Primacor

Primacor to lek stosowany do leczenia nadciśnienia tętniczego u dorosłych powyżej 18 lat. Zawiera lerkanidypiny chlorowodorek, antyhipertensyjny antagonista wapnia, który obniża ciśnienie tętnicze.

Działanie Primacor

Primacor zawiera substancję czynną o nazwie lerkanidypina, która jest typem leku nazywanego antagonistą wapnia. Działa on poprzez rozszerzanie i relaksację naczyń krwionośnych, co pomaga obniżyć ciśnienie krwi.

Lerkanidypina blokuje przechodzenie jonów wapnia przez błony komórkowe do mięśni naczyniowych. Wapń jest niezbędny dla skurczu mięśni, więc blokowanie jego przenikania oznacza, że mięśnie nie mogą się skurczyć tak mocno. To prowadzi do rozluźnienia i rozszerzenia naczyń krwionośnych, co z kolei obniża ciśnienie krwi.

Zmniejszając ciśnienie krwi, lerkanidypina pomaga zmniejszyć obciążenie dla serca. Jest to ważne, ponieważ gdy ciśnienie krwi jest zbyt wysokie, serce musi pracować ciężej, aby pompować krew dookoła ciała. To może prowadzić do osłabienia mięśnia serca i innych problemów, takich jak niewydolność serca.

Zastosowanie Primacor może być częścią ogólnego planu leczenia wysokiego ciśnienia krwi, który może obejmować również zmiany stylu życia, takie jak zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna, ograniczenie spożycia alkoholu i unikanie palenia tytoniu.

Wskazania do stosowania Primacor

Wskazania do stosowania leku Primacor związane są przede wszystkim z jego zdolnością do obniżania ciśnienia tętniczego.

 • Leczenie nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych: Nadciśnienie tętnicze, inaczej zwane wysokim ciśnieniem krwi, to stan, w którym ciśnienie krwi w tętnicach jest zbyt wysokie. Jest to poważny stan, który może prowadzić do poważnych komplikacji, takich jak choroby serca, udar, niewydolność nerek i zawał serca. Primacor jest często zalecany jako część kompleksowego planu leczenia nadciśnienia, który może obejmować również zmiany stylu życia.
 • Angina piersiowa: Angina to ból w klatce piersiowej spowodowany niewystarczającym dopływem krwi do mięśnia sercowego. Lerkanidypina, substancja czynna w Primacor, pomaga rozluźnić i rozszerzyć naczynia krwionośne, co umożliwia lepszy przepływ krwi do serca.
 • Leczenie skurczów naczyń krwionośnych: Czasami naczynia krwionośne mogą nienaturalnie się skurczyć, co powoduje ból i może prowadzić do poważnych problemów, takich jak udar mózgu. Lerkanidypina, substancja czynna w Primacor, działa na mięśnie ścian naczyń krwionośnych, pomagając im się rozluźnić i zapobiegając skurczom.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Primacor

Przeciwwskazania to okoliczności, w których nie powinniśmy stosować danego leku. Dla Primacor przeciwwskazaniami mogą być:

 • Alergia na lerkanidypinę lub jakikolwiek składnik leku Primacor: Jeśli pacjent ma reakcje alergiczne (takie jak swędzenie, wysypka, pokrzywka), powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem. Wystąpienie alergii może być sygnałem dla organizmu, że lek nie jest dla niego bezpieczny.
 • Wcześniejsza dusznica bolesna: U pacjentów, u których występowała wcześniej dusznica bolesna, podczas stosowania leków z grupy, do której należy Primacor, może wystąpić zwiększenie częstości, wydłużenie czasu trwania lub nasilenie napadów dławicowych. W pojedynczych przypadkach może wystąpić zawał serca.

Środki ostrożności przy stosowaniu Primacor

Środki ostrożności to sytuacje, w których należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku.

 • Objawy niepożądane: Pacjent powinien monitorować swoje samopoczucie i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią działania niepożądane, takie jak dusznica bolesna, reakcje alergiczne lub omdlenie.
 • Monitorowanie objawów: Jeśli pacjent doświadcza bólu głowy, szybkiej czynności serca, kołatania serca, nagłego zaczerwienienia twarzy, szyi lub górnej części klatki piersiowej, obrzęku okolicy kostek, zawrotów głowy, obniżenia ciśnienia tętniczego, zgagi, nudności, bólu żołądka, wysypki skórnej, świądu, bólu mięśni, oddawania dużych ilości moczu, osłabienia, zmęczenia, senności, wymiotów, biegunki, pokrzywki, częstszego niż zwykle oddawania moczu, bólu w klatce piersiowej, obrzęku dziąseł, zaburzeń czynności wątroby, zmętnienia płynu, obrzęku twarzy, warg, języka lub gardła, powinien skontaktować się z lekarzem.
 • Ostrożność przy innych schorzeniach: Pacjenci z chorobami wątroby, serca, nerek lub układu krążenia powinni poinformować o tym swojego lekarza przed rozpoczęciem stosowania Primacor, ponieważ lek ten może wpływać na te schorzenia. W zależności od stanu zdrowia pacjenta, lekarz może zdecydować o zmianie dawki leku lub zastosowaniu innego leku.

