Pulmicort Turbuhaler

Pulmicort Turbuhaler to lek stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego takich jak astma oskrzelowa czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Głównym składnikiem aktywnym jest budezonid, który należy do grupy leków znanych jako glikokortykosteroidy.

Działanie Pulmicort Turbuhaler

Glikokortykosteroidy, takie jak budezonid, wykazują silne działanie przeciwzapalne. Działają poprzez zmniejszanie stanu zapalnego w drogach oddechowych, co pomaga zmniejszyć obrzęk i zaczerwienienie, ułatwiając w ten sposób swobodniejszy przepływ powietrza. Jest to szczególnie korzystne dla osób cierpiących na astmę lub POChP, u których drogi oddechowe często są zablokowane lub zwężone z powodu stanu zapalnego.

Pulmicort Turbuhaler jest dostępny w postaci proszku do inhalacji, dostarczanego za pomocą specjalnego urządzenia inhalacyjnego, zwanego Turbuhalerem. Dostępne są dwa dawkowania: 100 µg/dawkę i 200 µg/dawkę.

Wskazania do stosowania Pulmicort Turbuhaler

Pulmicort Turbuhaler jest lekiem stosowanym w leczeniu następujących stanów:

 • Astma oskrzelowa: Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, która powoduje ich nadwrażliwość. Objawy astmy to napadowe duszności, uczucie ściskania w klatce piersiowej, kaszel, a w niektórych przypadkach gwizdanie podczas oddychania. Budezonid, składnik aktywny Pulmicort Turbuhaler, działa przeciwzapalnie na drogi oddechowe, co pomaga zredukować te objawy.
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP): POChP jest grupą chorób płuc, które powodują trudności w oddychaniu z powodu zwężenia dróg oddechowych. Do tych chorób należy przewlekły bronchitis i rozedma. Budezonid, będący glikokortykosteroidem, działa przeciwzapalnie na drogi oddechowe, co pomaga zmniejszyć obrzęk i zaczerwienienie. Jest to szczególnie korzystne dla pacjentów z POChP, u których drogi oddechowe są często zwężone lub zablokowane z powodu stanu zapalnego.

Pulmicort Turbuhaler jest często stosowany jako część planu leczenia długotrwałego, mającego na celu kontrolę objawów i zapobieganie nagłym zaostrzeniom chorób, takich jak astma i POChP.

Warto jednak zauważyć, że choć Pulmicort Turbuhaler jest skuteczny w leczeniu tych stanów, nie jest przeznaczony do szybkiego łagodzenia objawów. W przypadku nagłego ataku astmy lub zaostrzenia objawów POChP, pacjenci powinni skorzystać z leku szybko działającego, tzw. leku doraźnego, na przykład inhalatora zawierającego krótko działający β2-agonista.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Pulmicort Turbuhaler

Przeciwwskazania do stosowania Pulmicort Turbuhaler:

Leku Pulmicort Turbuhaler nie powinno się stosować, jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na budezonid. Nadwrażliwość może objawiać się reakcjami takimi jak wysypka skórna, świąd, trudności z oddychaniem, obrzęk twarzy, ust lub gardła.

Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące Pulmicort Turbuhaler:

Pacjent powinien poinformować lekarza przed rozpoczęciem stosowania Pulmicort Turbuhaler, jeśli występują u niego następujące stany:

 • Zapalenie płuc, przeziębienie lub zakażenie w klatce piersiowej.
 • Jakiekolwiek problemy z oddychaniem.
 • Wcześniejsze występowanie gruźlicy płuc.
 • Problemy z wątrobą.
 • Inne niż astma choroby lub dolegliwości.

W przypadku przewidywanych sytuacji stresowych, takich jak egzaminy, lub planowanych zabiegów chirurgicznych, lekarz może rozważyć zwiększenie dawki glikokortykosteroidów doustnych.

