Nimesil

Nimesil to lek zaliczany do niesteroidowych środków przeciwzapalnych. Jego główne działanie to łagodzenie dolegliwości bólowych, w momencie, gdy inne substancje leczące nie przyniosły oczekiwanego efektu. Dodatkowo lek wykazuje właściwości przeciwgorączkowe. Lek Nimesil należy do niesteroidowych środków przeciwzapalnych (NLPZ), który jest stosowany w leczeniu silnego bólu. Dodatkowo – oprócz działania przeciwbólowego – wykazuje on działanie przeciwzapalne oraz przeciwgorączkowe.

Działanie Nimesilu

Jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego i przynosi szybkie efekty – już po 15 minutach można odczuć jego działanie. Największe stężenie preparatu we krwi przypada na 2-3 godziny od przyjęcia leku. Wiąże się z białkami osocza aż w 97,5%. Metabolizowany jest w wątrobie, a w trakcie tego metabolizmu powstaje pochodna para hydroksylowa. 50% substancji aktywnej wydala układ wydalniczy, a 29% substancji wydalane jest wraz ze stolcem. Od 1 do 3% substancji pozostaje w formie niezmienionej i usuwane jest wraz z moczem z organizmu.

Działanie leku polega na hamowaniu aktywności cyklooskygenazy (enzymu uczestniczącego w syntezie prostaglandyn). Substancją czynną leku jest nimesulid. Preparat występuje w postaci granulatu, z którego należy przygotować zawiesinę przeznaczoną do stosowania doustnego.

Nimesil występuje w 2 różnych – pod kątem ilości saszetek – opakowaniach: po 9 lub po 30 saszetek w opakowaniu. Każda saszetka leku zawiera 100 mg substancji czynnej czyli nimesulidu.

Podczas stosowania leku Nimesil nie należy stosować innych środków przeciwbólowych z tej samej grupy leków: niesteroidowych leków p/zapalnych.

Wskazania do stosowania Nimesilu

W celu przeciwgorączkowym, przeciwbólowym w stanach ostrych oraz przy bolesnych miesiączkach. Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży powyżej 12. roku życia. Nimesil jest to lek drugiego rzutu i powinien być stosowany tylko wtedy, gdy poprzednia terapia nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Przed zapisaniem leku lekarz musi dokonać indywidualnej oceny czynników ryzyka dla danego pacjenta.

 • łagodzeniu ostrego bólu, w tym pierwotne bolesne miesiączkowanie,
 • leczenie ostrego bólu,
 • nimesulid powinien być stosowany jedynie jako lek dodatkowy, jeśli inne metody leczenia zawiodły.
 • Decyzja o zastosowaniu tego leku powinna być podejmowana indywidualnie i po uwzględnieniu całościowego ryzyka dla każdego pacjenta.

Dawkowanie leku Nimesil

Lek występuje w postaci granulatu. Każda saszetka preparatu zawiera 100 mg substancji czynnej. Nimesil należy przyjmować po posiłkach 2 razy w ciągu doby (2 saszetki/dobę). Zawartość saszetki należy rozpuścić w ½ szklanki wody o temperaturze pokojowej. Zawiesinę należy spożyć doustnie. Maksymalny dopuszczalny okres stosowania leku to 15 dni z rzędu.

Dorośli

100 mg dwa razy na dobę po posiłkach to odpowiednia dawka leku. Zaleca się przyjmowanie leku po posiłku, ponieważ pokarm może zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych układu pokarmowego.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmniejszania dawki dobowej produktu leczniczego u pacjentów w podeszłym wieku

Dzieci poniżej 12 roku życia

Nimesil nie powinien być stosowany u tych pacjentów. Lek przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 12. roku życia.

Osoby w wieku od 12 do 18 lat

Ze względu na określony u dorosłych pacjentów profil farmakokinetyczny i charakterystykę farmakodynamiczną nimesulidu, nie ma potrzeby modyfikowania dawki dla tej grupy wiekowej.

Osoby z zaburzeniami czynności nerek

Ze względu na właściwości farmakokinetyczne produktu leczniczego, nie ma potrzeby dostosowywania dawki u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30-80 ml/min). Natomiast ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) stanowi przeciwwskazanie do podawania produktu leczniczego Nimesil.

