Pramolan

Pramolan jest to lek, który wykazuje działanie przeciwlękowe, uspokaja i poprawia nastrój, a podany na wieczór pomaga w zasypianiu. Preparat ten zaliczany jest do trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Lek ten stosuje się w celu leczenia zaburzeń lękowych.

Działanie Leku Pramolan

Lek Pramolan zmniejsza stany lękowe, uspokaja, poprawia samopoczucie, zmniejsza stany przygnębienia, a także – przyjęty w godzinach wieczornych – pomaga w zasypianiu. Lek ten wykazuje również lekkie właściwości przeciwderesyjne. Pramolan zaliczany jest do grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Preparat ten dostępny jest jedynie na receptę. Występuje w postaci tabletek powlekanych. Substancją czynną leku jest opipramolu dichlorowodorek.

Wskazania do stosowania leku

Pramolan jest lekiem stosowanym w przypadku zaburzeń lękowych uogólnionych i zaburzeń somatycznych występujących w związku z lękiem.

Zaburzenia lękowe uogólnione (GAD) to choroba psychiczna charakteryzująca się nadmiernym, trudnym do opanowania lękiem, który jest związany z różnymi sytuacjami życiowymi, a także z towarzyszącymi im objawami fizycznymi, takimi jak bóle głowy, mięśniowe napięcie, bóle brzucha czy nudności. Pramolan jest skuteczny w łagodzeniu objawów GAD, takich jak nadmierny lęk, napięcie mięśniowe, drażliwość, zmęczenie, trudności z koncentracją oraz zaburzenia snu.

Zaburzenia somatyczne związane z lękiem to objawy fizyczne, takie jak bóle głowy, bóle brzucha, nudności, kołatanie serca czy pocenie się, które występują w związku z lękiem. Pramolan może pomóc w łagodzeniu tych objawów, zmniejszając reakcję organizmu na stres i lęk.

Wskazania do stosowania leku pramolan obejmują również zaburzenia depresyjne, fobie społeczne oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Jednakże, przed zastosowaniem leku pramolan, należy skonsultować się z lekarzem i dokładnie omówić wskazania oraz przeciwwskazania do jego stosowania.

Przeciwwskazania do stosowania leku

 • Nadwrażliwość na substancję czynną, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą – Osoby, które wcześniej doświadczyły reakcji alergicznych na pramolan, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub jakiekolwiek składniki pomocnicze powinny unikać stosowania leku pramolan. Może wystąpić ciężka reakcja alergiczna, którą należy natychmiast zgłosić lekarzowi.
 • Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, przeciwbólowymi i psychotropowymi – Pramolan nie powinien być stosowany u osób z ostrym zatruciem alkoholem, lekami nasennymi, przeciwbólowymi i psychotropowymi, ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak depresja układu oddechowego i nieprawidłowe funkcjonowanie układu krążenia.
 • Ostre zatrzymanie moczu – Lek pramolan jest przeciwwskazany u osób z ostrym zatrzymaniem moczu, ponieważ może to zwiększyć ryzyko uszkodzenia pęcherza moczowego i nerek.
 • Ostre delirium – Pramolan nie powinien być stosowany u pacjentów z ostrym delirium, ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak nieprawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.
 • Nieleczona jaskra z wąskim kątem – Lek pramolan jest przeciwwskazany u osób z nieleczoną jaskrą z wąskim kątem, ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia nieprawidłowego ciśnienia wewnątrzgałkowego i uszkodzenia nerwu wzrokowego.
 • Rozrost gruczołu krokowego z zaleganiem moczu – Pramolan jest przeciwwskazany u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego z zaleganiem moczu, ponieważ może to zwiększyć ryzyko uszkodzenia pęcherza moczowego i nerek.
 • Niedrożność jelita porażenna – Pramolan jest przeciwwskazany u pacjentów z niedrożnością jelita porażennego, ponieważ może to zwiększyć ryzyko uszkodzenia układu trawiennego.
 • Wcześniej istniejący blok przedsionkowo-komorowy wyższego stopnia lub nadkomorowe i komorowe zaburzenia przewodzenia – Lek pramolan jest przeciwwskazany u pacjentów z wcześniej istniejącym blokiem przedsionkowo-komorowym wyższego stopnia lub nadkomorowymi i komorowymi zaburzeniami przewodzenia, ponieważ może to zwiększyć ryzyko zaburzeń rytmu serca.
 • Jednoczesne stosowanie opipramolu z inhibitorami MAO – Pramolan jest przeciwwskazany w przypadku jednoczesnego stosowania z opipramolem i inhibitorami MAO, ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, takich jak hipotonia, drgawki i śpiączka.

