lek. Michał DługaszekKonsultacja merytoryczna: lek. Michał Długaszek, PWZ: 3405468

Nebbud

Substancja czynnaBudesonidum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentTeva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Nebbud jest to lek wykazujący działanie przeciwzapalne. Stosowany jest w celu leczenia astmy oskrzelowej. Poza swoimi właściwościami przeciwzapalnymi preparat ten łagodzi podrażnienie dolnych dróg oddechowych, zmniejsza obrzęk i nasilenie objawów, a także minimalizuje częstość występowania ataków astmy oskrzelowej. Substancją czynną leku jest budezonid należący do syntetycznych kortykosteroidów. Jakie są właściwości leku Nebbud? Czy istnieją przeciwwskazania do jego stosowania? Czy podczas terapii z zastosowaniem preparatu Nebbud mogą wystąpić jakiekolwiek działania niepożądane?

Nebbud – opis i właściwości leku

Lek Nebbud wykazuje działanie przeciwzapalne. Stosowany jest w celu leczenia astmy oskrzelowej: zmniejsza obrzęk, minimalizuje podrażnienie w obrębie dolnych dróg oddechowych, wpływa na złagodzenie objawów, a także częstości występowania zaostrzeń astmy oskrzelowej. Terapeutyczne działanie leku występuje już w pierwszej dobie od rozpoczęcia leczenia, jednak pełne działanie, które umożliwia kontrolowanie objawów astmy, najczęściej następuje po kilku tygodniach od regularnego stosowania preparatu.

Lek Nebbud występuje w postaci zawiesiny przeznaczonej do inhalacji (nebulizacji). Preparat ten dostępny jest jedynie na receptę i występuje w trzech dawkach: 125 µg/ml, 250 µg/ml, 500 µg/ml.

Substancją czynną leku jest budezonid zaliczany do syntetycznych kortykosteroidów, które wykazują silne właściwości przeciwzapalne – po podaniu wziewnym hamuje rozwój procesu zapalnego, który ma miejsce w ścianie oskrzeli. Mechanizm działania tej substancji głównie polega na hamowaniu lub wręcz odwrotnie – pobudzaniu – ekspresji genów w komórce docelowej. To właśnie produkty białkowe tych genów mają wpływ na proces zapalny.

Skład i dawkowanie leku Nebbud

Skład leku

1 ampułka leku (2 ml) zawiera:

 • substancję czynną – budezonid – 0,25 mg; 0,5 mg; 1 mg;
 • disodu edetynian,
 • sodu chlorek,
 • polisorbat 80,
 • kwas cytrynowy jednowodny,
 • sodu cytrynian,
 • woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie leku

Lek Nebbud przeznaczony jest do stosowania wziewnego (inhalacji). Dawka oraz częstotliwość stosowania preparatu ustalana jest przez lekarza na podstawie kilku czynników tkj. wiek pacjenta, a także rodzaj schorzenia. Dodatkowo na dawkowanie ma również wpływ to jaka postać leku (wielkość dawki) jest stosowana. Najczęściej dawkowanie wygląda tak:

 • dla leku Nebbud o dawce 0,125 mg/ml:
 • w przypadku osób dorosłych, a także młodzieży, która ukończyła 12. rok życia zalecana dawka to 0,5 mg do 2 mg na dobę (dotyczy zarówno dawki początkowej, jak i podtrzymującej). Zazwyczaj dawkę tę podaje się w 2 dawkach podzielonych, natomiast podanie 1 raz na dobę najczęściej dotyczy pacjentów, których astma jest stabilna, jej nasilenie lekkie lub umiarkowane, w leczeniu podtrzymującym stosowana jest dawka 0,25-1 mg substancji czynnej na dobę, a kortykosteroidy nie są stosowane/ lub są stosowane wziewne steroidy, ale przy dobrze kontrolowanej chorobie;
 • w przypadku dzieci od 6 miesiąca życia do 12 roku życia – najczęściej początkowa dawka wynosi od 0,25 mg do 1 mg na dobę. Dawkę tę można zwiększyć do 2 mg na dzień, jeżeli u dziecka stosowane są inne steroidy oprócz preparatu Nebbud. Dawka podtrzymująca wynosi od 0,25 do 1 mg na dobę. Zazwyczaj lek stosuje się 2 razy na dobę. Dawkowanie 1 raz dziennie może zostać rozważone w przypadku dzieci, których astma jest stabilna a jej nasilenie lekkie/umiarkowane, dawka podtrzymująca wynosi 0,25 do 1 mg i dodatkowo nie są stosowane kortykosteroidy (lub stosowane są wziewne steroidy, a choroba podlega dobrej kontroli);
 • w przypadku leczenia pseudokrupu u dzieci oraz niemowląt, które ukończyły 6 miesiąc życia, najczęściej stosuje się dawkę 2 mg budezonidu na dobę w dawce pojedynczej lub też w 2 dawkach podzielonych (po 1 mg) z zachowaniem półgodzinnego odstępu między dawkami. Inhalację taką należy powtarzać co 12 godzin. Lek można stosować do poprawy stanu pacjenta, ale maksymalnie do 36 godzin od pierwszego zastosowania. Leku nie należy stosować u niemowląt, które nie ukończyły 6 miesiąca życia, ponieważ bezpieczeństwo oraz skuteczność leku w tej grupie wiekowej nie zostało zbadane.

