Mysimba

Mysimba jest to lek stosowany u osób dorosłych, u których występuje nadwaga lub otyłość oraz minimum jedna z chorób związanych z otyłością. Preparat ten dostępny jest jedynie na receptę. Substancją czynną tego leku jest chlorowodorek naltreksonu oraz chlorowodorek buprioprionu.

Działanie Mysimba

Lek Mysimba wskazany jest do stosowania przez osoby dorosłe, które zmagają się z nadwagą oraz otyłością, a dodatkowo występuje u nich minimum jedna z  chorób związanych z otyłością: cukrzyca typu II, dyslipidemia lub wyrównane nadciśnienie tętnicze. Preparat ten występuje w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Jest on dostępny jedynie na receptę i nie jest refundowany.

Mysimba jest to lek złożony. Substancjami czynnymi tego preparatu są: chlorowodorek naltreksonu i chlorowodorek buprioprionu, które wzajemnie na siebie oddziałują. Lek ten wykazuje działanie ośrodkowe, a połączenie tych 2 substancji wpływa na zahamowanie mechanizmów neurochemicznych, które z kolei odpowiadają za uczucie łaknienia.

Wskazania do stosowania leku Mysimba

Lek wskazany jest do stosowania u osób dorosłych, które zmagają się z nadwagą lub otyłością (BMI równe lub większe niż 27 kg/m2) oraz co najmniej z 1 dolegliwością związaną z otyłością taką jak:

 • cukrzycą typu II,
 • dyslipidemią,
 • wyrównanym nadciśnieniem tętniczym.

Warto wiedzieć, że lek ten stosowany jest jako uzupełnienie diety oraz ćwiczeń fizycznych. Po 16 tygodniach leczenia – jeżeli u pacjenta nie nastąpi utrata min. 5% wagi wyjściowej – lek należy odstawić.

Przeciwwskazania do stosowania leku Mysimba

Lek Mysimba jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na substancje czynne leku lub którykolwiek ze składników leku. Dodatkowo, istnieją pewne warunki medyczne i schorzenia, które uniemożliwiają stosowanie leku Mysimba. Są to między innymi:

 • Nadciśnienie tętnicze, które nie jest wyregulowane za pomocą leków – zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych, takich jak udar mózgu lub zawał serca.
 • Napady padaczki w wywiadzie występujące obecnie lub w przeszłości – lek Mysimba może zwiększać ryzyko wystąpienia napadów padaczkowych.
 • Guz nowotworowy, który zlokalizowany jest w ośrodkowym układzie nerwowym – nie jest zalecane stosowanie leku Mysimba u pacjentów z guzami nowotworowymi w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.
 • Okres bezpośrednio po nagłym odstawieniu alkoholu – lek Mysimba może zwiększać ryzyko wystąpienia napadów padaczkowych u pacjentów w okresie odstawiania alkoholu.
 • Choroba afektywna dwubiegunowa – lek Mysimba może zwiększać ryzyko wystąpienia epizodów manii lub hipomanii u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową.
 • Żarłoczność psychiczna lub jadłowstręt psychiczny występujące obecnie lub w przeszłości – lek Mysimba nie jest zalecany u pacjentów z zaburzeniami odżywiania.
 • Uzależnienie od niektórych leków – lek Mysimba może nasilać objawy uzależnienia od niektórych leków.
 • Ciężkie zaburzenia czynności wątroby – lek Mysimba jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ może pogorszyć stan zdrowia pacjenta.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów lub pytań dotyczących przyjmowania leku Mysimba, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą

Dawkowanie leku Mysimba

Mysimba przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletek nie wolno gryźć ani żuć, należy popić je wodą. Preparat ten przeznaczony jest dla osób dorosłych, powyżej 18 roku życia. Przez okres około 4 tygodni należy przystosowywać organizm do skutecznej dawki poprzez zwiększanie dawki co tydzień.

Najczęściej dawkowanie wygląda tak:

 • 1 tydzień kuracji: 1 tabletka dziennie stosowana rano,
 • 2 tydzień kuracji: 2 tabletki dziennie, 1 rano a 1 wieczorem,
 • 3 tydzień kuracji: 3 tabletki dziennie, 2 rano a 1 wieczorem,
 • 4 tydzień kuracji: 4 tabletki dziennie, 2 rano i 2 wieczorem.