Osoby z zaburzeniem czynności wątroby

Ciężkie zaburzenie czynności wątroby stanowi przeciwwskazanie do podawania produktu leczniczego Nimesil.

Skład Nimesil

1 saszetka leku Nimesil zawiera:

 • substancję czynną (nimesulid) – 100 mg, sacharozę, pomarańczową substancję poprawiającą smak i zapach, kwas cytrynowy bezwodny, maltodekstryna, makrogol, eter cetostearylowy.

Przeciwwskazania do stosowania Nimesilu

Przeciwwskazaniami do stosowania Nimesilu są:

 • nadwrażliwość na substancję czynną leku (nimesulid) lub inne składniki preparatu, a także na aspirynę, ibuprofen, ketaprofen,
 • uszkodzenie wątroby, niewydolność wątroby, zaburzenia czynności wątroby,
 • równoległe zażywania substancji, które mogą mieć negatywny wpływ na wątrobę (a w tym alkohol, narkotyki, uzależnienie od leków),
 • wrzody w odcinku przewodu pokarmowego (choroba wrzodowa żołądka/dwunastnicy)
 • choroby, którym towarzyszy krwawienie,
 • przewlekłe choroby nerek (niewydolność nerek),
 • grypa lub jej podejrzenie, objawy grypopodobne, gorączka,
 • III trymestr ciąży,
 • kobiety karmiące piersią,
 • dzieci do 12. roku życia,
 • krwawienie z układu pokarmowego, do OUN,
 • czynne krwawienia,
 • niewydolność serca,

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Nimesil

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Nimesil powinno się odbywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i pamiętać, że jeśli nie osiągnięto oczekiwanych rezultatów terapii, należy ją przerwać.

Pacjentom przyjmującym Nimesil należy unikać stosowania innych leków przeciwbólowych.

Krwawienie, owrzodzenie lub perforacji przewodu trawiennego mogą wystąpić w trakcie leczenia bez wcześniejszych objawów lub zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego w wywiadzie.

W przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu trawiennego, należy natychmiast odstawić Nimesil. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podawania produktu leczniczego osobom z zaburzeniami przewodu pokarmowego, w tym z chorobą wrzodową żołądka w wywiadzie, po przebytym krwawieniu z przewodu trawiennego, z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy lub z chorobą Leśniowskiego-Crohna.

W rzadkich przypadkach podawania produktu leczniczego Nimesil mogą wystąpić ciężkie reakcje ze strony wątroby, w tym rzadkie przypadki prowadzące do zgonu. Pacjenci, u których podczas stosowania Nimesilu wystąpią objawy sugerujące uszkodzenie wątroby (np. jadłowstręt, nudności, wymioty, bóle brzucha, uczucie nadmiernego zmęczenia, ciemne zabarwienie moczu) lub których wyniki testów czynnościowych wątroby będą nieprawidłowe, powinni zaprzestać przyjmowania tego leku. Przyszłe leczenie nimesulidem u takich pacjentów jest zdecydowanie odradzane. Uszkodzenie wątroby, w większości przypadków przemijające, może pojawić się nawet po krótkim okresie przyjmowania Nimesilu.

Krwawienie z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy i perforacja, które mogą prowadzić do zgonu w przypadku stosowania wszystkich NLPZ. Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy oraz perforacji zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawek NLPZ, szczególnie u pacjentów z wywiadem choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy powikłanej krwawieniem lub perforacją, a także u osób w podeszłym wieku. W przypadku takich pacjentów należy rozpocząć leczenie od najmniejszych skutecznych dawek. U pacjentów wymagających jednoczesnego podawania kwasu acetylosalicylowego w małej dawce lub innych leków, które mogą zwiększać ryzyko zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego, należy rozważyć jednoczesne podawanie leków o działaniu ochronnym na błonę śluzową żołądka (np. mizoprostolu lub inhibitorów pompy protonowej).