Warto wiedzieć, że działanie leku zauważalne jest już po 3 dniach od rozpoczęcia leczenia, jednak na pełne działanie preparatu najczęściej trzeba poczekać ok. 2-4 tygodni.

Wskazania do stosowania leku

 • w celu leczenia przewlekłej astmy oskrzelowej w sytuacji, gdy stosowania inhalatora ciśnieniowego/proszkowego nie jest możliwe lub też nie daje oczekiwanych rezultatów. Lek może być stosowany u osób dorosłych, młodzieży, a także u dzieci, które ukończyły 6 miesiąc życia;
 • w celu leczenia pseudokrupu (ciężkiego zapalenia krtani).

Przeciwwskazania do stosowania leku

 • nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Nebbud

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Nebbud wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Niekiedy konieczne jest dostosowanie dawki leku lub też wykonanie badań. Do sytuacji, które wymagają zachowania ostrożności, zalicza się:

 • aktywna lub nieaktywna gruźlica płuc,
 • grzybicze zakażenia dróg oddechowych,
 • wirusowe zakażenia dróg oddechowych,
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby – ryzyko wzrostu stężenia budezonidu we krwi, a w efekcie wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów oraz zahamowania czynności kory nadnerczy. Zaleca się w tym przypadku regularną kontrolę czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.

Przed zastosowaniem leku zapoznaj się ze wszystkimi jego właściwościami (informacje zawarte są w ulotce dołączonej do opakowania). Warto również wiedzieć, że:

 1. Lek Nebbud przeznaczony jest do regularnego oraz długotrwałego stosowania.
 2. Zakończenie terapii z zastosowaniem leku Nebbud powinno nastąpić stopniowo. Nie należy nagle przerywać leczenia preparatem.
 3. Nie należy przekraczać zalecanych dawek leku.
 4. Preparatu nie należy stosować w celu przerwania ostrego napadu duszności. W przypadku wystąpienia ostrego napadu duszności należy zastosować lek rozszerzający oskrzela, który ma szybki początek działania. Zawsze należy mieć ze sobą inhalator z lekiem rozszerzającym oskrzela o szybkim działaniu.
 5. W przypadku stosowania krótko działających leków rozszerzających oskrzela przy braku złagodzenia objawów – przy stosowaniu zalecanej dawki – należy pilnie skontaktować się z lekarzem. Konsultacji lekarskiej również wymaga konieczność zwiększenia dotychczas stosowanej dawki, aby uzyskać złagodzenie objawów. Zwiększone zużycie leków o działaniu rozszerzającym oskrzela świadczy na pogorszeniu się przebiegu astmy (w tym przypadku ryzyko wystąpienia ostrego napadu astmy jest większe). W tym przypadku konieczne może być np. zwiększenie dawki kortykosteroidów wziewnych lub wdrożenie leczenia z zastosowaniem kortykosteroidów doustnych.
 6. Nagłe oraz szybko postępujące nasilenie się objawów astmy może zagrażać życiu, dlatego w takim przypadku wymagana jest pilna konsultacja lekarska.
 7. W przypadku dotychczasowego stosowania steroidów lub sterydów doustnych o działaniu ogólnoustrojowym przy zamianie ich na sterydy wziewne istnieje ryzyko wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy. Należy uzgodnić z lekarzem szczególne środki ostrożności, które należy stosować.
 8. W przypadku wystąpienia gwałtownego skurczu oskrzeli (tzw. paradoksalnego skurczu oskrzeli), którego objawami są świsty występujące bezpośrednio po zażyciu leku, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, przyjąć inny szybkodziałający wziewny lek, który rozszerza oskrzela oraz skontaktować się z lekarzem.
 9. Podczas stosowania leku Nebbud istnieje ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności kory nadnerczy. Dotyczy to przede wszystkim dzieci oraz młodzieży (do 16. roku życia), przerwania leczenia, nagłego zmniejszenia dawki leku, zakażenia, okresów występowania silnego stresu. Do objawów przełomu nadnerczowego zalicza się: ból brzucha, spadek apetytu, spadek masy ciała, ból głowy, zmęczenie, nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, splątanie, hipoglikemia, drgawki/napady padaczkowe.
 10. Leku Nebbud nie należy stosować równolegle z rytonawirem, itrakonazolem, ketokonazolem, a także z innymi lekami, które silnie hamują aktywność izoenzymów 3A4 cytochromu P450.
 11. Lek Nebbud przeznaczony jest do stosowania wziewnego w inhalacji z nebulizatora. Preparatu nie można stosować doustnie ani dożylnie.
 12. Na skuteczność leku wpływ ma umiejętność jego podania, dlatego przed rozpoczęciem stosowania należy poznać technikę podawania leku.
 13. Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń lub maszyn nie został stwierdzony.

