Nasometin

Nasometin jest to lek, który zaliczany jest do syntetycznych kortykosteroidów. Wykazuje on działanie przeciwzapalne oraz przeciwalergiczne. Występuje w postaci aerozolu do nosa i dostępny jest jedynie na receptę. Substancją czynną tego preparatu jest mometazon.

Działanie Nasometin

Nasometin to dostępny jedynie na receptę preparat o właściwościach przeciwalergicznych oraz przeciwzapalnych. Preparat ten występuje w postaci aerozolu do nosa 50 µg/dawkę w opakowaniu po 60 dawek (10 g) lub 140 dawek (18 g).  Producentem leku jest firma Sandoz.

Substancją czynną leku jest mometazon zaliczany do syntetycznych kortykosteroidów. Przeznaczony jest on do stosowania miejscowego do nosa, co pozwala na zahamowanie procesu zapalnego, a także zmniejszenie podrażnienia i obrzęku. Dodatkowo substancja ta wpływa na złagodzenie objawów alergicznych: kichania, obrzęk i świąd błon śluzowych nosa, uczucie zatkanego nosa, wyciek z nosa. Głównym zadaniem mometazonu w komórce docelowej jest pobudzanie lub hamowanie ekspresji genów. To właśnie produkty białkowe tych genów wpływają na proces zapalny. Mometazon zaczyna działać już po kilkunastu godzinach od zastosowania, natomiast na jego pełne działanie trzeba poczekać kilka dni (w przypadku regularnego stosowania).

Wskazania do stosowania leku

 • Leczenie objawów sezonowego/całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych oraz dzieci, które ukończyły 3. rok życia – lek Nasometin stosuje się do leczenia objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (rinitis allergica), w tym kataru siennego, u osób dorosłych oraz dzieci, które ukończyły 3. rok życia. Nasometin działa przeciwzapalnie i przeciwalergicznie, zmniejszając obrzęk błony śluzowej nosa, łagodząc objawy takie jak kichanie, swędzenie i wodnisty wyciek z nosa.
 • Leczenie polipów nosa u osób dorosłych (powyżej 18. roku życia) – Nasometin stosuje się do leczenia polipów nosa u osób dorosłych powyżej 18. roku życia. Polipy nosa to niepłodne twory błony śluzowej nosa, które mogą powodować utrudnienia w oddychaniu, a także zapalenia zatok przynosowych. Nasometin działa przeciwzapalnie i zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa, co przyczynia się do zmniejszenia objawów związanych z polipami nosa.

Przeciwwskazania do stosowania leku

 • Nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku – osoby, które wcześniej doświadczyły reakcji alergicznej lub uczulenia na jakikolwiek składnik leku, nie powinny stosować Nasometin.
 • Nieleczone miejscowe zakażenia błony śluzowej nosa – przed rozpoczęciem stosowania Nasometin należy upewnić się, że nie ma zakażenia błony śluzowej nosa, ponieważ kortykosteroidy mogą osłabić układ odpornościowy, co może prowadzić do zaostrzenia infekcji.
 • U osób po zabiegach chirurgicznych nosa lub urazach nosa, które miały miejsce niedawno aż do czasu zagojenia się ran – kortykosteroidy wpływają na zahamowanie procesu gojenia się ran, dlatego osoby, które przeszły zabieg chirurgiczny nosa lub doznały urazu nosa, nie powinny stosować Nasometin, aż do momentu całkowitego zagojenia się ran.
 • Okres ciąży i karmienia piersią – nie zaleca się stosowania Nasometin w ciąży i karmieniu piersią bez konsultacji z lekarzem, ponieważ kortykosteroidy mogą mieć wpływ na rozwój płodu lub dziecka karmionego piersią.

Dawkowanie leku Nasometin

Lek Nasometin występuje w postaci aerozolu do nosa. 1 dawka leku (odpowiadająca 1 naciśnięciu aerozolu) zawiera 50 µg mometazonu (substancji czynnej). Dawkę, częstotliwość stosowania oraz okres leczenia ustala lekarz. Nie należy przekraczać zalecanych dawek, ponieważ może mieć to negatywny wpływ zarówno na zdrowie, jak i życie.