4 tabletki dziennie to dobowa dawka maksymalna, która osiągana jest w 4 tygodniu leczenia. Taką dawkę należy utrzymać przez okres kolejnych 16 tygodni, a następnie lekarz oceni czy dawka taka jest skuteczna.

W przypadku pominięcia dawki leku nie należy przyjmować jej z opóźnieniem. Terapię należy kontynuować zgodnie z ustaleniami.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Mysimba

Niekiedy – podczas stosowania leku Mysimba – należy zachować szczególne środki ostrożności. Warto wiedzieć, że przy stosowaniu substancji naltrekson + bupropion należy regularnie dokonywać oceny bezpieczeństwa stosowania tego leku, a także sprawdzać jaka jest tolerancja organizmu na lek. Jeżeli pojawią się problemy dotyczące bezpieczeństwa stosowania czy tolerancji produktu (w tym również wzrost ciśnienia tętniczego) należy przerwać stosowanie leku. Do takich sytuacji zalicza się:

 1. Podczas leczenia z zastosowaniem substancji naltrekson + bupropion – zwłaszcza na początku terapii, a także po zmianie dawki – zaleca się objęcie pacjentów szczególnym nadzorem pod kątem wystąpienia myśli i prób samobójczych (dotyczy to zwłaszcza osób z grupy wysokiego ryzyka). Zarówno pacjent, jak i opiekun powinien zostać poinformowany o konieczności takiej dokładnej obserwacji. W przypadku wystąpienia zachowań lub myśli samobójczych, a także pogorszenia stanu klinicznego/nietypowych zmian w zachowaniu, należy natychmiastowo zgłosić się do lekarza.
 2. Jednym ze skutków ubocznych stosowania bupropionu jest wystąpienie napadów drgawkowych. Ryzyko jest tym większe, im wyższa jest dawka bupropionu. W przypadku bupropionu w postaci tabletek o przedłużonym 300 mg częstość występowania napadów wynosi ok. 0,1%.

Stężenie bupropionu oraz jego metabolitów w osoczu, po jednorazowym zastosowaniu tabletek zawierających naltrekson + bupropion w dawce 180 mg bupropionu, jest porównywalne ze stężeniem po jednorazowej dawce bupropionu 150 mg w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych jest uzależnione od wielu czynników tkj. sytuacja kliniczna pacjenta, równolegle stosowane produkty lecznicze itp. Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych są:

 • nadużywanie alkoholu,
 • uzależnienie od kokainy lub innych substancji stymulujących,
 • uraz głowy w wywiadzie,
 • ryzyko wystąpienia hipoglikemii (może predysponować do napadów drgawkowych) – w celu zminimalizowania ryzyka hipoglikemii u chorych na cukrzycę należy zweryfikować dawkowanie insuliny lub/i doustnych przeciwcukrzycowych produktów leczniczych, skojarzenie naltrekson + bupropion może obniżać stężenie glukozy we krwi u osób chorych na cukrzycę,
 • równoległe stosowanie innych leków, które mogą obniżać próg drgawkowy (np. przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych produktów leczniczych, przeciwmalarycznych produktów leczniczych, teofiliny, glikosteroidów podawanych ogólnie, tramadolu, chinolonów, przeciwhistaminowych produktów leczniczych o działaniu sedacyjnym.
 1. Przeciwwskazaniami do stosowania skojarzenia naltrekson + bupropion są:
 • guz ośrodkowego układu nerwowego,
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby,
 • żarłoczność psychiczna (obecnie lub w przeszłości),
 • jadłowstręt psychiczny (obecnie lub w przeszłości),
 • pacjenci w okresie odstawiania leków uspokajających.
 1. W trakcie kuracji z zastosowaniem skojarzenia naltrekson + bupropion należy całkowicie zrezygnować ze spożywania alkoholu lub ograniczyć je do minimum.
 2. Pacjentom leczonym przewlekle opioidami nie wolno podawać skojarzenia naltrekson + bupropion. W razie konieczności rozpoczęcia leczenia opioidami na długi okres czasu skojarzenia naltrekson + bupropion należy odstawić, dawka opioidu nie powinna przekraczać poziomu dawki standardowej. Po zakończeniu stosowania skojarzenia naltrekson + bupropion możliwa jest u tych pacjentów większa wrażliwość na mniejsze dawki opioidów.
 3. W trakcie leczenia skojarzeniem naltrekson + bupropion możliwe jest wystąpienie reakcji alergicznych:
 • reakcje anafilaktyczne, rzekomoanafilaktyczne z objawami tkj.: świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, duszność, ból w klatce piersiowej – należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem,
 • rumień wielopostaciowy,
 • zespół Stevensa-Johnsona,
 • wstrząs anafilaktyczny,
 • bóle stawowe, bóle mięśniowe z wysypką,
 • objawy przypominające chorobę posurowiczą – w przypadku jej podejrzenia należy odstawić skojarzenie naltrekson + bupropion.
 1. Z uwagi na ryzyko wzrostu ciśnienia tętniczego podczas stosowania skojarzenia naltrekson + bupropion przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać pomiar ciśnienia tętniczego oraz tętna i należy regularnie te pomiary powtarzać w trakcie terapii. W sytuacji, gdy dojdzie do klinicznie istotnego oraz nieustępującego wzrostu ciśnienia tętniczego lub też wzrostu częstości tętna należy odstawić skojarzenie naltrekson + bupropion. U osób, które mają nadciśnienie tętnicze, ale wyrównane skojarzenie naltrekson + bupropion należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Stosowanie skojarzenia naltrekson + bupropion przez osoby z niewyrównanym nadciśnieniem tętniczym jest przeciwwskazane.
 2. W przypadku pacjentów z czynną chorobą wieńcową oraz z chorobami naczyniowymi mózgu w wywiadzie można stosować skojarzenie naltrekson + bupropion, ale z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
 3. W przypadku podejrzenia u pacjenta zaburzeń wątroby wywołanych przez leki (DILI) należy przerwać stosowanie skojarzenia naltrekson + bupropion.
 4. W przypadku osób starszych (po 65. roku życia) stosujących skojarzenie naltrekson i bupropion możliwe jest występowanie większego ryzyka działań niepożądanych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. U osób powyżej 75 lat stosowanie skojarzenia tych substancji nie jest zalecane.
 5. Przeciwwskazaniem do stosowania skojarzenia naltrekson + bupropion jest schyłkowa niewydolność nerek oraz ciężkie zaburzenia czynności nerek. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek stosowanie tego skojarzenia nie jest zalecane. Osoby, u których występuje wyższe ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek (w tym osoby chore na cukrzycę, a także w podeszłym wieku) przed rozpoczęciem stosowania skojarzenia naltrekson + bupropion należy oznaczyć szacunkowy wskaźnik przesączania kłębuszkowego (eGFR).
 6. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby są przeciwwskazaniem do stosowania skojarzenia naltrekson + bupropion. Pacjenci z łagodnymi/umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie powinny stosować takiego skojarzenia.
 7. U pacjentów z objawami, u których występują epizody maniakalne w wywiadzie, skojarzenia naltrekson + bupropion należy stosować z zachowaniem ostrożności.
 8. Z uwagi na zawartość laktozy lek nie powinien być stosowany przez osoby z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp oraz zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
 9. Podczas leczenia z zastosowaniem leku Mysimba należy zrezygnować ze spożywania alkoholu lub też zmniejszyć jego ilość. Spożywanie alkoholu w trakcie terapii z zastosowaniem bupoprionu może zmniejszyć tolerancję na alkohol lub też wystąpienie neuropsychiatrycznych skutków ubocznych. Leku nie należy podawać osobom będącym po nagłym odstawieniu alkoholu.
 10. Preparat Mysimba nie powinien być stosowany przez kobiety będące w ciąży lub starające się o dziecko.

Z czym nie łączyć leku Mysimba

Mysimba i Inhibitory MAO – Przyjmowanie Mysimby z inhibitorami MAO (np. fenelzyna, selegilina) jest przeciwwskazane. Wymagane jest przerwanie terapii inhibitorami MAO na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem Mysimby.

Mysimba i Opioidy – Stosowanie Mysimby z opioidami jest ryzykowne. Należy odstawić opioidy na 7-10 dni przed rozpoczęciem leczenia Mysimbą. Po zakończeniu terapii może wystąpić zwiększona wrażliwość na opioidy.

Mysimba i Leki Epileptogenne – Mysimba może potęgować ryzyko napadów padaczkowych, zwłaszcza gdy jest stosowane z lekami jak antydepresanty, niektóre steroidy, leki przeciwmalaryczne, chinolony, tramadol, teofilina.

Mysimba i Leki Psychotropowe – Mysimba może interagować z lekami na depresję i zaburzenia psychiczne (np. dezypramina, wenlafaksyna, antypsychotyki), wymagając monitorowania przez lekarza.