Pamiętaj, że te informacje nie zastępują porady lekarza. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek leku.

Jak stosować Primacor?

Stosowanie leku Primacor wymaga starannej uwagi i zgodności z wytycznymi lekarza lub farmaceuty. Oto szczegółowe wskazania dotyczące jego stosowania:

Dorośli

 • Standardowa Dawka: Dorośli powinni przyjmować 10 mg Primacor raz na dobę.
 • Czas Podawania: Należy przyjmować lek codziennie o tej samej porze, najlepiej rano, co najmniej 15 minut przed śniadaniem.
 • Zwiększenie Dawki: W razie potrzeby, lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 20 mg na dobę.
 • Sposób Podania: Tabletki 10 mg nie są przeznaczone do dzielenia, podczas gdy tabletki 20 mg można podzielić na równe dawki. Tabletki najlepiej połykać w całości, popijając wystarczającą ilością wody.

Dzieci i Młodzież

 • Przeciwwskazanie: Primacor nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Osoby w Podeszłym Wieku

 • Dostosowanie Dawki: Nie jest konieczne, ale zaleca się ostrożność na początku leczenia.

Pacjenci z Zaburzeniami Czynności Wątroby lub Nerek

 • Ostrożność: U tych pacjentów należy zachować szczególną ostrożność na początku leczenia oraz podczas zwiększania dawki do 20 mg.

Nadmierna Dawka

 • Ostrzeżenie: Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. W razie przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym, ponieważ może to prowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego i nieregularnej lub przyspieszonej czynności serca.

Pominięcie Dawki

 • Instrukcje: Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, powinien pominąć nieprzyjętą dawkę i kontynuować leczenie następnego dnia o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej.

Przerwanie Stosowania

 • Konsultacja: W przypadku przerwania stosowania leku Primacor, ciśnienie tętnicze może wzrosnąć. Zawsze skonsultuj się z lekarzem przed zaprzestaniem stosowania.

Ogólne Uwagi

 • Lek Primacor powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza.
 • W razie wątpliwości, warto zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Należy również zwrócić uwagę na punkt dotyczący „Stosowanie leku Primacor z jedzeniem, piciem i alkoholem,” który może zawierać dodatkowe wytyczne.

Wszystkie te wskazania mają na celu zapewnienie odpowiedniego i skutecznego leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego za pomocą Primacor. Wszelkie odstępstwa od tych wytycznych powinny być omówione z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Primacor

Jeśli planujesz przyjmować Primacor, zawsze konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą w kwestii innych leków, które już przyjmujesz lub planujesz przyjmować. Możliwa jest interakcja z różnymi lekami, co może wpływać na skuteczność Primacoru lub innych leków oraz zwiększyć ryzyko działań niepożądanych.

Padaczka i Leki Przeciwdrgawkowe Jeżeli przyjmujesz fenytoinę, fenobarbital lub karbamazepinę, leki stosowane w leczeniu padaczki, musisz poinformować o tym lekarza. Mogą one wpływać na działanie Primacoru.

Leczenie Gruźlicy Ryfampicyna, lek stosowany w leczeniu gruźlicy, również może interagować z Primacorem i zmienić jego skuteczność.

Leki Przeciwalergiczne Astemizol i terfenadyna, stosowane jako leki przeciwalergiczne, również mogą interagować z Primacorem.

Leki na Zaburzenia Rytmu Serca Jeżeli przyjmujesz amiodaron, chinidynę lub sotalol, leki używane w przypadkach szybkiej czynności serca, również powinieneś to zgłosić lekarzowi.

Leki Nasilające Senność Midazolam, lek nasenny, może również interagować z Primacorem.

Leki na Choroby Serca Jeżeli przyjmujesz digoksynę, lek stosowany w leczeniu różnych chorób serca, istnieje ryzyko interakcji z Primacorem.

Beta-Adrenolityki Leki z grupy beta-adrenolityków, jak na przykład metoprolol, stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, niewydolności serca i zaburzeń rytmu serca, również mogą wpływać na działanie Primacoru.

