lek. Michał DługaszekKonsultacja merytoryczna: lek. Michał Długaszek, PWZ: 3405468

Nasometin

Substancja czynnaMometasoni furoas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSandoz GmbH

Nasometin jest to lek, który zaliczany jest do syntetycznych kortykosteroidów. Wykazuje on działanie przeciwzapalne oraz przeciwalergiczne. Występuje w postaci aerozolu do nosa i dostępny jest jedynie na receptę. Substancją czynną tego preparatu jest mometazon. Jakie są właściwości leku Nasometin? Czy istnieją przeciwwskazania co do jego stosowania? Czy podczas kuracji z zastosowaniem preparatu Nasometin istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych?

Nasometin – opis i właściwości leku

Lek Nasometin to dostępny jedynie na receptę preparat o właściwościach przeciwalergicznych oraz przeciwzapalnych. Preparat ten występuje w postaci aerozolu do nosa 50 µg/dawkę w opakowaniu po 60 dawek (10 g) lub 140 dawek (18 g).  Producentem leku jest firma Sandoz.

Substancją czynną leku jest mometazon zaliczany do syntetycznych kortykosteroidów. Przeznaczony jest on do stosowania miejscowego do nosa, co pozwala na zahamowanie procesu zapalnego, a także zmniejszenie podrażnienia i obrzęku. Dodatkowo substancja ta wpływa na złagodzenie objawów alergicznych: kichania, obrzęk i świąd błon śluzowych nosa, uczucie zatkanego nosa, wyciek z nosa. Głównym zadaniem mometazonu w komórce docelowej jest pobudzanie lub hamowanie ekspresji genów. To właśnie produkty białkowe tych genów wpływają na proces zapalny. Mometazon zaczyna działać już po kilkunastu godzinach od zastosowania, natomiast na jego pełne działanie trzeba poczekać kilka dni (w przypadku regularnego stosowania).

Dawkowanie leku Nasometin

Lek Nasometin występuje w postaci aerozolu do nosa. 1 dawka leku (odpowiadająca 1 naciśnięciu aerozolu) zawiera 50 µg mometazonu (substancji czynnej). Dawkę, częstotliwość stosowania oraz okres leczenia ustala lekarz. Nie należy przekraczać zalecanych dawek, ponieważ może mieć to negatywny wpływ zarówno na zdrowie, jak i życie.

Niezwykle istotne dla skuteczności leczenia jest regularne stosowanie leku. Pojemnik z aerozolem należy wstrząsnąć przed każdym zastosowaniem. Przed pierwszym użyciem należy złapać pojemnik pionowo z końcówką dozownika skierowaną do góry w powietrze, a następnie 10 razy nacisnąć pompkę, aż do uzyskania jednolitej mgiełki. W przypadku stosowania leku przez okres min. 14 dni należy sprawdzić czy pompka działa prawidłowo (należy dwukrotnie nacisnąć i rozpylić preparat aż do uzyskania jednolitej mgiełki). Po każdorazowym zastosowania dozownik należy oczyścić i nałożyć na niego nasadkę.

Dawkowanie wygląda następująco:

W przypadku objawów sezonowego/całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa:

 • u osób dorosłych oraz młodzieży, która ukończyła 12. rok życia – zazwyczaj zaleca się stosowanie 2 dawek do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę (całkowita dobowa dawka to 200 µg), po złagodzeniu objawów leczenie podtrzymujące to 1 dawka do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę (całkowita dobowa dawka to 100 µg). Maksymalną dobową dawkę (4 dawki do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę, 400 µg) lekarz może zalecić jeżeli poprawa nie jest wystarczająca. Następnie – w przypadku uzyskania odpowiedniej kontroli objawów – możliwe jest zmniejszenie dawki. Dawka powinna być możliwie jak najmniejsza do zapewnienia skutecznej kontroli objawów.
 • u dzieci w wieku od 3 do 11 lat – zaleca się stosowanie 1 dawki do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę (całkowita dobowa dawka to 100 µg).
 • dzieci poniżej 3. roku życia – preparatu nie należy stosować w tej grupie wiekowej z uwagi na niewystarczające doświadczenie kliniczne.

w przypadku polipów nosa:

 • osoby dorosłe po 18. roku życia – początkowo najczęściej stosuje się 2 dawki do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę (całkowita dobowa dawka to 200 µg). W przypadku braku poprawy po 5-6 tygodniach stosowania leku lekarz może zalecić, aby zwiększyć dawkowanie do 2 dawek do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę (całkowita dobowa dawka to 400 µg). W przypadku poprawy lekarz może zmniejszyć dawkę, a w przypadku jej braku konieczne może być zaplanowanie innego sposobu leczenia.
 • w przypadku dzieci oraz młodzieży do 18. roku życia leku nie należy stosować z uwagi na brak wystarczającego doświadczenia klinicznego.