Niezwykle istotne dla skuteczności leczenia jest regularne stosowanie leku. Pojemnik z aerozolem należy wstrząsnąć przed każdym zastosowaniem. Przed pierwszym użyciem należy złapać pojemnik pionowo z końcówką dozownika skierowaną do góry w powietrze, a następnie 10 razy nacisnąć pompkę, aż do uzyskania jednolitej mgiełki. W przypadku stosowania leku przez okres min. 14 dni należy sprawdzić czy pompka działa prawidłowo (należy dwukrotnie nacisnąć i rozpylić preparat aż do uzyskania jednolitej mgiełki). Po każdorazowym zastosowania dozownik należy oczyścić i nałożyć na niego nasadkę.

Dawkowanie wygląda następująco:

W przypadku objawów sezonowego/całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa:

 • u osób dorosłych oraz młodzieży, która ukończyła 12. rok życia – zazwyczaj zaleca się stosowanie 2 dawek do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę (całkowita dobowa dawka to 200 µg), po złagodzeniu objawów leczenie podtrzymujące to 1 dawka do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę (całkowita dobowa dawka to 100 µg). Maksymalną dobową dawkę (4 dawki do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę, 400 µg) lekarz może zalecić jeżeli poprawa nie jest wystarczająca. Następnie – w przypadku uzyskania odpowiedniej kontroli objawów – możliwe jest zmniejszenie dawki. Dawka powinna być możliwie jak najmniejsza do zapewnienia skutecznej kontroli objawów.
 • u dzieci w wieku od 3 do 11 lat – zaleca się stosowanie 1 dawki do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę (całkowita dobowa dawka to 100 µg).
 • dzieci poniżej 3. roku życia – preparatu nie należy stosować w tej grupie wiekowej z uwagi na niewystarczające doświadczenie kliniczne.

w przypadku polipów nosa:

 • osoby dorosłe po 18. roku życia – początkowo najczęściej stosuje się 2 dawki do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę (całkowita dobowa dawka to 200 µg). W przypadku braku poprawy po 5-6 tygodniach stosowania leku lekarz może zalecić, aby zwiększyć dawkowanie do 2 dawek do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę (całkowita dobowa dawka to 400 µg). W przypadku poprawy lekarz może zmniejszyć dawkę, a w przypadku jej braku konieczne może być zaplanowanie innego sposobu leczenia.
 • w przypadku dzieci oraz młodzieży do 18. roku życia leku nie należy stosować z uwagi na brak wystarczającego doświadczenia klinicznego.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Nasometin

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Nasometin wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Niekiedy konieczna może być zmiana dawkowania preparatu, przeprowadzenie badań kontrolnych.

Przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem leku Nasometin należy poinformować lekarza o:

 • podejrzeniu/zdiagnozowaniu gruźlicy płuc (czynnej, nieaktywnej),
 • grzybiczym, bakteryjnym lub wirusowym zakażeniu,
 • ocznej postaci opryszczki.
 1. Lek Nasometin jest przeznaczony do stosowania do nosa. W przypadku kontaktu preparatu z oczami należy je obficie przemyć wodą. Podczas stosowania leku należy chronić oczy przed kontaktem z aerozolem.
 2. W przypadku długotrwałego stosowania leku Nasometin wskazane jest, aby regularnie dokonywać kontroli błony śluzowej nosa. Jeżeli dojdzie do miejscowego grzybicznego zakażenia błony śluzowej nosa/gardła należy zaprzestać stosowania leku i zasięgnąć porady lekarskiej.
 3. Ogólnoustrojowe działania niepożądane, związane ze stosowaniem kortykosteroidów, nie zostały stwierdzone w przypadku leku Nasometin. Wpływ długotrwałego stosowania leku na zahamowanie naturalnego wytwarzania hormonów sterydowych przez korę nadnerczy nie został stwierdzony.
 4. W przypadku stosowania steroidów/sterydów doustnych i planowania zmiany ich na sterydy donosowe należy skonsultować się z lekarzem w celu omówienia szczególnych środków ostrożności, które trzeba zastosować w tym przypadku. Taka zmiana leków może wiązać się z ryzykiem wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy. Możliwe objawy niepożądane – występujące w okresie zmniejszania dawki kortykosteroidów – to depresja, bóle stawów oraz mięśni, znużenie, nasilenie się wcześniejszych chorób o podłożu alergicznym (m.in. alergiczne zapalenie spojówek, wyprysk).
 5. Nie istnieją dane dotyczące bezpieczeństwa oraz skuteczności stosowania leku w celu leczenia:
 • jednostronnych polipów nosa,
 • polipów związanych z mukowiscydozą,
 • polipów całkowicie zamykających jamę nosową,
 • polipów nosa u dzieci oraz młodzieży do 18. roku życia.
 1. Stosowanie leków z grupy kortykosteroidów może prowadzić do wystąpienia działań immunosupresyjnych, co może wpływać na wzrost ryzyka przy kontakcie z chorobami zakaźnymi (np. odra, ospa wietrzna). Podczas stosowania leku Nasometin zaleca się unikanie kontaktu z chorobami zakaźnymi, w przypadku, gdy dojdzie do zakażenia należy skonsultować się z lekarzem.
 2. Donosowe stosowanie kortykosteroidów może powodować:
 • perforację przegrody nosowej – bardzo rzadko,
 • zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego – bardzo rzadko,
 • ogólnoustrojowe działania niepożądane (przy długotrwałym stosowaniu w dużych dawkach):
 • zahamowanie naturalnego wytwarzania hormonów sterydowych przez korę nadnerczy,
 • wystąpienie objawów zespołu Cushinga,
 • spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży,
 • zmniejszenie gęstości kości,
 • zaćma,
 • jaskra,
 • zaburzenia psychiczne,
 • wzmożona aktywność psychoruchowa,
 • zaburzenia snu,
 • niepokój,
 • depresja,
 • agresja (zwłaszcza u dzieci).
 1. Podczas długotrwałego stosowania kortykosteroidów donosowo należy regularnie kontrolować wzrost u dzieci. W przypadku spowolnienia wzrostu należy zweryfikować leczenie – możliwe jest zmniejszenie dawki.
 2. W przypadku równoległego stosowania preparatów, które zawierają kortykosteroidy (tkj. tabletki, maść, krem, aerozol, inhalator) należy zasięgnąć porady lekarskiej, ponieważ może być konieczne dostosowanie dawkowania.
 3. Nie zaleca się stosowanie większych dawek niż zalecane, ponieważ może to doprowadzić do klinicznego zahamowania czynności kory nadnerczy. W przypadku stosowania dużych dawek sterydów połączonego ze stresem lub planowanym zabiegiem chirurgicznych należy zasięgnąć porady lekarskiej. Konieczna może być ocena stopnia niewydolności kory nadnerczy i dodatkowe zapisanie doustnych kortykosteroidów.
 4. Z uwagi na zawartość chlorku benzalkoniowego w składzie leku możliwe jest wystąpienie podrażnienia błony śluzowej nosa. Jeżeli takie podrażnienie wystąpi należy skonsultować się z lekarzem.
 5. Nie istnieją dane dotyczące wpływu leku na sprawność psychomotoryczną, a tym samym na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń i maszyn.
 6. Kobiety w ciąży nie powinny stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. Lekarza należy poinformować również o planowaniu ciąży lub jej podejrzeniu.
 7. Lek Nasometin nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią z uwagi na brak informacji dotyczących przenikania substancji czynnej leku do mleka matki po podaniu donosowym preparatu.
 8. Lekarza należy poinformować o wszystkich stosowanych lekach, również tych dostępnych bez recepty. W szczególności należy poinformować o stosowaniu kortykosteroidów doustnych, we wstrzyknięciach oraz o innych postaciach kortykosteroidów tkj. maści, kremy, preparaty wziewne, które są stosowane w leczeniu astmy.
 9. Interakcja leku Nasometin z loratadyną nie została stwierdzona.

Z czym nie łączyć leku Nasometin

Leki HIV i Nasometin – Lek Nasometin może nasilać działanie niektórych leków stosowanych w leczeniu zakażenia HIV, takich jak rytonawir czy kobicystat. Dlatego w przypadku stosowania tych leków, lekarz powinien uważnie kontrolować stan pacjenta. Zwiększone ryzyko działań ubocznych i interakcji wymaga ścisłej obserwacji lekarskiej.

Kortykosteroidy Doustne/Zastrzyki i Nasometin – Stosowanie leku Nasometin równocześnie z innymi kortykosteroidami (doustnymi lub zastrzykowymi) może wymagać dostosowania dawki lub odstawienia tych ostatnich. U niektórych pacjentów, odstawienie kortykosteroidów może prowadzić do działań niepożądanych, takich jak ból stawów, mięśni, osłabienie, depresja, oraz objawy alergiczne (świąd, łzawienie oczu, czerwone i swędzące plamy na skórze).

