Nebbud

Nebbud jest to lek wykazujący działanie przeciwzapalne. Stosowany jest w celu leczenia astmy oskrzelowej. Poza swoimi właściwościami przeciwzapalnymi preparat ten łagodzi podrażnienie dolnych dróg oddechowych, zmniejsza obrzęk i nasilenie objawów, a także minimalizuje częstość występowania ataków astmy oskrzelowej.

Działanie Nebbud

Nebbud wykazuje działanie przeciwzapalne. Stosowany jest w celu leczenia astmy oskrzelowej: zmniejsza obrzęk, minimalizuje podrażnienie w obrębie dolnych dróg oddechowych, wpływa na złagodzenie objawów, a także częstości występowania zaostrzeń astmy oskrzelowej. Terapeutyczne działanie leku występuje już w pierwszej dobie od rozpoczęcia leczenia, jednak pełne działanie, które umożliwia kontrolowanie objawów astmy, najczęściej następuje po kilku tygodniach od regularnego stosowania preparatu.

Nebbud występuje w postaci zawiesiny przeznaczonej do inhalacji (nebulizacji). Preparat ten dostępny jest jedynie na receptę i występuje w trzech dawkach: 125 µg/ml, 250 µg/ml, 500 µg/ml.

Substancją czynną leku jest budezonid zaliczany do syntetycznych kortykosteroidów, które wykazują silne właściwości przeciwzapalne – po podaniu wziewnym hamuje rozwój procesu zapalnego, który ma miejsce w ścianie oskrzeli. Mechanizm działania tej substancji głównie polega na hamowaniu lub wręcz odwrotnie – pobudzaniu – ekspresji genów w komórce docelowej. To właśnie produkty białkowe tych genów mają wpływ na proces zapalny.

Wskazania do stosowania leku Nebbud

 • Astma oskrzelowa: Nebbud jest stosowany w leczeniu astmy u osób dorosłych oraz dzieci powyżej 6. roku życia. Lek zmniejsza stan zapalny w drogach oddechowych, co przyczynia się do zmniejszenia objawów astmy, takich jak duszność, kaszel, świszczący oddech i skurcz oskrzeli.
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP): Nebbud jest stosowany w leczeniu POChP u osób dorosłych, w celu zmniejszenia stanu zapalnego w drogach oddechowych, co przyczynia się do zmniejszenia duszności i poprawy funkcji płuc.

Przeciwwskazania do stosowania leku Nebbud

 • Nadwrażliwość na budezonid lub na którykolwiek z składników preparatu – oznacza to, że osoby, które są uczulone na Nebbud lub inne składniki leku, nie powinny go stosować. Może to prowadzić do wystąpienia niepożądanych działań niepożądanych, w tym reakcji alergicznych.
 • Ciężką chorobę wątroby – Nebbud jest metabolizowany w wątrobie, a jego stosowanie u osób z ciężką chorobą wątroby może prowadzić do nieprawidłowej metabolizacji leku i zwiększenia ryzyka działań niepożądanych.
 • Ciężką niewyrównaną cukrzycę – Nebbud może wpływać na poziom glukozy we krwi i pogarszać kontrolę cukrzycy. U osób z ciężką niewyrównaną cukrzycą stosowanie Nebbudu może być przeciwwskazane.
 • Ciężką chorobę serca – Nebbud może wpływać na pracę serca i układu krążenia, a jego stosowanie u osób z ciężką chorobą serca może być przeciwwskazane.
 • Ciężką niewyrównaną nadczynność tarczycy – Budezonid może wpływać na poziom hormonów tarczycy we krwi, a jego stosowanie u osób z ciężką niewyrównaną nadczynnością tarczycy może być przeciwwskazane.
 • Ciążę i okres karmienia piersią – stosowanie Nebbudu w ciąży i podczas karmienia piersią może być przeciwwskazane, ponieważ nie ma wystarczających badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w tych okresach.