Leki na Choroby Układu Pokarmowego Cymetydyna, w dawce większej niż 800 mg na dobę, stosowana w leczeniu choroby wrzodowej i innych dolegliwości żołądkowych, również może interagować z tym lekiem.

Statyny Jeżeli przyjmujesz symwastatynę, lek zmniejszający poziom cholesterolu we krwi, poinformuj o tym lekarza, ponieważ może to wpłynąć na działanie Primacoru.

Inne Leki na Wysokie Ciśnienie Tętnicze Jeżeli przyjmujesz inne leki na wysokie ciśnienie tętnicze, również mogą one wpływać na działanie Primacoru.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Primacor

Skutki uboczne leku Primacor

Skutki uboczne leku Primacor mogą się różnić pod względem częstości występowania i nasilenia. Do najczęściej zgłaszanych należą ból głowy, szybka praca serca oraz kołatania, co może być niepokojące dla pacjentów. Oprócz tego użytkownicy leku mogą doświadczyć nagłego zaczerwienienia twarzy, szyi lub górnej części klatki piersiowej oraz obrzęków kostek.

Mniej powszechne reakcje obejmują zawroty głowy i obniżenie ciśnienia tętniczego, które mogą wpływać na codzienne funkcjonowanie. Dodatkowo pacjenci mogą zgłaszać zgagę, nudności, ból żołądka, wysypki skórne oraz świąd. Warto również wspomnieć o bólu mięśni, zwiększonej produkcji moczu, osłabieniu oraz zmęczeniu, które mogą wpłynąć na ogólne samopoczucie.

Rzadziej występujące skutki uboczne, takie jak senność, wymioty, biegunka, pokrzywka oraz ból w klatce piersiowej, chociaż są mniej powszechne, mogą być bardziej uciążliwe. Częste oddawanie moczu również może pojawić się jako skutek uboczny stosowania leku.

Dodatkowo, w niektórych przypadkach, gdzie częstość występowania nie jest dokładnie znana, obserwowano poważne objawy takie jak obrzęk dziąseł, zaburzenia czynności wątroby, co jest potwierdzane badaniami krwi, oraz zmętnienie płynu w czasie zabiegu dializy. Niebezpiecznym może okazać się obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, który może prowadzić do trudności w oddychaniu lub połykaniu, wymagając niezwłocznej interwencji medycznej.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Primacor

Pytania naszych Pacjentów

Na co stosuje się lek Primacor?

Primacor, zawierający substancję czynną lerkanidypinę, jest głównie stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Działa jako bloker kanałów wapniowych, co prowadzi do rozkurczu mięśni gładkich naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia tętniczego.

Czy Primacor obniża ciśnienie?

Tak, Primacor zawiera substancję czynną lerkanidypinę, która jest blokerem kanałów wapniowych i działa na rozkurczenie mięśni gładkich naczyń krwionośnych, co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego. Jest stosowany głównie w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Czy Primacor można brać wieczorem?

Tak, Primacor można zazwyczaj brać wieczorem, ale dokładny czas dawkowania powinien być skonsultowany z lekarzem prowadzącym, który zna Twoją historię medyczną i potrzeby leczenia. Ostateczny wybór pory dnia dla zażycia leku zależy od wielu czynników, w tym od indywidualnych preferencji i stylu życia pacjenta.

Po jakim czasie działa Primacor?

Działanie hipotensyjne lerkanidypiny, substancji czynnej w Primacor, zwykle zaczyna się około 2-4 godzin po podaniu doustnym i osiąga szczytowe działanie w ciągu 6-12 godzin. Czas działania i efektywność mogą jednak różnić się w zależności od indywidualnych cech pacjenta i powinny być monitorowane przez lekarza.

Kiedy brać Primacor?

Zwykle Primacor zaleca się przyjmować raz na dobę, na ogół rano, na pusty żołądek, co najmniej 15 minut przed jedzeniem. Zawsze jednak należy zastosować się do instrukcji lekarza i informacji zawartych w ulotce dołączonej do opakowania leku.

Czy Primacor to beta bloker?

Nie, Primacor nie jest beta-blokerem. Jest to lek zawierający lerkanidypinę, która jest blokerem kanałów wapniowych, używanym głównie do leczenia nadciśnienia tętniczego.

Czy Primacor jest na receptę?

Tak, Primacor jest lekiem dostępnym na receptę i zwykle jest przepisywany przez lekarza w celu leczenia nadciśnienia tętniczego. Aby uzyskać ten lek, konieczna jest konsultacja lekarska i indywidualne dostosowanie dawkowania.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Primacor? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaLercanidipini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentBerlin-Chemie AG

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Primacor

Lecalpin.

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2024