Warto pamiętać, że przed rozpoczęciem stosowania leku pramolan należy skonsultować się z lekarzem, który podejmie decyzję o jego stosowaniu i wdrożeniu odpowiedniej terapii.

Dawkowanie leku Pramolan

Zazwyczaj dawka opipramolu dichlorowodorku dla dorosłych wynosi 50 mg rano i w południe oraz 100 mg wieczorem. Jednak w zależności od skuteczności i tolerancji leku przez pacjenta, dawkę można modyfikować.

Dawkę można zmniejszyć do 50 mg lub 100 mg opipramolu dichlorowodorku i podawać raz na dobę, zwykle na noc. W przypadku braku wystarczającej skuteczności, dawkę można zwiększyć do 100 mg opipramolu dichlorowodorku i podawać trzy razy na dobę. Ostateczną decyzję dotyczącą dawki leku powinien podjąć lekarz prowadzący, uwzględniając indywidualne potrzeby pacjenta i wynikające z nich czynniki ryzyka.

Dla dzieci w wieku powyżej 6 lat zaleca się podawanie opipramolu dichlorowodorku w dawce 3 mg na kilogram masy ciała, z maksymalną dziennej dawce do 100 mg.

Należy jednak pamiętać, że doświadczenie w stosowaniu opipramolu u dzieci jest ograniczone, dlatego zalecenia dotyczące dawkowania powinny być traktowane tylko jako wskazówka. Ostateczną decyzję dotyczącą dawki leku powinien podjąć lekarz prowadzący, uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka i wynikające z nich czynniki ryzyka.

Jak zażywać Pramolan?

Tabletki powlekane opipramolu należy przyjmować podczas posiłku lub bezpośrednio po posiłkach, popijając je wodą.

Należy pamiętać, że działanie opipramolu nie występuje natychmiastowo, a efekty terapeutyczne pojawiają się stopniowo. Z tego względu produkt leczniczy powinien być stosowany systematycznie przez co najmniej 2 tygodnie, a zmiany w nastroju należy monitorować uważnie podczas całego okresu leczenia.

Zalecany średni czas trwania leczenia opipramolem wynosi od 1 do 2 miesięcy. Po tym okresie, lekarz prowadzący powinien zdecydować o kontynuowaniu lub zakończeniu leczenia, uwzględniając indywidualne potrzeby i odpowiedź pacjenta na terapię. W przypadku przerwania leczenia, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza, a nie przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Pramolan

Opipramolu nie powinno się stosować w następujących przypadkach:

 1. Rozrost gruczołu krokowego bez zalegania moczu.
 2. Ujawniona choroba wątroby i nerek.
 3. Zwiększona tendencja do występowania drgawek, np. uszkodzenie mózgu różnego pochodzenia, padaczka, alkoholizm.
 4. Niewydolność naczyń mózgowych i wcześniej występujące uszkodzenia serca, szczególnie z zaburzeniami przewodzenia.

U pacjentów z wcześniej istniejącym blokiem przedsionkowo-komorowym pierwszego stopnia lub innymi zaburzeniami przewodzenia, należy stosować opipramol tylko wtedy, kiedy jest wykonywane częste badanie EKG.