Dawkowanie leku Nebbud

Lek Nebbud przeznaczony jest do stosowania wziewnego (inhalacji). Dawka oraz częstotliwość stosowania preparatu ustalana jest przez lekarza na podstawie kilku czynników tkj. wiek pacjenta, a także rodzaj schorzenia. Dodatkowo na dawkowanie ma również wpływ to jaka postać leku (wielkość dawki) jest stosowana. Najczęściej dawkowanie wygląda tak:

dla leku Nebbud o dawce 0,125 mg/ml:

 • w przypadku osób dorosłych, a także młodzieży, która ukończyła 12. rok życia zalecana dawka to 0,5 mg do 2 mg na dobę (dotyczy zarówno dawki początkowej, jak i podtrzymującej). Zazwyczaj dawkę tę podaje się w 2 dawkach podzielonych, natomiast podanie 1 raz na dobę najczęściej dotyczy pacjentów, których astma jest stabilna, jej nasilenie lekkie lub umiarkowane, w leczeniu podtrzymującym stosowana jest dawka 0,25-1 mg substancji czynnej na dobę, a kortykosteroidy nie są stosowane/ lub są stosowane wziewne steroidy, ale przy dobrze kontrolowanej chorobie;
 • w przypadku dzieci od 6 miesiąca życia do 12 roku życia – najczęściej początkowa dawka wynosi od 0,25 mg do 1 mg na dobę. Dawkę tę można zwiększyć do 2 mg na dzień, jeżeli u dziecka stosowane są inne steroidy oprócz preparatu Nebbud. Dawka podtrzymująca wynosi od 0,25 do 1 mg na dobę. Zazwyczaj lek stosuje się 2 razy na dobę. Dawkowanie 1 raz dziennie może zostać rozważone w przypadku dzieci, których astma jest stabilna a jej nasilenie lekkie/umiarkowane, dawka podtrzymująca wynosi 0,25 do 1 mg i dodatkowo nie są stosowane kortykosteroidy (lub stosowane są wziewne steroidy, a choroba podlega dobrej kontroli);
 • w przypadku leczenia pseudokrupu u dzieci oraz niemowląt, które ukończyły 6 miesiąc życia, najczęściej stosuje się dawkę 2 mg budezonidu na dobę w dawce pojedynczej lub też w 2 dawkach podzielonych (po 1 mg) z zachowaniem półgodzinnego odstępu między dawkami. Inhalację taką należy powtarzać co 12 godzin. Lek można stosować do poprawy stanu pacjenta, ale maksymalnie do 36 godzin od pierwszego zastosowania. Leku nie należy stosować u niemowląt, które nie ukończyły 6 miesiąca życia, ponieważ bezpieczeństwo oraz skuteczność leku w tej grupie wiekowej nie zostało zbadane.

Warto wiedzieć, że działanie leku zauważalne jest już po 3 dniach od rozpoczęcia leczenia, jednak na pełne działanie preparatu najczęściej trzeba poczekać ok. 2-4 tygodni.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Nebbud

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Nebbud wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Niekiedy konieczne jest dostosowanie dawki leku lub też wykonanie badań. Do sytuacji, które wymagają zachowania ostrożności, zalicza się:

 • aktywna lub nieaktywna gruźlica płuc,
 • grzybicze zakażenia dróg oddechowych,
 • wirusowe zakażenia dróg oddechowych,
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby – ryzyko wzrostu stężenia budezonidu we krwi, a w efekcie wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów oraz zahamowania czynności kory nadnerczy. Zaleca się w tym przypadku regularną kontrolę czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.

Przed zastosowaniem leku zapoznaj się ze wszystkimi jego właściwościami (informacje zawarte są w ulotce dołączonej do opakowania). Warto również wiedzieć, że:

 1. Lek Nebbud przeznaczony jest do regularnego oraz długotrwałego stosowania.
 2. Zakończenie terapii z zastosowaniem leku Nebbud powinno nastąpić stopniowo. Nie należy nagle przerywać leczenia preparatem.
 3. Nie należy przekraczać zalecanych dawek leku.
 4. Preparatu nie należy stosować w celu przerwania ostrego napadu duszności. W przypadku wystąpienia ostrego napadu duszności należy zastosować lek rozszerzający oskrzela, który ma szybki początek działania. Zawsze należy mieć ze sobą inhalator z lekiem rozszerzającym oskrzela o szybkim działaniu.
 5. W przypadku stosowania krótko działających leków rozszerzających oskrzela przy braku złagodzenia objawów – przy stosowaniu zalecanej dawki – należy pilnie skontaktować się z lekarzem. Konsultacji lekarskiej również wymaga konieczność zwiększenia dotychczas stosowanej dawki, aby uzyskać złagodzenie objawów. Zwiększone zużycie leków o działaniu rozszerzającym oskrzela świadczy na pogorszeniu się przebiegu astmy (w tym przypadku ryzyko wystąpienia ostrego napadu astmy jest większe). W tym przypadku konieczne może być np. zwiększenie dawki kortykosteroidów wziewnych lub wdrożenie leczenia z zastosowaniem kortykosteroidów doustnych.
 6. Nagłe oraz szybko postępujące nasilenie się objawów astmy może zagrażać życiu, dlatego w takim przypadku wymagana jest pilna konsultacja lekarska.
 7. W przypadku dotychczasowego stosowania steroidów lub sterydów doustnych o działaniu ogólnoustrojowym przy zamianie ich na sterydy wziewne istnieje ryzyko wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy. Należy uzgodnić z lekarzem szczególne środki ostrożności, które należy stosować.
 8. W przypadku wystąpienia gwałtownego skurczu oskrzeli (tzw. paradoksalnego skurczu oskrzeli), którego objawami są świsty występujące bezpośrednio po zażyciu leku, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, przyjąć inny szybkodziałający wziewny lek, który rozszerza oskrzela oraz skontaktować się z lekarzem.
 9. Podczas stosowania leku Nebbud istnieje ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności kory nadnerczy. Dotyczy to przede wszystkim dzieci oraz młodzieży (do 16. roku życia), przerwania leczenia, nagłego zmniejszenia dawki leku, zakażenia, okresów występowania silnego stresu. Do objawów przełomu nadnerczowego zalicza się: ból brzucha, spadek apetytu, spadek masy ciała, ból głowy, zmęczenie, nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, splątanie, hipoglikemia, drgawki/napady padaczkowe.
 10. Leku Nebbud nie należy stosować równolegle z rytonawirem, itrakonazolem, ketokonazolem, a także z innymi lekami, które silnie hamują aktywność izoenzymów 3A4 cytochromu P450.
 11. Lek Nebbud przeznaczony jest do stosowania wziewnego w inhalacji z nebulizatora. Preparatu nie można stosować doustnie ani dożylnie.
 12. Na skuteczność leku wpływ ma umiejętność jego podania, dlatego przed rozpoczęciem stosowania należy poznać technikę podawania leku.
 13. Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń lub maszyn nie został stwierdzony.

Z czym nie łączyć leku Nebbud

Interakcje z lekami przeciwgrzybiczymi i Nebbud – Przyjmowanie Nebbud razem z lekami przeciwgrzybiczymi, takimi jak ketokonazol czy itrakonazol, może zwiększać stężenie budezonidu w osoczu. Pacjenci przyjmujący te leki powinni unikać jednoczesnego stosowania z Nebbud lub, jeśli to niezbędne, rozważyć wydłużenie przerwy między dawkami i konsultować z lekarzem ewentualną korektę dawki budezonidu.

Interakcje z silnymi inhibitorami CYP 3A4 i Nebbud – Nebbud w połączeniu z silnymi inhibitorami izoenzymu CYP 3A4, takimi jak erytromycyna i klarytromycyna, może również prowadzić do zwiększenia stężenia budezonidu. W takich przypadkach należy unikać jednoczesnego stosowania lub zastosować wydłużone przerwy między dawkami, a lekarz może rozważyć zmniejszenie dawki budezonidu.

Interakcje z inhibitorami proteazy HIV i Nebbud – Leki takie jak rytonawir i atazanawir, stosowane w terapii HIV, mogą nasilać działanie Nebbud, zwiększając stężenie budezonidu. W tych przypadkach wymagane jest ostrożne monitorowanie stanu pacjenta i możliwa modyfikacja dawkowania budezonidu przez lekarza.

Wpływ etynyloestradiolu na Nebbud – Etynyloestradiol, stosowany w terapii hormonalnej u kobiet, może interagować z budezonidem zawartym w Nebbud, co wymaga monitorowania przez lekarza.

Interakcje z troleandomycyną i Nebbud – Troleandomycyna, antybiotyk, może wpływać na efektywność Nebbud przez zmianę stężenia budezonidu w osoczu.