Doniesiono o krwawieniach z przewodu pokarmowego, chorobie wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy i perforacji, które mogą prowadzić do zgonu w przypadku stosowania wszystkich NLPZ. Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy oraz perforacji zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawek NLPZ, szczególnie u osób tam gdzie występują nawracające epizody choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy powikłanej krwawieniem lub perforacją, a także u osfób w podeszłym wieku. W przypadku takich pacjentów należy rozpocząć leczenie od najmniejszych skutecznych dawek. U pacjentów wymagających jednoczesnego podawania kwasu acetylosalicylowego w małej dawce lub innych leków, które mogą zwiększać ryzyko zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego, należy rozważyć jednoczesne podawanie leków o działaniu ochronnym na błonę śluzową żołądka (np. mizoprostolu lub inhibitorów pompy protonowej).

Osoby w podeszłym wieku, u których w wywiadzie występują działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, powinny zgłaszać wszelkie niepokojące objawy brzuszne (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego), szczególnie na początku leczenia.

Należy zachować ostrożność u pacjentów, którzy otrzymują jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) lub leki przeciwpłytkowe (np. kwas acetylosalicylowy).

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub serca, ponieważ stosowanie produktu leczniczego Nimesil może spowodować ryzyko zaburzeń czynności nerek. W przypadku pogorszenia czynności nerek zaleca się przerwanie leczenia tym preparatem.

Pacjenci starsi są szczególnie narażeni na wystąpienie działań niepożądanych po podaniu leków z grupy NLPZ, w tym na wystąpienie krwawień i perforacji przewodu pokarmowego, które mogą prowadzić do zgonu, a także na zaburzenia czynności nerek, serca i wątroby. Dlatego też w przypadku osób starszych zaleca się szczególnie staranne monitorowanie stanu klinicznego.

Ponieważ nimesulid może wpływać na czynność płytek krwi, należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu go u pacjentów z skazą krwotoczną. Nie należy jednak zastępować preparatu Nimesil kwasem acetylosalicylowym w profilaktyce chorób układu krążenia.

Nimesulid może wywierać niekorzystny wpływ na płodność u kobiet, dlatego nie jest zalecany u kobiet planujących zajście w ciążę. U kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które zostały zdiagnozowane z powodu niepłodności, rozważyć należy odstawienie tego produktu leczniczego.

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca należy uważnie monitorować i dostosowywać właściwe zalecenia, ponieważ zgłaszano zatrzymanie płynów i obrzęki w związku z terapią NLPZ.

Wyniki badań klinicznych i epidemiologicznych wskazują, że przyjmowanie niektórych leków NLPZ (szczególnie w dużych dawkach i przez długi okres czasu) może wiązać się z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia zatorów tętnic (np. zawału serca lub udaru). Nie ma wystarczających danych, aby wykluczyć takie ryzyko dla leku Nimesil.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych powinni być leczeni lekiem Nimesil bardzo ostrożnie. Należy również zachować szczególną ostrożność przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, takimi jak nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca czy palenie tytoniu.

Nimesil zawiera sacharozę, dlatego w przypadku pacjentów z cukrzycą lub stosujący dietę ubogokaloryczną powinni zachować szczególną ostrożność przy jej stosowaniu. Osoby z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinny przyjmować produktu leczniczego. Produkt leczniczy może również wpływać szkodliwie na zęby.

Reakcje skórne z Nimesilem

Bardzo rzadko zgłaszano poważne reakcje skórne, w tym śmiertelny zespół Stevensa-Johnsona, złuszczające zapalenie skóry i toksyczną martwicę naskórka występujące w związku z przyjmowaniem NLPZ. Wygląda na to, że największe ryzyko wystąpienia takich reakcji występuje na początku leczenia, ponieważ większość przypadków pojawia się w pierwszym miesiącu leczenia. Jeśli wystąpią pierwsze oznaki wysypki skórnej, zmian na błonie śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości, należy natychmiast odstawić lek Nimesil. Ponadto notowano przypadki trwałego rumienia (FDE) związanego z przyjmowaniem nimesulidu. Nie zaleca się ponownego przepisywania nimesulidu pacjentom, u których w wywiadzie stwierdzono rumień trwały związany z produktem leczniczym.

