Mupirox

Mupirox jest to maść zawierająca antybiotyk, która stosowana jest w przypadku skórnych, miejscowych zakażeń bakteryjnych. Lek ten dostępny jest jedynie na receptę i występuje w dawce 8 g lub 15 g.

Działanie Mupirox

Lek Mupirox jest to maść z antybiotykiem, która stosowana jest w celu zwalczania skórnych, miejscowych zakażeń bakteryjnych. Preparat ten dostępny jest jedynie na receptę w dawce 8 g lub 15 g.

Substancją czynną leku jest mupirocyna. Jej celem jest zahamowanie rozwoju zakażenia na skutek zatrzymania syntezy białka bakteryjnego, a tym samym utrudnienia wzrostu oraz namnażania komórek bakteryjnych. Mupirocyna działa na większość bakterii, które powodują zakażenia skóry tkj. Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Haemophillus influenzae oraz na gronkowce i paciorkowce.

W przypadku uszkodzonej skóry lub też stosowania maści Mupirox pod opatrunkiem możliwe jest wniknięcie preparatu w głębsze warstwy skóry.  Mupirocyna po wchłonięciu nie jest groźna dla organizmu, ponieważ jest ona metabolizowana do metabolitu kwasu monowego i usuwana przez nerki.

Wskazania do stosowania leku Mupirox

Wskazaniami do stosowania leku Mupirox są:

 • Liszajec: jest to choroba skóry wywoływana przez bakterie z rodzaju Staphylococcus aureus. Mupiroks jest skutecznym lekiem do zwalczania tych bakterii i leczenia liszajca. Lek może być stosowany zarówno w postaci kremu jak i maści.
 • Czyraki: są to ropne zapalenia skóry wywołane przez bakterie, w tym również przez Staphylococcus aureus. Leczenie czyraków wymaga często zastosowania antybiotyków, a Mupirox jest jednym z leków, które mogą być stosowane do ich zwalczania.
 • Zapalenie mieszków włosowych: jest to choroba skóry, która powstaje na skutek zakażenia mieszków włosowych przez bakterie. Mupirox jest skutecznym lekiem do zwalczania tych bakterii i może być stosowany w leczeniu zapalenia mieszków włosowych.
 • Wtórne zakażenia skóry: lek Mupirox jest również stosowany w leczeniu wtórnych zakażeń skóry, czyli infekcji, które powstają na skutek zakażenia już istniejącej rany lub uszkodzenia skóry. Dzięki właściwościom bakteriobójczym, Mupirox hamuje rozwój i wzrost bakterii odpowiedzialnych za wtórne zakażenia skóry.

Przeciwwskazania do stosowania leku Mupirox

Przeciwwskazania do stosowania leku Mupirox obejmują:

 1. Nadwrażliwość na mupiroks lub którykolwiek z pozostałych składników leku: Osoby, u których wystąpiła wcześniej nadwrażliwość lub reakcja alergiczna na mupiroks lub jakikolwiek inny składnik leku, powinny unikać stosowania tego leku.
 2. Ciężkie uszkodzenie wątroby: Osoby z ciężkim uszkodzeniem wątroby powinny unikać stosowania leku Mupirox, ponieważ nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u tych pacjentów.
 3. Ciężkie uszkodzenie nerek: Pacjenci z ciężkim uszkodzeniem nerek powinni unikać stosowania leku Mupirox, ponieważ nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u tych pacjentów.
 4. Ciężka lub przewlekła choroba skóry: Lek Mupirox nie powinien być stosowany w przypadku ciężkiej lub przewlekłej choroby skóry, ponieważ może to zaostrzyć stan choroby.
 5. Dzieci poniżej 1 roku życia: Lek Mupirox nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 1 roku życia, ponieważ brak jest wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u tej grupy wiekowej.
 6. Kobiety w ciąży i karmiące piersią: Nie zaleca się stosowania leku Mupirox u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, chyba że korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu lub niemowlęcia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących stosowania leku Mupirox, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Mupirox