Wpływ cymetydyny na Nebbud – Cymetydyna, stosowana w leczeniu wrzodów żołądka, może również wpływać na działanie Nebbud poprzez zmianę stężenia budezonidu w organizmie.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Nebbud

Skutki uboczne leku Nebbud

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Nebbud można podzielić na różne kategorie ze względu na częstość ich występowania:

Często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów) obejmują problemy takie jak kandydoza jamy ustnej i gardła, podrażnienie gardła, kaszel, oraz podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i trudności z przełykaniem.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów) to m.in. lęk, stany depresyjne, drżenie, zaćma, nieostre widzenie oraz skurcz mięśni.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów) obejmują natychmiastowe i opóźnione reakcje nadwrażliwości (np. wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy), objawy ogólnoustrojowego działania kortykosteroidów takie jak zahamowanie czynności nadnerczy, opóźnienie wzrostu u dzieci, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćma, jaskra, skurcz oskrzeli, chrypka, ucisk w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, świszczący oddech oraz reakcje skórne.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10,000 pacjentów) to zmniejszenie gęstości kości. Częstość nieznana obejmuje zaburzenia snu, pobudzenie psychoruchowe, agresja.

Zalecane jest płukanie jamy ustnej po każdej inhalacji, aby zapobiegać infekcjom grzybiczym, które są częstym skutkiem ubocznym. W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów lub reakcji, pacjenci powinni niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, co może prowadzić do zmiany dawki lub przerwania leczenia.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Nebbud

Pytania naszych Pacjentów

Czy Nebbud jest dobry na kaszel?

Nebbud nie jest zwykle stosowany w celu bezpośredniego leczenia kaszlu, ale może być skuteczny w zmniejszeniu stanu zapalnego i poprawie funkcji płuc, co może przyczynić się do zmniejszenia nasilenia kaszlu, jeśli jest on objawem choroby układu oddechowego.

Czy Nebbud jest sterydem?

Tak, Nebbud jest lekiem z grupy glikokortykosteroidów, który jest syntetycznym sterydem o działaniu przeciwzapalnym.

Czy Nebbud jest na receptę?

Tak, Nebbud jest lekiem na receptę i nie jest dostępny bez recepty.

Czy Nebbud można podawać na noc?

Tak, Nebbud można podawać na noc. Czas podawania leku zależy od zaleceń lekarza i indywidualnych potrzeb pacjenta.

Czy Nebbud może zaszkodzić?

Tak, jak każdy lek, Nebbud może powodować niepożądane skutki uboczne. Najczęstsze działania niepożądane związane z Nebbudem to suchość w ustach, ból gardła, kaszel, biegunka, bóle głowy i zawroty głowy. W rzadszych przypadkach mogą wystąpić poważniejsze działania niepożądane, takie jak osłabienie mięśni, problemy z widzeniem, obrzęk twarzy i zaburzenia rytmu serca. Przed rozpoczęciem stosowania Nebbudu, należy skonsultować się z lekarzem, który przeprowadzi dokładną ocenę stanu zdrowia pacjenta i zaleci najlepszą dawkę i czas stosowania leku, minimalizując tym samym ryzyko działań niepożądanych.

Czy Nebbud jest na katar?

Nie, Nebbud nie jest zwykle stosowany w leczeniu kataru, ponieważ nie działa bezpośrednio na objawy kataru, takie jak wodnisty nos, przekrwione oczy i ból gardła.

Po jakim czasie zaczyna działać Nebbud?

Czas, po którym Nebbud zaczyna działać, może się różnić w zależności od choroby, która jest leczona i sposobu podawania leku. W niektórych przypadkach, działanie przeciwzapalne Nebbudu może być widoczne już po kilku godzinach od podania leku, ale w innych przypadkach może być wymagane regularne stosowanie leku przez kilka dni lub nawet tygodni, aby uzyskać pełne efekty terapeutyczne.

Na co jest Nebbud?

Nebbud jest stosowany przede wszystkim jako lek przeciwzapalny w leczeniu astmy oskrzelowej oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Nebbud działa na miejscu w oskrzelach, zmniejszając obrzęk i produkcję śluzu, co prowadzi do poprawy oddychania.

Kiedy poprawa po Nebbud?

Poprawa stanu zdrowia po zastosowaniu Nebbud może nastąpić już po kilku dniach lub tygodniach, ale zawsze należy skonsultować się z lekarzem w razie braku poprawy lub wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych.

Jak działa Nebbud

Nebbud działa poprzez zmniejszenie stanu zapalnego w drogach oddechowych, co pomaga w łagodzeniu objawów astmy i POChP.

Czy Nebbud trzeba rozcieńczać?