Wskazania do stosowania leku

 • leczenie objawów sezonowego/całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych oraz dzieci, które ukończyły 3. rok życia,
 • leczenie polipów nosa u osób dorosłych (powyżej 18. roku życia).

Przeciwwskazania do stosowania leku

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku,
 • nieleczone miejscowe zakażenia błony śluzowej nosa,
 • u osób po zabiegach chirurgicznych nosa lub urazach nosa, które miały miejsce niedawno aż do czasu zagojenia się ran (kortykosteroidy wpływają na zahamowanie procesu gojenia się ran),
 • okres ciąży i karmienia piersią.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Nasometin

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Nasometin wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Niekiedy konieczna może być zmiana dawkowania preparatu, przeprowadzenie badań kontrolnych.

Przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem leku Nasometin należy poinformować lekarza o:

 • podejrzeniu/zdiagnozowaniu gruźlicy płuc (czynnej, nieaktywnej),
 • grzybiczym, bakteryjnym lub wirusowym zakażeniu,
 • ocznej postaci opryszczki.
 1. Lek Nasometin jest przeznaczony do stosowania do nosa. W przypadku kontaktu preparatu z oczami należy je obficie przemyć wodą. Podczas stosowania leku należy chronić oczy przed kontaktem z aerozolem.
 2. W przypadku długotrwałego stosowania leku Nasometin wskazane jest, aby regularnie dokonywać kontroli błony śluzowej nosa. Jeżeli dojdzie do miejscowego grzybicznego zakażenia błony śluzowej nosa/gardła należy zaprzestać stosowania leku i zasięgnąć porady lekarskiej.
 3. Ogólnoustrojowe działania niepożądane, związane ze stosowaniem kortykosteroidów, nie zostały stwierdzone w przypadku leku Nasometin. Wpływ długotrwałego stosowania leku na zahamowanie naturalnego wytwarzania hormonów sterydowych przez korę nadnerczy nie został stwierdzony.
 4. W przypadku stosowania steroidów/sterydów doustnych i planowania zmiany ich na sterydy donosowe należy skonsultować się z lekarzem w celu omówienia szczególnych środków ostrożności, które trzeba zastosować w tym przypadku. Taka zmiana leków może wiązać się z ryzykiem wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy. Możliwe objawy niepożądane – występujące w okresie zmniejszania dawki kortykosteroidów – to depresja, bóle stawów oraz mięśni, znużenie, nasilenie się wcześniejszych chorób o podłożu alergicznym (m.in. alergiczne zapalenie spojówek, wyprysk).
 5. Nie istnieją dane dotyczące bezpieczeństwa oraz skuteczności stosowania leku w celu leczenia:
 • jednostronnych polipów nosa,
 • polipów związanych z mukowiscydozą,
 • polipów całkowicie zamykających jamę nosową,
 • polipów nosa u dzieci oraz młodzieży do 18. roku życia.
 1. Stosowanie leków z grupy kortykosteroidów może prowadzić do wystąpienia działań immunosupresyjnych, co może wpływać na wzrost ryzyka przy kontakcie z chorobami zakaźnymi (np. odra, ospa wietrzna). Podczas stosowania leku Nasometin zaleca się unikanie kontaktu z chorobami zakaźnymi, w przypadku, gdy dojdzie do zakażenia należy skonsultować się z lekarzem.
 2. Donosowe stosowanie kortykosteroidów może powodować:
 • perforację przegrody nosowej – bardzo rzadko,
 • zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego – bardzo rzadko,
 • ogólnoustrojowe działania niepożądane (przy długotrwałym stosowaniu w dużych dawkach):
 • zahamowanie naturalnego wytwarzania hormonów sterydowych przez korę nadnerczy,
 • wystąpienie objawów zespołu Cushinga,
 • spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży,
 • zmniejszenie gęstości kości,
 • zaćma,
 • jaskra,
 • zaburzenia psychiczne,
 • wzmożona aktywność psychoruchowa,
 • zaburzenia snu,
 • niepokój,
 • depresja,
 • agresja (zwłaszcza u dzieci).
 1. Podczas długotrwałego stosowania kortykosteroidów donosowo należy regularnie kontrolować wzrost u dzieci. W przypadku spowolnienia wzrostu należy zweryfikować leczenie – możliwe jest zmniejszenie dawki.
 2. W przypadku równoległego stosowania preparatów, które zawierają kortykosteroidy (tkj. tabletki, maść, krem, aerozol, inhalator) należy zasięgnąć porady lekarskiej, ponieważ może być konieczne dostosowanie dawkowania.
 3. Nie zaleca się stosowanie większych dawek niż zalecane, ponieważ może to doprowadzić do klinicznego zahamowania czynności kory nadnerczy. W przypadku stosowania dużych dawek sterydów połączonego ze stresem lub planowanym zabiegiem chirurgicznych należy zasięgnąć porady lekarskiej. Konieczna może być ocena stopnia niewydolności kory nadnerczy i dodatkowe zapisanie doustnych kortykosteroidów.
 4. Z uwagi na zawartość chlorku benzalkoniowego w składzie leku możliwe jest wystąpienie podrażnienia błony śluzowej nosa. Jeżeli takie podrażnienie wystąpi należy skonsultować się z lekarzem.
 5. Nie istnieją dane dotyczące wpływu leku na sprawność psychomotoryczną, a tym samym na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń i maszyn.
 6. Kobiety w ciąży nie powinny stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. Lekarza należy poinformować również o planowaniu ciąży lub jej podejrzeniu.
 7. Lek Nasometin nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią z uwagi na brak informacji dotyczących przenikania substancji czynnej leku do mleka matki po podaniu donosowym preparatu.
 8. Lekarza należy poinformować o wszystkich stosowanych lekach, również tych dostępnych bez recepty. W szczególności należy poinformować o stosowaniu kortykosteroidów doustnych, we wstrzyknięciach oraz o innych postaciach kortykosteroidów tkj. maści, kremy, preparaty wziewne, które są stosowane w leczeniu astmy.
 9. Interakcja leku Nasometin z loratadyną nie została stwierdzona.