 1. Lek Mupirox należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku przedłużonego leczenia może pojawić się odporność drobnoustrojów na mupirocynę.
 2. W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej lub ciężkiego miejscowego podrażnienia po zastosowaniu leku należy przerwać jego stosowanie.
 3. Lek zawiera makrogol i z uwagi na ryzyko wchłonięcia się do organizmu jego znacznych ilości, leku Mupirox nie należy stosować równolegle z innymi środkami, które zawierają makrogol. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku występowania zaburzeń czynności nerek o umiarkowanym lub ciężkim charakterze.
 4. Lek Mupirox nie ma wpływu na sprawność psychomotoryczną, a tym samym na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
 5. Kobiety w ciąży nie powinny stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. Wpływ substancji czynnej leku na płód nie jest znany.
 6. Kobiety w okresie laktacji nie powinny stosować leku Mupirox z uwagi na brak informacji dotyczących tego, czy substancja czynna tego preparatu przenika do pokarmu kobiecego.

Dawkowanie leku Mupirox

 • Lekarz ustala dawkę, częstotliwość stosowania oraz czas trwania kuracji. Zazwyczaj zaleca się nakładanie cienkiej warstwy maści na zmienioną chorobowo skórę 3 razy na dobę, a jeśli to konieczne, można ją zabezpieczyć opatrunkiem.
 • Całkowity czas leczenia nie powinien przekroczyć 10 dni, a jeśli po 3-5 dniach nie nastąpi poprawa, należy skonsultować się z lekarzem.
 • Lek Mupirox jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę i nie należy go aplikować do oczu ani na błony śluzowe.
 • Przed i po zastosowaniu maści Mupirox nie należy stosować innych leków na miejsca zmienione chorobowo, ponieważ może to prowadzić do rozcieńczenia maści i zmniejszenia jej właściwości przeciwbakteryjnych, a także do utraty stabilności mupirocyny.
 • Pacjenci z ciężką lub umiarkowaną niewydolnością nerek powinni zachować ostrożność podczas stosowania leku Mupirox.

Z czym nie łączyć leku Mupirox

Stosowanie maści Mupirox jednocześnie z innymi lekami stosowanymi miejscowo może prowadzić do rozcieńczenia produktu. To z kolei może skutkować zmniejszeniem działania przeciwbakteryjnego Mupiroxu. Ponadto, mieszanie Mupiroxu z innymi substancjami może wpływać na stabilność mupirocyny (aktywnego składnika w Mupirox), potencjalnie obniżając jej efektywność.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Mupirox

Skutki uboczne leku Mupirox

Bardzo częste skutki uboczne (mogą wystąpić u ponad 1 na 10 osób stosujących lek): to m.in. świąd, pieczenie skóry, obrzęk skóry oraz zaczerwienienie skóry. Te objawy zwykle są łagodne i zanikają po zaprzestaniu stosowania Mupiroxu.

Częste skutki uboczne (mogą wystąpić u 1 na 10 osób stosujących lek): to m.in. suchość skóry, łuszczenie się skóry, ból skóry, zapalenie skóry oraz ból głowy. Podobnie jak w przypadku objawów bardziej powszechnych, te skutki uboczne zwykle są łagodne i ustępują po zaprzestaniu stosowania Mupiroxu.

Niezbyt częste skutki uboczne (mogą wystąpić u 1 na 100 osób stosujących lek): to m.in. zawroty głowy, osłabienie, zwiększone stężenie bilirubiny we krwi (przy długotrwałym stosowaniu u osób z zaburzeniami czynności wątroby) oraz oporność na Mupirox u pacjentów z przewlekłymi zakażeniami skóry. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Bardzo rzadkie skutki uboczne (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób stosujących lek): to m.in. obrzęk naczynioruchowy oraz ostra niewydolność nerek. Te skutki uboczne są poważne i wymagają natychmiastowej interwencji medycznej.