Nie, Nebbud nie wymaga rozcieńczania przed inhalacją. Jest to gotowy do użycia lek wziewny w aerozolu, który zawiera odpowiednią dawkę budezonidu. Wystarczy umieścić końcówkę ustnika w ustach i wdechnąć dawkę leku zgodnie z zaleceniami lekarza. Jednak ważne jest, aby stosować urządzenie do inhalacji zgodnie z instrukcjami dołączonymi do opakowania, aby uzyskać optymalny efekt terapeutyczny.

Ile dni można robić inhalacje z Nebbud?

Czas trwania inhalacji z Nebbud zależy od zaleceń lekarza i indywidualnych potrzeb pacjenta, a może się różnić w zależności od choroby i jej nasilenia. Zazwyczaj, lekarz przepisuje inhalacje z Nebbud na określony czas, który może wynosić od kilku dni do kilku tygodni.

Jak wdychać Nebbud?

Aby prawidłowo wdychać Nebbud, należy postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do urządzenia do inhalacji. Ogólnie jednak, przed inhalacją należy dokładnie umyć ręce i ustawić urządzenie do inhalacji zgodnie z instrukcją. Następnie należy wziąć głęboki wdech, delikatnie włożyć końcówkę ustnika do ust, a następnie równomiernie i powoli wdychać lek przez usta, jednocześnie naciskając na urządzenie do inhalacji, aż do wyczerpania dawki. Po zakończeniu inhalacji należy wypluć powietrze i zdezynfekować urządzenie zgodnie z instrukcją producenta.

Ile dni Nebbud zapalenie krtani?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ długość stosowania Nebbudu w przypadku zapalenia krtani zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz zaleceń lekarza. Zazwyczaj czas stosowania Nebbudu w przypadku zapalenia krtani wynosi kilka dni do kilku tygodni, ale może się to różnić w zależności od nasilenia choroby i jej przyczyny.

Czy Nebbud działa przeciwzapalnie?

Tak, Nebbud działa przeciwzapalnie. Jest to lek wziewny zawierający budezonid, który należy do grupy leków zwanych glikokortykosteroidami. Budezonid działa na błonę śluzową oskrzeli, zmniejszając stan zapalny i obrzęk.

Czy Nebbud na kaszel krtaniowy?

Nebbud nie jest bezpośrednio wskazany do leczenia kaszlu krtaniowego. Kaszel krtaniowy zazwyczaj jest spowodowany stanem zapalnym w okolicy krtani i gardła, a Nebbud działa głównie na błonę śluzową oskrzeli. Jednakże, w niektórych przypadkach lekarz może przepisać Nebbud jako część terapii leczenia kaszlu krtaniowego, w celu zmniejszenia stanu zapalnego w obrębie układu oddechowego.

Co ile godzin inhalację z Nebbudu?

Częstotliwość inhalacji z Nebbudu zależy od zaleceń lekarza oraz indywidualnych potrzeb pacjenta. Zazwyczaj zaleca się stosowanie Nebbudu dwa razy dziennie, co 12 godzin. Jednak w niektórych przypadkach lekarz może zalecić częstsze lub rzadsze inhalacje.

Czy Nebbud pomaga na zapalenie oskrzeli?

Tak, Nebbud może pomóc w leczeniu zapalenia oskrzeli. Jest to lek wziewny zawierający budezonid, który działa przeciwzapalnie na błonę śluzową oskrzeli, zmniejszając stan zapalny i obrzęk. Nebbud może również pomóc w zmniejszeniu objawów takich jak duszność, kaszel i świszczący oddech związanych z zapaleniem oskrzeli.

Czy można przedawkować Nebbud?

Tak, przedawkowanie Nebbud może wystąpić, szczególnie przy długotrwałym stosowaniu lub stosowaniu w dużych ilościach. Objawy przedawkowania mogą obejmować drżenie, nerwowość, bóle głowy, zaburzenia snu, zwiększone ciśnienie krwi, a w rzadkich przypadkach mogą wystąpić problemy z oddychaniem.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Nebbud? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaBudesonidum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentTeva

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Nebbud

Budixon Neb , Benodil, Budesonide Easyhaler, Budezonid, Budezonid Lek-Am, Miflonide Breezhaler, Pulmicort, Pulmicort Turbuhaler, Tafen Nasal.

Ostatnia aktualizacja: 8 czerwca 2024