O leku

Producent: Sandoz GmbH

Rejestracja: Lek dostępny na receptę

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki

Edelan, Elocom, Pronasal.

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2022

Stosowanie leku Nasometin, podobnie jak w przypadku innych leków o zbliżonym działaniu, związane jest z ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych. Do takich działań niepożądanych zalicza się:

występujące bardzo często/często:

 • podrażnienie błon śluzowych nosa,
 • krwawienia z nosa,
 • owrzodzenie oraz podrażnienie błony śluzowej nosa,
 • podrażnienie gardła,
 • zapalenie gardła,
 • bóle głowy,

częstość występowania nie jest znana:

 • zaburzenia smaku oraz węchu,
 • zaćma,
 • jaskra,
 • wzrost ciśnienia śródgałkowego,
 • perforacja przegrody nosowej,
 • reakcje nadwrażliwości:
 • wysypka,
 • świąd,
 • pokrzywka,
 • reakcje anafilaktyczne (mogące stanowić zagrożenie życia):
 • obrzęk naczynioruchowy języka, gardła, krtani, który może utrudnić oddychanie,
 • skurcz oskrzeli,
 • obniżenie ciśnienia tętniczego,
 • wstrząs.

związane ze stosowaniem kortykosteroidów:

 • spowolnienie wzrostu – dotyczy dzieci,
 • ogólnoustrojowe działania niepożądane – przy długotrwałym stosowaniu kortykosteroidów w dużych dawkach.

Nie dodano jeszcze żadnej opinii. Napisz pierwszą.

Dodaj własną opinię0
Oceniono 0 na 5
0 na 5 gwiazdek (na podstawie 0 opinii)
Świetny0%
Bardzo dobry0%
Średni0%
Słaby0%
Straszny0%
X