Podczas leczenia opipramolem może bardzo rzadko wystąpić zmiana obrazu krwi, takie jak neutropenia lub agranulocytoza. Dlatego należy kontrolować morfologię krwi szczególnie w przypadku, gdy u pacjenta wystąpi gorączka, infekcje grypopodobne lub ból gardła.

Opipramol może powodować reakcje nadwrażliwości, w tym opóźnione. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych skóry, leczenie opipramolem należy przerwać.

Podczas długotrwałego leczenia zaleca się, aby badać czynność wątroby.

Produkt leczniczy zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Pramolan zawiera również żółcień pomarańczową, lak i żółcień chinolinową, które mogą powodować reakcje alergiczne.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi

Podczas leczenia opipramolem możliwe jest stosowanie terapii skojarzonej z neuroleptykami, lekami nasennymi i uspokajającymi, takimi jak benzodiazepiny. Jednakże, należy pamiętać, że jednoczesne stosowanie tych leków może nasilać kilka specyficznych efektów, zwłaszcza ośrodkowe działania hamujące, a także sedację po znieczuleniu ogólnym. Ponadto, działanie szczególnie silnych leków antycholinergicznych, takich jak leki stosowane w chorobie Parkinsona i fenotiazyny, może ulec nasileniu.

Jednoczesne leczenie inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i opipramolem może prowadzić do addytywnego wpływu tych leków na układ serotoninergiczny. Należy także uważać podczas stosowania fluoksetyny i fluwoksaminy, które mogą zwiększyć stężenia trójpierścieniowych leków psychotropowych w osoczu i związane z tym nasilenie działań niepożądanych. W takiej sytuacji należy zmniejszyć dawkę opipramolu.

Podawanie opipramolu jednocześnie z alkoholem może powodować senność, dlatego należy zachować ostrożność. Przed rozpoczęciem leczenia opipramolem należy odstawić inhibitory MAO na co najmniej 14 dni. Podobnie, przed rozpoczęciem terapii inhibitorami MAO należy odstawić opipramol.

Jednoczesne stosowanie beta-adrenolityków, leków przeciwarytmicznych klasy Ic, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych oraz leków wpływających na mikrosomalny układ enzymów wątrobowych może prowadzić do zmiany stężenia zarówno tych leków, jak i opipramolu w osoczu. Barbiturany i leki przeciwdrgawkowe mogą zmniejszać stężenie opipramolu w osoczu, co może wpłynąć na jego działanie terapeutyczne.

Jednoczesne podawanie neuroleptyków, takich jak haloperydol czy rysperydon, może zwiększać stężenie opipramolu w osoczu. W takiej sytuacji konieczna może być odpowiednia zmiana dawki leku. Wszelkie wątpliwości należy skonsultować z lekarzem prowadzącym.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak dostępnych danych na temat bezpieczeństwa stosowania opipramolu u kobiet w ciąży, dlatego należy zachować ostrożność i w razie konieczności zastosować ten lek tylko wtedy, gdy korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży. W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono szkodliwych skutków na rozwój embrionów lub płodów, jednak wyniki badań na zwierzętach nie zawsze odzwierciedlają skutki dla człowieka.

Opipramolu nie należy stosować podczas karmienia piersią, ponieważ substancja czynna może przenikać do mleka matki w niewielkich ilościach. W przypadku konieczności stosowania opipramolu, należy zaprzestać karmienia piersią i skonsultować się z lekarzem w celu wyboru alternatywnych metod karmienia niemowlęcia.

Prowadzenie samochodu po Pramolanu

Prawidłowe stosowanie opipramolu dichlorowodorku może wpłynąć na zdolność reakcji, co może prowadzić do zaburzeń zdolności prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn. Szczególnie ważne jest unikanie jednoczesnego spożywania alkoholu.

Z czym nie łączyć leku Pramolan

Neuroleptyki – takie jak haloperydol, rysperydon – mogą wzmacniać działanie Pramolanu, co może prowadzić do nasilenia efektów ubocznych.