Mysimba i Leki Kardiologiczne – Stosowanie Mysimby z lekami na nadciśnienie i arytmie serca (np. beta-adrenolityki) wymaga monitorowania zmian w funkcjonowaniu serca.

Mysimba i Leki na Chorobę Parkinsona – Leczenie Mysimbą w połączeniu z lekami na chorobę Parkinsona (np. lewodopa, amantadyna) wymaga ostrożności i dostosowania dawkowania.

Mysimba i Alkohol – Spożywanie alkoholu podczas terapii Mysimbą zwiększa ryzyko napadów padaczkowych i zaburzeń psychicznych, zaleca się ograniczenie lub unikanie alkoholu.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Mysimba

Skutki uboczne leku Mysimba

Skutki uboczne Mysimba obejmują najczęściej mdłości, wymioty, bóle brzucha i zaparcia, które zazwyczaj ustępują po kilku dniach. Ponadto, mogą wystąpić ból głowy, problemy ze snem, zawroty głowy oraz zmiany nastroju, które mogą wpływać na codzienne funkcjonowanie.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Mysimba

Pytania naszych Pacjentów

Czy Mysimba odchudza?

Mysimba to lek przeciwcukrzycowy i przeciwdepresyjny, który może pomóc w utracie wagi u pacjentów z nadwagą lub otyłością, ale jego skuteczność jest zmienna. Zwykle stosuje się go jako uzupełnienie diety i aktywności fizycznej, a pacjenci poddani terapii powinni podlegać regularnym kontrolom i dostosowywaniu dawek w zależności od odpowiedzi organizmu. Mysimba może powodować wiele działań niepożądanych, dlatego powinien być przepisywany wyłącznie przez lekarza.

Po jakim czasie widać efekty Mysimba?

Czas, w jakim można zaobserwować efekty Mysimba, może się różnić u różnych osób i zależy od wielu czynników, takich jak indywidualna odpowiedź organizmu na lek, styl życia, dieta i aktywność fizyczna. W badaniach klinicznych, osoby stosujące Mysimbę w połączeniu z programem zmiany stylu życia i diety, zwykle zaczęły tracić na wadze w ciągu pierwszych 4 tygodni, a po 56 tygodniach terapii, uzyskały średni spadek masy ciała o około 6%. Jednakże, skuteczność Mysimby w odchudzaniu zawsze powinna być oceniana indywidualnie i pod okiem lekarza.

Co lepsze Mysimba czy Saxenda?

Mysimba i Saxenda to dwa różne leki stosowane w leczeniu otyłości, które działają na organizm w inny sposób. Oba leki wymagają recepty i muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami lekarza.

Czy Mysimba uzależnia?

Nie, Mysimba nie uzależnia. Substancje czynne leku nie wywołują uzależnienia fizycznego ani psychicznego. Jednakże, jak każdy lek, Mysimba może powodować skutki uboczne i w niektórych przypadkach pacjenci mogą doświadczać potrzeby kontynuowania jego stosowania pomimo wystąpienia działań niepożądanych lub braku oczekiwanych efektów. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.

Czy przy Mysimba można pić alkohol?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania Mysimby ze względu na możliwość zwiększenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy, nudności, zaburzenia koordynacji ruchowej, zmęczenie i ogólne osłabienie organizmu. Spożywanie alkoholu podczas terapii Mysimbą może również wpłynąć negatywnie na efekty odchudzania, ponieważ alkohol jest źródłem dodatkowych kalorii, które utrudniają redukcję masy ciała.

Czy Mysimba jest na receptę?

Tak, Mysimba jest lekiem na receptę i nie można go kupić bez recepty. Lekarz musi przepisać Mysimbę po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny stanu zdrowia pacjenta i ocenie, czy lek jest odpowiedni dla danego pacjenta. W przypadku chęci rozpoczęcia leczenia Mysimbą należy skonsultować się z lekarzem, który oceni, czy lek jest odpowiedni i przepisze receptę.

Kiedy efekty po Mysimba? Jak szybko działa?

Mysimba jest lekiem, który może pomóc w redukcji masy ciała, jednak efekty uzależnione są od indywidualnej reakcji organizmu na substancje aktywne. Czas potrzebny na zauważenie efektów może się różnić u różnych osób i zależy od takich czynników jak styl życia, dieta, aktywność fizyczna i genetyka. Zazwyczaj pierwsze efekty stosowania Mysimba są widoczne po 4-6 tygodniach stosowania. W celu uzyskania optymalnych wyników, lekarze zalecają kontynuowanie leczenia przez co najmniej 16 tygodni.