Wytyczne z którymi powinien zapoznać się pacjent przed rozpoczęciem terapii:

Przed rozpoczęciem stosowania leku warto zastosować się do poniższych wytycznych:

 • lek Nimesil, jeżeli stosowany jest w małych dawkach i w możliwie krótkim okresie czas, to  ryzyko wystąpienia skutków ubocznych jest mniejsze,
 • nie należy zmieniać dawki leku, którą ustalił lekarz,
 • podczas stosowania leku Nimesil nie należy korzystać z innych leków przeciwbólowych,
 • stosowanie Nimesilu w rzadkich przypadkach może doprowadzić do śmierci na skutek reakcji wątroby,
 • wystąpienie objawów, które mogą świadczyć o uszkodzeniu wątroby (ból brzucha, wymioty, mdłości, jadłowstręt, mocz o ciemnym zabarwieniu, złe testy czynnościowe wątroby), powinno być przesłanką do zaprzestania stosowania leku i zasięgnięcia porady lekarza,
 • wystąpienie gorączki i/lub objawów grypopodobnych powinno skłonić do zaprzestania przyjmowania leku i skorzystania z porady lekarskiej,
 • przed rozpoczęciem stosowania leku należy poinformować lekarza o:– wystąpieniu kiedykolwiek krwawień z przewodu pokarmowego,
  – występowaniu kiedykolwiek choroby wrzodowej żołądka,
  – występowaniu kiedykolwiek choroby wrzodowej dwunastnicy,
 • lek Nimesil może wpływać na czynność płytek krwi, a tym samym wydłużać czas trwania krwiawienia,
 • stosowanie leku Nimesil przez zbyt długi czas może doprowadzić do zawału serca lub udaru,
 • stosowanie leku Nimesil może spowodować reakcje skórne (zespół Stevensa, zespół Johnsona, złuszczające zapalenie skóry, martwice toksyczna rozpływna naskórka), a w konsekwencji nawet śmierć,
 • lek może mieć wpływ na płodność u kobiet – nie należy go stosować w przypadku planowania ciąży.

Do sytuacji, które wymagają zachowania szczególnej ostrożności podczas stosowania leku Nimesil należą:

 • zaburzenia czynności serca, zastoinowa niewydolność serca, choroby układu sercowo-naczyniowego,
 • podeszły wiek,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • obrzęki,
 • wystąpienie reakcji skórnych,
 • cukrzyca.

Lek nie powinien być stosowany przez osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedoborem sacharazy z uwagi na zawartość sacharozy.

Stosowanie leku Nimesil z innymi lekami

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu Nimesil wraz z:

Interakcje w zakresie parametrów farmakodynamicznych – Przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna, wraz z produktem leczniczym Nimesil może zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawień. Dlatego tego rodzaju połączenia nie są zalecane i są całkowicie przeciwwskazane u osób z zaburzeniami krzepnięcia. Kortykosteroidy, leki hamujące działanie płytek oraz selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRIs) mogą również zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy lub krwawienia z przewodu pokarmowego. W przypadku stosowania tych połączeń leków, należy zachować ostrożność i monitorować parametry hemostazy.

Farmakodynamiczne/farmakokinetyczne interakcje z lekami moczopędnymi – W przypadku zdrowych pacjentów stosowanie nimesulidu powodowało przemijające osłabienie wpływu furosemidu na wydalanie sodu oraz, w mniejszym stopniu, potasu, a także osłabienie jego działania diuretyczne. Połączenie nimesulidu i furosemidu wywoływało zmniejszenie (o około 20%) pola pod krzywą (AUC) i całkowitego wydalania furosemidu, nie mając wpływu na jego klirens nerkowy. Jednakże, podczas równoczesnego stosowania furosemidu i produktu leczniczego Nimesil u pacjentów podatnych na wystąpienie niewydolności krążenia lub nerek, należy zachować szczególną ostrożność.