Leki nasenne – na przykład barbiturany – mogą nasilać działanie sedatywne Pramolanu, zwiększając ryzyko nadmiernej senności.

Leki uspokajające – jak benzodiazepiny – mogą również zwiększać sedatywne działanie Pramolanu.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne – mogą interakcji z Pramolanem, potencjalnie prowadząc do zmiany efektywności obu leków.

Leki stosowane w chorobie Parkinsona – mogą wchodzić w interakcje z Pramolanem, wpływając na ich skuteczność.

Leki przeciwdrgawkowe – mogą oddziaływać na Pramolan, wpływając na kontrolę drgawek.

Fenotiazyny – mogą nasilać działanie Pramolanu.

Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny – na przykład sertralina – mogą zmieniać efekty działania Pramolanu.

Fluoksetyna i fluwoksamina – mogą wpływać na metabolizm Pramolanu w organizmie.

Beta-adrenolityki – na przykład propranolol – mogą zmieniać działanie Pramolanu.

Leki przeciwarytmiczne – mogą wchodzić w interakcje z Pramolanem, wpływając na rytm serca.

Leki wpływające na mikrosomalny układ enzymów wątrobowych – mogą zmieniać sposób, w jaki organizm metabolizuje Pramolan.

Inhibitory monoaminooksydazy (MAO) – Pramolan należy odstawić co najmniej 14 dni przed planowanym przyjęciem inhibitora MAO i odwrotnie.

Alkohol – Nie należy spożywać alkoholu podczas leczenia Pramolanem. Alkohol może nasilać działanie sedatywne Pramolanu, prowadząc do nadmiernej senności i innych działań niepożądanych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Pramolan

Skutki uboczne leku Pramolan

Występujące często:

 • Zmęczenie oraz suchość w jamie ustnej to najbardziej typowe reakcje, które mogą występować równocześnie z uczuciem niedrożności nosa.
 • Problemy z niedociśnieniem oraz ortostatyczny spadek ciśnienia tętniczego są także dość powszechne, co może prowadzić do zawrotów głowy, szczególnie przy gwałtownej zmianie pozycji ciała.

Występujące niezbyt często:

 • Zawroty głowy i senność mogą wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.
 • Do dyskomfortów związanych z układem moczowym należą problemy z oddawaniem moczu, a także zaburzenia seksualne takie jak problemy z erekcją czy ejakulacją.
 • Drżenie, wzrost masy ciała, oraz wzmożone pragnienie mogą wiązać się ze zmianami metabolicznymi.
 • Kwestie sercowo-naczyniowe obejmują tachykardię oraz uczucie kołatania serca.
 • Zaburzenia przewodu pokarmowego jak zaparcia oraz wzrost aktywności enzymów wątrobowych, co może świadczyć o wpływie leku na wątrobę.
 • Reakcje alergiczne skórne również należą do tej kategorii.

Występujące rzadko:

 • Do rzadziej występujących objawów należą bóle głowy, parestezje, uczucie splątania, delirium.
 • Zmiany parametrów krwi jak leukopenia, problemy ze snem, pocenie się, zapaść.
 • Zaburzenia przewodzenia serca, nasilenie istniejącej niewydolności serca, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaburzenia smaku.
 • Porażenna niedrożność jelit, nudności i wymioty, obrzęki, mlekotok, zatrzymanie moczu.

Występujące bardzo rzadko:

 • Bardzo rzadkie, ale poważne działania niepożądane obejmują drgawki, pobudzenie ruchowe, agranulocytozę, dyskinezę, ataksję, polineuropatie.
 • Możliwość wystąpienia napadu jaskry, ciężkich zaburzeń czynności wątroby, żółtaczki, przewlekłego uszkodzenia wątroby, łysienia.

