohol, zaleca się ostrożność, ponieważ połączenie antyhistamin z alkoholem może nasilać senność i inne działania uboczne.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Rupafin

Skutki uboczne leku Rupafin

Stosowanie leku Rupafin, tak jak innych leków o podobnym działaniu, wiąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Skutki uboczne można podzielić na częstsze i mniej częste, a ich występowanie zależy od postaci leku (tabletki lub syrop).

W przypadku tabletek, częste skutki uboczne obejmują:

 • bóle głowy,
 • zawroty głowy,
 • senność,
 • suchość w jamie ustnej,
 • uczucie zmęczenia,
 • astenia (osłabienie).

Mniej częste działania niepożądane to:

 • stany zapalne gardła,
 • zapalenie błony śluzowej nosa,
 • suchość błony śluzowej nosa i gardła,
 • kaszel,
 • ból gardła i jamy ustnej,
 • wzrost apetytu i masy ciała,
 • problemy z koncentracją,
 • krwawienie z nosa,
 • nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, bóle brzucha,
 • zaparcia,
 • wysypka,
 • bóle pleców, mięśni i stawów,
 • wzrost pragnienia,
 • złe samopoczucie,
 • gorączka,
 • drażliwość.

W przypadku syropu, częste skutki uboczne to:

 • bóle głowy,
 • senność.

Mniej częste działania niepożądane obejmują:

 • grypa,
 • stan zapalny nosogardzieli,
 • zakażenia górnych dróg oddechowych,
 • zawroty głowy,
 • zmęczenie,
 • pocenie nocne,
 • nudności,
 • wypryski.

Obie postacie leku mogą powodować zmiany w wynikach badań krwi, takie jak eozynofilia czy neutropenia, jednak te skutki uboczne występują rzadko. W przypadku wystąpienia silnych reakcji anafilaktycznych lub innych poważnych objawów, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Rupafin

Pytania naszych Pacjentów

Na co stosuje się lek Rupafin?

Rupafin to lek przeciwhistaminowy stosowany głównie do łagodzenia objawów sezonowego alergicznego nieżytu nosa (katar sienny) oraz przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. Działa poprzez blokowanie histaminy, która powoduje objawy alergii.

Kiedy podawać Rupafin?

Rupafin podaje się w celu łagodzenia objawów alergii, takich jak sezonowy alergiczny nieżyt nosa (katar sienny) oraz przewlekła pokrzywka idiopatyczna.

Jak szybko działa Rupafin?

Rupafin zaczyna działać stosunkowo szybko po przyjęciu, a jego efekty przeciwhistaminowe mogą być odczuwalne już po około 1-3 godzinach.

Czy Rupafin jest na receptę?

Tak, Rupafin (leku zawierającego feksofenadynę) jest na receptę i można go kupić wyłącznie po otrzymaniu recepty od lekarza. Jest to lek przeciwhistaminowy stosowany w leczeniu objawów alergii, takich jak katar sienny, pokrzywka i swędzenie skóry. Przed użyciem leku Rupafin należy skonsultować się z lekarzem, który oceni, czy jest on odpowiedni dla pacjenta i ustali odpowiednią dawkę.

Czy Rupafin usypia?

Tak, Rupafin może powodować senność u niektórych pacjentów, ale nie jest to powszechne działanie tego leku. Rupafin, podobnie jak inne leki przeciwhistaminowe, działa na receptory histaminowe w organizmie, które są odpowiedzialne za objawy alergii. Receptory te są również związane z regulacją snu i czuwania, dlatego leki przeciwhistaminowe mogą wywoływać senność u niektórych osób.

Czy Rupafin ma sterydy?

Nie, Rupafin nie zawiera sterydów.

Ile czasu można brać Rupafin?

Czas trwania leczenia Rupafinem powinien być ustalony przez lekarza i zależy od rodzaju i nasilenia objawów. Zwykle stosuje się go przez okres kilku tygodni lub miesięcy, ale w niektórych przypadkach może być stosowany dłużej.

Czym zastąpić Rupafin?

Nie jest to proste pytanie, ponieważ wybór alternatywnego leku zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj alergii, wiek pacjenta, choroby współistniejące i stan zdrowia. Tylko lekarz może zalecić alternatywne leki, które najlepiej będą odpowiadać indywidualnym potrzebom pacjenta.

Czy Rupafin powoduje kaszel?

Rupafin może powodować kaszel jako rzadkie działanie niepożądane.

Czy po Rupafinie się tyje?

Nie ma dowodów na to, że Rupafin powoduje przyrost masy ciała u większości pacjentów. Jednak u niektórych osób może wystąpić zwiększenie łaknienia lub inne działania niepożądane, które mogą wpłynąć na wagę.

Jak długo działa Rupafin?

Rupafin osiąga maksymalne stężenie we krwi po około 1-3 godzinach po zażyciu i działa przez około 24 godziny. Zwykle zaleca się przyjmowanie Rupafinu raz na dobę, aby utrzymać stałe stężenie leku we krwi.

Czy po zażyciu Rupafin można pić alkohol?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania Rupafinu, ponieważ może to nasilać działania niepożądane, takie jak senność lub osłabienie.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Rupafin? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaRupatadinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentJ. Uriach y Compania S.A.

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Rupafin

Rupiron.

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2024