Leki moczopędne, inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) i antagoniści receptora angiotensyny II, takie jak NLPZ, mogą osłabić działanie leków moczopędnych i innych leków przeciwnadciśnieniowych. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (np. u osób odwodnionych lub w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek) jednoczesne stosowanie leków hamujących cyklooksygenazę i inhibitorów ACE lub antagonistów receptora angiotensyny II może spowodować dalsze pogorszenie czynności nerek (w tym możliwie ostrej niewydolności nerek), które zazwyczaj jest przemijające. Dlatego należy uważać przy jednoczesnym stosowaniu nimesulidu i inhibitorów ACE lub antagonistów receptora angiotensyny II. Szczególnie u osób w podeszłym wieku należy zachować szczególną ostrożność. Należy zapewnić odpowiedni poziom nawodnienia pacjentów oraz regularnie kontrolować czynność nerek przy jednoczesnym stosowaniu tych leków.

Interakcje farmakokinetyczne z innymi lekami – Istnieją doniesienia, że niesteroidowe leki przeciwzapalne zmniejszają wydalanie litu, co może doprowadzić do zwiększenia jego stężenia we krwi i wystąpienia objawów toksyczności. U pacjentów otrzymujących sola litu zaleca się monitorowanie stężenia litu w surowicy w przypadku stosowania produktu leczniczego Nimesil.

Badania wykazały, że Nimesulid może hamować izoenzym CYP2C9. Dlatego też przy stosowaniu produktu leczniczego Nimesil może dojść do wzrostu stężenia w surowicy leków będących substratem tego enzymu. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli nimesulid jest stosowany w ciągu 24 godzin przed lub po podaniu metotreksatu, ponieważ może to zwiększyć stężenie metotreksatu we krwi, nasilając jego toksyczność.

Inhibitory prostaglandyn syntetazy, takie jak nimesulid, mogą zwiększać nefrotoksyczne działanie cyklosporyny poprzez wpływ na prostaglandyny odpowiedzialne za funkcjonowanie nerek.

Wpływ innych leków na nimesulid – Badania wykonane w warunkach in vitro wykazały, że nimesulid jest wypierany z miejsc wiązania z białkami przez tolbutamid, kwas salicylowy i kwas walproinowy. Mimo potencjalnego wpływu tych interakcji na stężenie leku w surowicy, nie wykazano znaczącego wpływu na skuteczność leczenia.

Jak Nimesil wpływa na płodność, ciążę i laktację?

Nimesil nie powinien być stosowany w III trymestrze ciąży ze względu na ryzyko powikłań u płodu.

Stosowanie Nimesilu w trakcie ciąży

Stosowanie inhibitora syntezy prostaglandyn może mieć negatywny wpływ na przebieg ciąży i rozwój embrionu lub płodu. Badania farmakoepidemiologiczne wskazują, że może ono zwiększyć ryzyko poronienia, zaburzeń budowy serca oraz wytrzewienia we wczesnej ciąży. Całkowite ryzyko wystąpienia zaburzeń budowy układu sercowo-naczyniowego może wzrosnąć nawet do 1,5%. Badania na zwierzętach wykazały, że stosowanie inhibitora syntezy prostaglandyn powoduje poronienie przed lub po zagnieżdżeniu się jaja płodowego oraz śmiertelność embrionu lub płodu. Ryzyko to może wzrastać wraz ze wzrostem dawki i czasu trwania leczenia. Z tego powodu nie zaleca się stosowania inhibitora syntezy prostaglandyn u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, poza przypadkami zdecydowanej konieczności.

Podczas trzeciego trymestru ciąży wszystkie substancje zaburzające syntezę prostaglandyn mogą stanowić zagrożenie dla płodu:

 • na działanie toksyczne na serce i płuca,
 • na zaburzenia czynności nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem;

Podczas ostatnich miesięcy ciąży, inhibitory syntezy prostaglandyn mogą zwiększać ryzyko wydłużenia czasu krwawienia po porodzie, działania antyagregacyjnego, nawet po zastosowaniu małych dawek oraz hamowania skurczów macicy, co może powodować opóźnianie lub przedłużanie porodu.

Karmienie piersią

Nie ma jednoznacznych danych dotyczących tego, czy nimesulid przenika do mleka kobiet w okresie karmienia piersią. Z tego powodu stosowanie tego leku u kobiet w ciąży lub karmiących piersią jest przeciwwskazane.

Z czym nie łączyć leku Nimesil

Nimesil i kortykosteroidy – Wspólne stosowanie z kortykosteroidami, jak kortyzon, może nasilać działania niepożądane, w tym ryzyko krwawień żołądkowo-jelitowych.