Te potencjalne działania niepożądane podkreślają konieczność monitorowania pacjentów stosujących Pramolan pod kątem wszelkich zmian w ich stanie zdrowia, zwłaszcza jeśli objawy są nowe lub się nasilają. Wszelkie niepokojące objawy powinny być niezwłocznie zgłaszane lekarzowi.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Pramolan

Pytania naszych Pacjentów

Czy Pramolan jest silny?

Nie, Pramolan nie jest lekiem o silnym działaniu w porównaniu do innych leków przeciwdepresyjnych, takich jak na przykład trójcykliczne leki przeciwdepresyjne. W porównaniu do nich, Pramolan ma mniej działań niepożądanych, a także jest mniej toksyczny. Jednakże, jak każdy lek, Pramolan powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i nie należy zmieniać dawki bez konsultacji z nim.

Po jakim czasie zaczyna działać Pramolan?

Jeśli Pramolan jest podawany doustnie, zwykle zaczyna działać po około 30-60 minutach od zażycia. Efekt terapeutyczny osiąga maksymalną wartość po około 2-4 godzinach i utrzymuje się przez około 8-12 godzin.

Czy Pramolan jest dobry na nerwicę?

Tak, Pramolan może być skutecznym lekiem w leczeniu niektórych objawów związanych z nerwicą.

Na co pomaga Pramolan?

Pramolan to lek psychotropowy z grupy pochodnych dibenzazepiny, który ma kilka zastosowań terapeutycznych. Poniżej przedstawiam główne wskazania do stosowania opipramolu:

 1. Leczenie zaburzeń lękowych - opipramol jest stosowany w terapii stanów lękowych, takich jak zaburzenie lękowe, lęk napadowy, fobia społeczna, nerwica natręctw oraz zaburzenie lękowe z napadami paniki.
 2. Leczenie depresji - opipramol może być stosowany w leczeniu łagodnej lub umiarkowanej depresji, w szczególności, jeśli występują również objawy lękowe.
 3. Leczenie zaburzeń somatycznych - opipramol jest stosowany w leczeniu zaburzeń somatycznych, takich jak bóle głowy, bóle mięśniowe, a także w zespole jelita drażliwego.
 4. Leczenie zaburzeń snu - opipramol może być stosowany w leczeniu bezsenności, szczególnie w przypadkach, gdy bezsenność jest wynikiem stanów lękowych.

Czy Pramolan usypia?

Tak, Pramolan może działać uspokajająco i nasennie, co może pomóc w łagodzeniu objawów bezsenności i poprawić jakość snu. Jednak działanie uspokajające i nasenne Pramolanu (opipramol) jest zazwyczaj słabsze niż benzodiazepin i nie powoduje tak silnego uzależnienia. W każdym przypadku, należy stosować Opipramol zgodnie z zaleceniami lekarza i nie należy przekraczać dawek przepisanych przez specjalistę.

Czy Pramolan można brać na noc?

Tak, Pramolan jest lekiem uspokajającym, który może być stosowany do łagodzenia objawów lęku i bezsenności, zwłaszcza przed snem.

Czy Pramolan jest na depresję?

Tak, Pramolan jest lekiem przeciwdepresyjnym stosowanym w leczeniu różnych postaci depresji. Jest to lek z grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych anksjolitykami, które są stosowane w leczeniu zaburzeń lękowych i depresyjnych. Pramolan działa poprzez regulowanie poziomu neuroprzekaźników w mózgu, co może poprawić nastrój, redukować objawy depresji i łagodzić objawy lęku.

Czy Pramolan to lek psychotropowy?

Tak, Pramolan to lek psychotropowy. Jest to lek o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym oraz stabilizującym nastrój, którego substancją czynną jest opipramol, należący do grupy leków zwanych anksjolitykami.

Jak się czujecie po Pramolanie?