Jak długo brać Mysimba?

Mysimba to lek przepisywany jako wsparcie w procesie odchudzania. Dawkowanie i czas stosowania zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i zaleceń lekarza. Zazwyczaj lek stosuje się przez okres od 16 do 24 tygodni, jednak może to być przedłużone lub skrócone w zależności od efektów terapeutycznych i tolerancji pacjenta.

Czy Mysimbe bierze się na czczo?

Zgodnie z zaleceniami producenta, Mysimba powinna być przyjmowana podczas posiłku. Zwykle zaleca się zażycie jednej tabletki rano i jednej wieczorem, najlepiej podczas jedzenia, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, takich jak nudności czy bóle głowy.

Czy Mysimba przyspiesza metabolizm?

Mysimba to lek stosowany w leczeniu otyłości, który zawiera dwie substancje czynne: bupropion i naltrekson. Nie jest on bezpośrednio związany z przyspieszeniem metabolizmu, ale bupropion, jedna z substancji czynnych w Mysimbie, może wpłynąć na procesy metaboliczne poprzez zwiększenie poziomu noradrenaliny i dopaminy w organizmie. Jednakże, wpływ ten jest indywidualny i może się różnić między pacjentami.

Czy Mysimba obniża cukier?

Mysimba to lek stosowany w leczeniu otyłości, nie jest on jednak bezpośrednio związany z obniżeniem poziomu cukru we krwi. Jednakże, u pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy przyjmowali Mysimbę w badaniach klinicznych, zaobserwowano zmniejszenie masy ciała i poprawę wskaźników metabolicznych, w tym obniżenie poziomu cukru we krwi. W każdym przypadku, zaleca się, aby pacjenci z cukrzycą konsultowali stosowanie Mysimby z lekarzem.

Czy lek Mysimba jest skuteczny?

Według badań klinicznych, stosowanie Mysimby może prowadzić do zmniejszenia masy ciała u pacjentów z nadwagą i otyłością, ale skuteczność i bezpieczeństwo leku zależy od indywidualnej odpowiedzi organizmu oraz stosowania zgodnie z zaleceniami lekarza.

Czy Mysimba jest wycofana?

Mysimba wciąż jest dostępna na rynku jednak czasami ograniczona ze względu na wysokie zapotrzebowanie.

Czy po Mysimbie jest efekt jojo?

Efekt jojo odnosi się do szybkiego odzyskania utraconej masy ciała po zakończeniu diety lub programu odchudzania. W przypadku Mysimby, lek pomaga w redukcji masy ciała poprzez zmniejszenie apetytu i zwiększenie uczucia sytości. Mysimba nie jest magicznym rozwiązaniem, a jego skuteczność zależy również od zmian stylu życia, takich jak zdrowa dieta i aktywność fizyczna.

Czy Mysimba uszkadza wątrobę?

W przypadku Mysimby, nie ma wystarczających dowodów na to, że bezpośrednio uszkadza wątrobę u większości osób. Jednakże, istnieją doniesienia o przypadkach uszkodzenia wątroby związanych z naltreksonem, jednym ze składników Mysimby. Uszkodzenie wątroby występuje bardzo rzadko, ale ryzyko może być większe u osób, które już mają istniejące problemy z wątrobą lub spożywają duże ilości alkoholu.

Czy Mysimba dodaje energii?

Bupropion, jedna z substancji czynnych w Mysimbie, jest lekiem przeciwdepresyjnym, który może wpłynąć na poziom energii i nastrój. U niektórych pacjentów stosujących Mysimbę, zaobserwowano poprawę nastrój i wzrost energii, jednakże wpływ ten jest indywidualny i może się różnić między pacjentami.

Czy Mysimba podnosi ciśnienie?

Podniesienie ciśnienia krwi może być jednym z potencjalnych działań niepożądanych leku Mysimba. Bupropion, jeden ze składników tego leku, może powodować wzrost ciśnienia krwi u niektórych pacjentów. Dlatego osoby z nadciśnieniem lub innymi problemami z układem krążenia powinny informować o tym swojego lekarza przed rozpoczęciem terapii Mysimba.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Mysimba? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaNaltrexoni hydrochloridum + Bupropioni hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentOrexigen Therapeutics

Źródła

Pokaż źródła

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2024