Nimesil i leki przeciwzakrzepowe – Równoczesne przyjmowanie z lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi, np. warfaryna, zwiększa ryzyko krwawienia.

Nimesil i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny – Wspólne stosowanie z inhibitorami serotoniny może zwiększać ryzyko krwawień żołądkowo-jelitowych.

Nimesil i lit – Może podnieść poziomy litu w osoczu, zwiększając jego toksyczność.

Nimesil i metotreksat – Wspólne przyjmowanie z metotreksatem podnosi jego poziom w osoczu.

Nimesil i cyklosporyna – Równoczesne stosowanie z cyklosporyną zwiększa jej toksyczność.

Nimesil i NLPZ – Wspólne przyjmowanie z innymi NLPZ zwiększa ryzyko działań niepożądanych.

Nimesil i leki moczopędne – Może zwiększać stężenie potasu w osoczu przy równoczesnym stosowaniu z lekami oszczędzającymi potas.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Nimesil

Skutki uboczne leku Nimesil

Lek Nimesil, podobnie jak inne leki należące do niesteroidowych środków przeciwzapalnych, może powodować działania niepożądane. Do skutków ubocznych związanych ze stosowaniem preparatu Nimesil zalicza się:

występujące często:

 • wymioty, nudności,
 • biegunka,
 • wzdęcia,
 • zgaga,
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

występujące niezbyt często:

 • krwawienie z żołądka,
 • krwawienie z jelit,
 • zapalenie błony śluzowej żołądka,
 • zapalenie żołądka,
 • zapalenie jelit,
 • owrzodzenia,
 • perforacja żołądka,
 • perforacja dwunastnicy,
 • skórne reakcje alergiczne: wysypka, świąd, rumień, pokrzywka, zapalenie skóry, nasilenie obrzęków,
 • nadciśnienie,
 • duszność,

występujące rzadko:

 • bóle głowy,
 • zaburzenia widzenia
 • piorunujące zapalenie wątroby
 • zawroty głowy,

występujące bardzo rzadko:

 • bóle brzucha,
 • niestrawność,
 • zapalenie jamy ustnej,
 • problemy z oddawaniem moczu (skąpomocz z zatrzymaniem/bez zatrzymania płynów, z miejscowymi/uogólnionymi obrzękami),
 • krwawe wymioty, którym może towarzyszyć krwawienie z układu pokarmowego, owrzodzenie, wybroczyny, plamica,
 • ciężkie reakcje nadwrażliwości: zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella,
 • uszkodzenia wątroby,
 • niewydolność serca,
 • nadciśnienie,
 • wzrost ryzyka zawału serca, udaru (w niewielkim stopniu).

Najczęściej obserwowano działania niepożądane związane z przewodem pokarmowym, w tym chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, perforację lub krwawienie z żołądka i/lub dwunastnicy, co w niektórych przypadkach prowadziło do śmierci, szczególnie u osób starszych. Po zastosowaniu nimesulidu zaobserwowano również nudności, wymioty, biegunki, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, ból w podbrzuszu, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy oraz choroby Crohna. Rzadsze działania niepożądane obejmowały zapalenie błony śluzowej żołądka.

Przedawkowanie Nimesil

Objawami ostrego przedawkowania leków z grupy NLPZ (Niesteroidowych Leków Przeciwzapalnych) są zwykle: senność, nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu, śpiączka, a w rzadkich przypadkach także krwawienie z przewodu pokarmowego, nadciśnienie tętnicze, ostra niewydolność nerek, zatrzymanie oddechu lub śpiączka. Wystąpienie reakcji anafilaktycznej może być także następstwem przedawkowania. Leczenie przedawkowania NLPZ obejmuje postępowanie objawowe i podtrzymujące. Nie ma specyficznego antidotum, a dotychczas brak danych dotyczących możliwości usuwania nimesulidu przy pomocy hemodializy. W przypadku wczesnej fazy zatrucia (do 4 godzin) oraz zatrucia dużymi dawkami leków, zalecane jest indukowanie wymiotów i podawanie węgla aktywnego (60 do 100 g u dorosłych pacjentów) oraz (lub) stosowanie osmotycznych leków przeczyszczających. Takie metody postępowania jak wymuszona diureza, alkalizacja moczu, hemodializa lub hemoperfuzja mogą okazać się nieskuteczne ze względu na duży stopień wiązania nimesulidu.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Nimesil

Pytania naszych Pacjentów

Na jakie bóle jest Nimesil?