Po zażyciu Pramolanu, człowiek może odczuwać łagodzenie objawów lęku, napędu psychoruchowego oraz bezsenności. Mogą także wystąpić niepożądane skutki uboczne, takie jak senność, zawroty głowy, suchość w ustach, problemy z trawieniem, zaburzenia libido oraz trudności z koncentracją. Odczucia po zażyciu Pramolanu mogą się różnić w zależności od indywidualnych cech pacjenta oraz dawkowania i sposobu stosowania leku. W każdym przypadku należy stosować się do zaleceń lekarza i nie przekraczać dawek przepisanych przez specjalistę.

Czy Pramolan działa od razu?

Czas, w którym Pramolan zaczyna działać, może się różnić w zależności od indywidualnych cech pacjenta oraz dawki leku. W niektórych przypadkach efekty działania Pramolanu można odczuć już po kilku godzinach, natomiast w innych przypadkach lek może wymagać kilku dni lub nawet tygodni regularnego stosowania, aby uzyskać pełne działanie terapeutyczne.

Jak długo działa jedna tabletka Pramolanu?

Czas trwania działania jednej tabletki Pramolanu może się różnić w zależności od indywidualnych cech pacjenta oraz dawki leku. W ogólności, działanie jednej tabletki Pramolanu może trwać od kilku do kilkunastu godzin. Jednakże, pełne działanie terapeutyczne leku uzyskuje się przy regularnym stosowaniu przez określony czas, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jak długo można brać lek Pramolan?

Okres stosowania Pramolanu zależy od indywidualnych potrzeb i wskazań pacjenta oraz zaleceń lekarza. W ogólności, czas trwania terapii Pramolanem powinien być jak najkrótszy, a lek należy odstawiać stopniowo. Przedłużające się stosowanie Pramolanu może prowadzić do uzależnienia, zwiększenia tolerancji na lek oraz wystąpienia innych niepożądanych skutków ubocznych.

Jak długo przed snem brać Pramolan?

Czas, w którym należy przyjąć Pramolan przed snem, zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz zaleceń lekarza. W ogólności, lek powinien być przyjmowany przed snem, jednak dokładny czas stosowania i dawki leku powinien być ustalony przez lekarza.

Czy Pramolan można odstawić z dnia na dzień?

Nie, Pramolanu nie należy odstawiać z dnia na dzień. Lek powinien być odstawiany stopniowo i zgodnie z zaleceniami lekarza, ponieważ nagłe zaprzestanie stosowania może prowadzić do wystąpienia objawów odstawienia, takich jak zaburzenia snu, stany lękowe, niepokój, zaburzenia nastroju, nudności, wymioty czy bóle głowy.

Jakie są skutki odstawienia Pramolanu?

Nagłe odstawienie Pramolanu może prowadzić do wystąpienia objawów odstawienia, takich jak zaburzenia snu, stany lękowe, niepokój, zaburzenia nastroju, drażliwość, nudności, wymioty, bóle głowy i zawroty głowy.

Czy Pramolan szkodzi na wątrobę?

Nie ma doniesień o szkodliwym wpływie Pramolanu na wątrobę. Jednakże, podobnie jak w przypadku innych leków, niektóre osoby mogą doświadczać niepożądanych skutków ubocznych po zażyciu Pramolanu, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie wątroby lub innych narządów.

Czy Pramolan obniża tętno?

Nie ma doniesień, że Pramolan obniża tętno jako jeden z głównych efektów działania. Jednakże, jako lek psychotropowy, Pramolan może wpłynąć na układ krążenia w sposób pośredni, poprzez zmniejszenie objawów lęku i napięcia nerwowego, co może prowadzić do obniżenia tętna. Efekt ten jest zwykle związany z działaniem uspokajającym leku i może być pozytywny dla pacjentów z nadmiernym naprężeniem nerwowym.

Czy Pramolan szkodzi na żołądek?

Nie ma doniesień o tym, że Pramolan szkodzi na żołądek jako jeden z głównych efektów działania. Jednakże, podobnie jak w przypadku innych leków, niektóre osoby mogą doświadczać niepożądanych skutków ubocznych po zażyciu Pramolanu, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie przewodu pokarmowego, takie jak bóle brzucha, zaburzenia trawienia, nudności lub wymioty.