Skutki uboczne leku Nebbud

Stosowanie leku Nebbud, podobnie jak w przypadku innych leków o zbliżonym działaniu, związane jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych. Do takich działań niepożądanych zalicza się:

występujące często:

 • kandydoza jamy ustnej,
 • kandydoza gardła,
 • podrażnienie gardła,
 • kaszel,
 • podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej,
 • problemy z przełykaniem,

występujące niezbyt często:

 • lęk,
 • stany depresyjne,
 • drżenie,
 • zaćma,
 • nieostre widzenie,
 • skurcz mięśni,

występujące rzadko:

 • natychmiastowe/opóźnione reakcji nadwrażliwości:
  – wysypka,
  – kontaktowe zapalenie skóry,
  – pokrzywka,
  – obrzęk naczynioruchowy,
  – reakcja anafilaktyczna,
 • Przedmiotowe i podmiotowe objawy działania ogólnoustrojowego kortykosteroidów, w tym zahamowanie czynności nadnerczy i opóźnienie wzrostu
 • zahamowanie czynności nadnerczy,
 • opóźnienie wzrostu u dzieci i młodzieży,
 • zmniejszenie gęstości mineralnej kości,
 • zaćma,
 • jaskra,
 • podatność na infekcje,
 • zaburzenia psychiczne,
 • zmiany zachowania tkj. nadpobudliwość psychoruchowa, problemy ze snem, lęk, depresja, agresja, trudności w radzeniu sobie ze stresem,
 • niepokój,
 • nerwowość,
 • zmiany w zachowaniu (dotyczy głównie dzieci),
 • skurcz oskrzeli,
 • chrypka,
 • dysfonia,
 • ucisk w klatce piersiowej,
 • trudności w oddychaniu,
 • świszczący oddech,
 • siniaczenie,
 • reakcje skórne,
 • świąd,
 • rumień,
 • opóźnienie wzrostu,

występujące bardzo rzadko:

 • zmniejszenie gęstości kości,

częstotliwość występowania nie jest znana:

 • zaburzenia snu,
 • pobudzenie psychoruchowe,
 • agresja,

Przy zastosowaniu nebulizatora przy równoczesnym stosowaniu maski na twarz możliwe jest wystąpienie podrażnienie skóry twarzy. Zaleca się, aby po zdjęciu maski skórę twarzy przemyć wodą.

Zakażenia grzybicze jamy ustnej oraz gardła (grzyb z rodzaju Candida) związane są z osadzaniem się leku. W celu zapobiegania takim skutkom ubocznym należy po każdej inhalacji wodą płukać jamę ustną.

Opinie o leku Nebbud

Ocena
Oceniono 5 na 5
26 czerwca 2022

Bardzo dobry lek na kaszel z powodu astmy oskrzelowej. Przepisał mi go lekarz i efekt był natychmiastowy.

Sylwek
Ocena
Oceniono 5 na 5
21 stycznia 2022

Stosowałam dla mojego dziecka kaszlało tak, ze doprowadzało się do wymiotów, a przyczyna właśnie było zapalenie krtani. Ważne jest aby trzymać się dawki i tego, aby regularnie stosować. U nas bardzo pomagało i już po dwóch inhalacjach było widać dużą poprawę.

Krystyna

Dodaj własną opinię5
Oceniono 5 na 5
5 na 5 gwiazdek (na podstawie 2 opinii)
Świetny100%
Bardzo dobry0%
Średni0%
Słaby0%
Straszny0%

O leku

Producent: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Rejestracja: Lek dostępny na receptę

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Nebbud

Benodil, Budezonid, Pulmicort.

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2022