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Nasometin

Skutki uboczne leku Nasometin

Stosowanie leku Nasometin, podobnie jak innych leków z grupy kortykosteroidów, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych.

Wśród działań niepożądanych Nasometinu występujących bardzo często lub często można wymienić:

 • podrażnienie błon śluzowych nosa, które może objawiać się pieczeniem, swędzeniem, kichaniem lub suchością w nosie,
 • krwawienia z nosa, które mogą być spowodowane uszkodzeniem błony śluzowej nosa lub naczyń krwionośnych,
 • owrzodzenie oraz podrażnienie błony śluzowej nosa, które może prowadzić do powstawania zmian zapalnych w nosie,
 • podrażnienie gardła oraz zapalenie gardła, które mogą wystąpić w przypadku, gdy lek w wyniku aplikacji dostanie się do gardła,
 • bóle głowy, które mogą być spowodowane zmianami ciśnienia krwi w mózgu.

Nieznana częstość występowania może dotyczyć:

 • zaburzeń smaku oraz węchu, które zazwyczaj ustępują po zaprzestaniu stosowania leku,
 • zaćmy i jaskry, które są rzadkie i mogą wystąpić przy stosowaniu długotrwałym lub w dużych dawkach,
 • wzrostu ciśnienia śródgałkowego, co może prowadzić do uszkodzenia nerwu wzrokowego,
 • perforacji przegrody nosowej, czyli uszkodzenia przegrody nosowej, które jest rzadkie i dotyczy przede wszystkim osób, które stosują lek przez dłuższy czas w dużych dawkach.

Stosowanie Nasometinu może również wywołać reakcje alergiczne:

 • wysypkę, którą można zauważyć na skórze,
 • świąd, który może wystąpić w różnych miejscach na ciele,
 • pokrzywkę, czyli zmiany skórne, które zazwyczaj pojawiają się szybko i znikają samoistnie,
 • reakcje anafilaktyczne, czyli ciężkie reakcje alergiczne, które mogą zagrażać życiu pacjenta. Objawy mogą obejmować obrzęk naczynioruchowy języka, gardła, krtani, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia tętniczego i wstrząs.

Stosowanie kortykosteroidów, takich jak Nasometin, może również powodować działania niepożądane ogólnoustrojowe, takie jak:

 • spowolnienie wzrostu u dzieci, dlatego u dzieci stosowanie leku powinno być dokładnie rozważone i przepisywane jedynie w przypadkach uzasadnionych medycznie,
 • zwiększone ryzyko infekcji i chorób, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu kortykosteroidów w dużych dawkach,
 • zmiany skórne, takie jak trądzik, rozstępy, zaczerwienienie skóry i rozszerzone naczynia krwionośne,
 • zaburzenia metaboliczne, takie jak zwiększenie stężenia glukozy we krwi, zwiększenie masy ciała, zatrzymanie wody w organizmie i zwiększenie poziomu cholesterolu,
 • zaburzenia psychiczne, takie jak lęk, depresja, zaburzenia nastroju, zmiany zachowania i psychozy. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, należy skonsultować się z lekarzem.

Pacjent nie powinien zmieniać dawki lub sposobu stosowania leku bez konsultacji z lekarzem. Jeśli pacjent odczuwa jakiekolwiek skutki uboczne lub objawy alergiczne, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub ratunkiem medycznym.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Nasometin

Pytania naszych Pacjentów

Czy Nasometin to steryd?

Tak, Nasometin jest sterydem. Jest to lek stosowany w leczeniu alergii, który zawiera glikokortykosteroid o nazwie mometazon.

Czy Nasometin jest na zatoki?

Tak, Nasometin jest stosowany w leczeniu zapalenia zatok. Jest to lek przeciwalergiczny zawierający steryd o nazwie mometazon, który pomaga w łagodzeniu objawów związanych z zapaleniem zatok.

Czy Nasometin jest na receptę?

Tak, Nasometin jest dostępny tylko na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Nasometin? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaMometasoni furoas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSandoz

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Nasometin

Edelan, Elitasone, Elocom, Elosone, Eztom, Ivoxel, Momecutan, Momecutan Fettcreme, Nasonex, Ovixan, Pronasal.

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2024