Jeśli pacjent doświadcza nieostrym widzenia lub innych zaburzeń widzenia, powinien natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież:

Pulmicort Turbuhaler jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku 6 lat i starszych. Zaleca się regularną kontrolę wzrostu dzieci i młodzieży przyjmujących glikokortykosteroidy, bez względu na drogę ich podawania.

Stosowanie Pulmicort Turbuhaler u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby:

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania Pulmicort Turbuhaler.

Interakcje z innymi lekami:

Pulmicort Turbuhaler może oddziaływać z niektórymi lekami, w tym z innymi lekami steroidowymi (np. estrogenami lub steroidowymi środkami antykoncepcyjnymi), lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń grzybiczych (np. ketokonazolem i itrakonazolem) oraz inhibitorami proteazy HIV (np. rytonawirem i nelfinawirem).

Ciąża i karmienie piersią:

Kobiety w ciąży, planujące ciążę, lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Jak stosować Pulmicort Turbuhaler?

ek Pulmicort Turbuhaler jest indywidualnie dostosowywany do pacjenta, a poniżej przedstawiono ogólne zalecenia dotyczące dawkowania:

Astma oskrzelowa:

 • Dzieci w wieku 6 lat i starsze: 100-800 μg na dobę, podzielone na 2 do 4 dawek. Jeżeli całkowita dawka dobowa nie jest większa niż 400 μg, może być podawana raz na dobę.
 • Dorośli: Zwykle stosowana całkowita dawka dobowa wynosi od 200 μg do 800 μg i może być podawana w 2 dawkach do 4 dawek podzielonych. W ciężkich przypadkach całkowita dawka dobowa może wynosić do 1600 μg. Jeżeli całkowita dawka dobowa nie jest większa niż 400 μg, może być podawana raz na dobę.
 • Przy zmianie leczenia z doustnych glikokortykosteroidów na leczenie lekami wziewnymi, przez 10 dni zaleca się stosowanie dużych dawek Pulmicort Turbuhaler w skojarzeniu z wcześniej stosowanym glikokortykosteroidem doustnym. Następnie dawka doustnego glikokortykosteroidu powinna być stopniowo zmniejszana.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP): Zalecana dawka leku Pulmicort Turbuhaler to 400 μg podawane dwa razy na dobę.

Instrukcje dotyczące użytkowania Pulmicort Turbuhaler:

 1. Odkręć i zdejmij pokrywę inhalatora.
 2. Trzymaj inhalator w pozycji pionowej, podstawą do dołu.
 3. Przekręć pokrętło do oporu w jednym kierunku, a następnie w przeciwnym.
 4. Wykonaj wydech (ale nie przez inhalator!).
 5. Umieść ustnik między zębami, zamknij usta i wykonaj głęboki i silny wdech przez usta.
 6. Przed wykonaniem wydechu wyjmij ustnik inhalatora z ust. Jeśli przepisano więcej niż jedną dawkę, powtórz kroki 2-5.
 7. Zakręć pokrywę na inhalatorze.
 8. Wypłukać jamę ustną po zażyciu przepisanej dawki.

Uwagi:

 • Zawsze dokładnie zakręć pokrywę po zażyciu leku.
 • Nigdy nie wykonuj wydechu przez ustnik.
 • Nie używaj uszkodzonego inhalatora lub inhalatora bez ustnika.
 • W przypadku wrażenia, że działanie leku Pulmicort Turbuhaler jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Z czym nie łączyć leku Pulmicort Turbuhaler

Steroidy i Pulmicort Turbuhaler – Pulmicort Turbuhaler jest lekiem sterydowym, a jego stosowanie z innymi sterydami, w tym estrogenami i steroidowymi środkami antykoncepcyjnymi, może zwiększać ryzyko działań niepożądanych związanych z terapią sterydową. Należy zachować ostrożność i monitorować stan zdrowia, gdy Pulmicort Turbuhaler jest stosowany razem z innymi lekami sterydowymi.