Przed zastosowaniem Mupiroxu, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, którzy dokonają oceny stanu zdrowia pacjenta i zdecydują, czy lek jest odpowiedni i bezpieczny do stosowania. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek skutków ubocznych, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Mupirox

Pytania naszych Pacjentów

Na co Mupirox?

Mupirox to antybiotyk stosowany do leczenia różnych infekcji skóry, takich jak liszajec, czyraki, zapalenie mieszków włosowych i wtórne zakażenia skóry, dzięki swoim właściwościom bakteriobójczym.

Czy Mupirox to antybiotyk?

Tak, Mupirox to antybiotyk z grupy kwasów pseudomono- i fusydowanych. Lek ten działa skutecznie przeciwko różnym bakteriom, które są odpowiedzialne za infekcje skóry, takie jak liszajec, czyraki, zapalenie mieszków włosowych i wtórne zakażenia skóry. Mupirox jest stosowany w postaci kremu lub maści, które aplikowane są bezpośrednio na skórę.

Czy Mupirox można stosować na rany?

Tak, Mupirox można stosować na rany, ale tylko w przypadku, gdy są one zakażone bakteriami. Lek ten jest stosowany do leczenia różnych infekcji skóry, w tym wtórnych zakażeń skóry, które powstają na skutek zakażenia już istniejącej rany lub uszkodzenia skóry.

Czy Mupirox można stosować na twarz?

Tak, Mupirox można stosować na twarz, ale tylko wtedy, gdy lekarz zaleci stosowanie leku w tym miejscu. Lek Mupirox jest stosowany do leczenia różnych infekcji skóry, w tym infekcji skóry na twarzy, takich jak liszajec, czyraki, zapalenie mieszków włosowych i wtórne zakażenia skóry. Należy unikać kontaktu leku Mupirox z błonami śluzowymi, takimi jak spojówki, w przypadku stosowania na skórę twarzy. Dlatego zaleca się ostrożność i precyzyjne aplikowanie leku tylko na obszarze zakażenia skóry na twarzy, aby uniknąć przypadkowego dostania się leku do oczu lub ust. W przypadku przypadkowego dostania się leku do oczu, należy je natychmiast przepłukać dużą ilością wody.

Czy Mupirox można stosować na miejsca intymne?

Nie, Mupirox nie powinien być stosowany na miejsca intymne, takie jak genitalia, okolice krocza, odbyt czy pachwiny, chyba że lekarz zaleci stosowanie leku w tym miejscu.

Czy Mupirox jest na receptę?

Mupirox jest lekiem na receptę, co oznacza, że ​​jego kupno i stosowanie wymagają recepty od lekarza. Lekarz decyduje, czy pacjent wymaga leczenia Mupiroxem, jakiej dawki leku i jak długo trzeba go stosować.

Co zamiast Mupirox bez recepty?

Nie ma bezpośredniego zamiennika dla Mupiroxu, ponieważ jest to lek na receptę, który zawiera substancję czynną mupirocynę. Jednak, w przypadku drobnych infekcji skóry, które nie wymagają leczenia antybiotykiem na receptę, istnieją dostępne leki bez recepty, które mogą być stosowane na skórę.

Jak długo stosować Mupirox?

Czas trwania stosowania Mupiroxu zależy od nasilenia i rodzaju infekcji skóry oraz zaleceń lekarza. Zwykle leczenie Mupiroxem trwa od kilku dni do kilku tygodni. Po zastosowaniu leku, należy regularnie monitorować stan skóry i kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza, nawet jeśli objawy zakażenia ustąpią wcześniej. Przed przedłużeniem czasu trwania stosowania leku lub zmianą dawki, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jak szybko działa Mupirox? Kiedy efekty?

Czas trwania leczenia Mupiroxem i czas wystąpienia efektów zależy od rodzaju i nasilenia infekcji, jednak w przypadku łagodniejszych infekcji skóry, odczuwalna poprawa stanu może pojawić się już po kilku dniach stosowania.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Mupirox? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaMupirocinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentBausch Health

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Mupirox

Bactroban, Mupina, Taconal.

Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2024