Czy Pramolan poprawia nastrój?

Tak, Pramolan może poprawić nastrój u pacjentów z zaburzeniami nastroju, takimi jak depresja czy nerwica. Jego działanie polega na stabilizowaniu nastrój i zmniejszaniu objawów lęku, co przyczynia się do poprawy samopoczucia i redukcji negatywnych myśli.

Kiedy można pić alkohol po Pramolanie?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania Pramolanu. Lek może wpływać na reakcję organizmu na alkohol oraz nasilać działanie alkoholu, co zwiększa ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych.

Czy po Pramolanie chce się spać?

Tak, Pramolan może powodować senność jako jeden z efektów działania. Lek ma działanie uspokajające i przeciwlękowe, które może prowadzić do zmniejszenia pobudzenia i zwiększenia znużenia, co może wpłynąć na senność.

Czy można brać Pramolan i Hydroksyzynę?

Przed jednoczesnym stosowaniem Pramolanu i Hydroksyzyny należy skonsultować się z lekarzem. Obie te substancje mają działanie uspokajające, które może się nasilać przy jednoczesnym stosowaniu i zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Lekarz dobierze odpowiednią dawkę i sposób stosowania leków, aby zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych i uzyskać maksymalne korzyści z terapii.

Jak zejść z Pramolanu?

Odstawianie Pramolanu powinno odbywać się stopniowo i pod kontrolą lekarza. Zwykle lekarz zaleca stopniowe zmniejszanie dawki leku w ciągu kilku tygodni, aby organizm miał czas na dostosowanie się do zmiany. Nagłe odstawienie Pramolanu może prowadzić do wystąpienia objawów odstawienia, takich jak zaburzenia snu, stany lękowe, niepokój, zaburzenia nastroju, nudności, wymioty czy bóle głowy.

Czy Pramolan podnosi cukier?

Nie ma doniesień o tym, że Pramolan podnosi poziom cukru we krwi jako jeden z głównych efektów działania. Jednakże, podobnie jak w przypadku innych leków, niektóre osoby mogą doświadczać niepożądanych skutków ubocznych po zażyciu Pramolanu, które mogą wpłynąć na poziom cukru we krwi, takie jak problemy z trawieniem lub zaburzenia hormonalne.

Czy można brać Pramolan i Trittico?

Przed jednoczesnym stosowaniem Pramolanu i Trittico należy skonsultować się z lekarzem. Obie te substancje mają działanie przeciwdepresyjne, które może się nasilać przy jednoczesnym stosowaniu i zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Czy Pramolan można brać kilka lat?

Okres stosowania Pramolanu zależy od indywidualnych potrzeb i wskazań pacjenta oraz zaleceń lekarza. W przypadku niektórych pacjentów lek może być stosowany przez kilka lat, jednakże, stosowanie Pramolanu powinno być jak najkrótsze i zawsze pod kontrolą lekarza. Długotrwałe stosowanie Pramolanu może prowadzić do uzależnienia, zwiększenia tolerancji na lek oraz wystąpienia innych niepożądanych skutków ubocznych.

Czy Pramolan jest beta blokerem?

Nie, Pramolan nie jest beta-blokerem. Jest to lek psychotropowy o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym oraz stabilizującym nastrój. Jego substancją czynną jest opipramol, który należy do grupy leków zwanych anksjolitykami.

Co lepsze Pramolan czy Hydroksyzyna?

Pramolan i hydroksyzyna to różne leki używane w leczeniu lęku, ale mają różne mechanizmy działania i zastosowania. Pramolan jest zwykle lepszy dla osób z lękiem związanym z zaburzeniami nastroju, podczas gdy hydroksyzyna jest częściej stosowana w leczeniu objawowego lęku i problemów alergicznych.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Pramolan? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaOpipramoli dihydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPOLPHARMA

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Pramolan

Sympramol.

Ostatnia aktualizacja: 18 lipca 2024