Leki przeciwgrzybicze i Pulmicort Turbuhaler – Leki przeciwgrzybicze, takie jak ketokonazol i itrakonazol, mogą wpływać na metabolizm Pulmicort Turbuhaler w organizmie, zwiększając stężenie tego leku w krwiobiegu. Może to prowadzić do zwiększonego ryzyka działań niepożądanych. W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania tych leków, konieczna może być modyfikacja dawkowania Pulmicort Turbuhaler.

Inhibitory proteazy HIV i Pulmicort Turbuhaler – Leki takie jak rytonawir i nelfinawir, stosowane w leczeniu HIV, mogą również wpływać na poziomy Pulmicort Turbuhaler w organizmie. Podobnie jak w przypadku leków przeciwgrzybiczych, może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych z Pulmicort Turbuhaler. Współstosowanie tych leków wymaga ścisłej kontroli i możliwej korekty dawkowania.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Pulmicort Turbuhaler

Skutki uboczne leku Pulmicort Turbuhaler

Możliwe działania niepożądane leku Pulmicort Turbuhaler:

Ciężkie reakcje alergiczne (natychmiast skontaktuj się z lekarzem, jeśli wystąpią):

 • Obrzęk twarzy, zwłaszcza wokół ust, języka i/lub gardła, trudności w przełykaniu
 • Pokrzywka współwystępująca z trudnościami w oddychaniu
 • Skurcz oskrzeli
 • Nagłe uczucie osłabienia, zasłabnięcie

Działania niepożądane występujące często (mniej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • Zakażenia grzybicze (kandydozy) jamy ustnej i gardła
 • Podrażnienie gardła, kaszel, chrypka, bezgłos
 • Zapalenie płuc (u pacjentów z POChP)

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mniej niż u 1 na 100 osób):

 • Zaćma
 • Nieostre widzenie
 • Skurcze mięśni
 • Drżenia mięśni
 • Depresja
 • Niepokój

Działania niepożądane występujące rzadko (mniej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • Reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka, kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy
 • Łatwe powstawanie wybroczyn krwawych (siniaków)
 • Skurcz oskrzeli
 • Nerwowość, zmiany zachowania (głównie u dzieci)
 • Objawy ogólnoustrojowego działania glikokortykosteroidów, w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy i spowolnienie wzrostu (u dzieci i młodzieży)
 • Bezgłos (u dzieci)
 • Chrypka (u dzieci)

Działania niepożądane, których częstość występowania jest nieznana:

 • Jaskra
 • Zaburzenia snu
 • Lęk
 • Nadmierna aktywność psychoruchowa
 • Agresja

Objawy ogólnoustrojowe:

 • Zespół Cushinga
 • Zahamowanie czynności nadnerczy
 • Spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży
 • Zmniejszenie gęstości mineralnej kości
 • Zaćma, jaskra
 • Rzadko obserwowane zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania, w tym nadmierna aktywność psychoruchowa, zaburzenia snu, lęk, depresja, agresja (szczególnie u dzieci)

Przy wystąpieniu jakichkolwiek objawów niepożądanych, zawsze warto skonsultować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Pulmicort Turbuhaler

Pytania naszych Pacjentów

Czy Pulmicort Turbuhaler jest na receptę?

Tak, Pulmicort Turbuhaler jest lekiem na receptę.

Jak używać inhalatora Pulmicort Turbuhaler?

Pulmicort Turbuhaler należy używać przez wdychanie leku bezpośrednio do płuc. Aby to zrobić, obróć tarczę na dole urządzenia aż usłyszysz kliknięcie, co załaduje dawkę leku, następnie umieść dyszę w ustach i zrób silny, głęboki wdech. Po użyciu przepłucz usta wodą, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia grzybicy jamy ustnej i gardła.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Pulmicort Turbuhaler? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaBudesonidum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAstraZeneca AB

Zamienniki dla leku Pulmicort Turbuhaler

Budixon Neb , Benodil, Budesonide Easyhaler, Budezonid, Budezonid Lek-Am, Miflonide Breezhaler, Nebbud, Pulmicort, Tafen Nasal.

Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2023