Jest zwykle stosowany w leczeniu bólu o umiarkowanym lub silnym nasileniu, zwłaszcza w przypadku bólu związanego z zapaleniem, takim jak:

 • bóle reumatyczne, takie jak zapalenie stawów, zapalenie mięśni i zapalenie kaletki maziowej
 • bóle menstruacyjne
 • bóle głowy i migreny
 • bóle zębów i bóle po zabiegach stomatologicznych
 • bóle pleców i bóle mięśniowe.
Ważne jest, aby pamiętać, że Nimesil należy stosować tylko na zalecenie lekarza i zawsze zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dawkowania.

Co jest silniejsze Nimesil czy Ketonal?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, które z tych dwóch leków jest silniejsze, ponieważ ich skuteczność zależy od wielu czynników, takich jak indywidualne cechy organizmu, przyczyna bólu, jego intensywność, a także od stopnia zaawansowania stanu zapalnego.

Czy Nimesil jest silnym lekiem?

Tak, Nimesil jest lekiem działającym silnie przeciwbólowo. Jest dostępny w postaci postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej, który dostarcza natychmiastowe uśmierzenie bólu. Jest to lek wysoce skuteczny w leczeniu bólu różnego typu, w tym bólu stawów, bólu głowy, bólu zębów, bólu menstruacyjnego i bólu mięśni.

Czy Nimesil usuwa stan zapalny?

Tak, Nimesil jest skutecznym lekiem przeciwzapalnym, który może pomóc w usuwaniu stanu zapalnego. Jest on szczególnie skuteczny w leczeniu stanów zapalnych związanych z chorobami reumatycznymi, bólem stawów i bólem mięśni. Lek jest zaliczany do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Jak szybko działa Nimesil?

Nimesil działa szybko i może dawać efekty już po 15-30 minutach od jego przyjęcia. Zazwyczaj jednak pełen efekt terapeutyczny Nimesilu pojawia się po około 1-2 godzin. Po upływie od 2 do 3 godzin od przyjęcia leku, maksymalne stężenie Nimesilu w osoczu wynosi od 3 do 4 miligramów na litr.

W jakiej ilości wody rozpuścić Nimesil?

Nimesil 100 mg należy rozpuścić w 100 ml wody (jedna szklanka) przed spożyciem.

Jak często można stosować Nimesil?

Nimesil należy stosować 2 razy dziennie po jednej saszetce. Dawka zalecana jest taka sama dla dorosłych, jak i dzieci powyżej 12 roku życia. Najdłuższy czas nieprzerwanego stosowania wynosi 15 dni.

Dlaczego wycofano Nimesil w niektórych krajach?

Nimesil został wycofany z rynku w 2018 roku po doniesieniach o działaniach niepożądanych, takich jak zaburzenia wątroby, nerek i układu krążenia. Lek został zakazany w czterech krajach europejskich, a w pozostałych ograniczono jego stosowanie. W Polsce Nimesil wciąż jest dostępny, jednak jego stosowanie jest ograniczone do 15 dni.

Czy Nimesil to narkotyk?

Nimesil nie jest narkotykiem.

Czy Nimesil pomaga na kręgosłup?

Nimesil może pomóc w łagodzeniu bólu związanego z kręgosłupem, ponieważ jest niesteroidowym lekiem przeciwbólowym i przeciwzapalnym (NLPZ).

Czy Nimesil można stosować 3 razy dziennie?

Przyjmowanie Nimesulide trzy razy dziennie nie jest zalecane, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. W każdym przypadku ważne jest przestrzeganie zaleceń lekarza i stosowanie się do instrukcji na opakowaniu leku.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Nimesil? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaNimesulidum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentLaboratori Guidotti S.p.A.

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Nimesil

Aulin.

Ostatnia aktualizacja: 2 marca 2024