Miflonide Breezhaler

Miflonide Breezhaler to lek wziewny z kortykosteroidem budezonidem, stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej i POChP. Działa przeciwzapalnie, zmniejsza obrzęk i podrażnienie dróg oddechowych.

Działanie Miflonide Breezhaler

Miflonide Breezhaler działa przeciwzapalnie dzięki zawartości budezonidu, syntetycznego kortykosteroidu. Lek wziewny hamuje proces zapalny, ogranicza obrzęk i podrażnienie dolnych dróg oddechowych. W rezultacie łagodzi objawy astmy oskrzelowej, zmniejsza częstość występowania zaostrzeń i pomaga kontrolować chorobę. Efekty terapeutyczne zwykle osiągane są w ciągu 10 dni od rozpoczęcia leczenia.

Wskazania do stosowania Działanie Miflonide Breezhaler

Wskazania do stosowania Miflonide Breezhaler obejmują:

 • Astmę oskrzelową – lek pomaga kontrolować objawy astmy, zmniejsza obrzęk, podrażnienie dolnych dróg oddechowych, a także zapobiega zaostrzeniom astmy.
 • Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) – Miflonide Breezhaler może być stosowany również w leczeniu POChP, łagodząc objawy i wspomagając kontrolowanie choroby.

Pamiętaj, że Miflonide Breezhaler nie powinien być stosowany do przerwania ostrego napadu duszności. W takiej sytuacji zaleca się zastosowanie leku rozszerzającego oskrzela o szybkim początku działania, np. salbutamolu.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Miflonide Breezhaler

Przeciwwskazania do stosowania Miflonide Breezhaler:

 • Nadwrażliwość (uczulenie) na budezonid lub którykolwiek składnik preparatu – w przypadku uczulenia na substancję czynną lub składniki preparatu, nie należy stosować Miflonide Breezhaler.
 • Czynna gruźlica płuc – leku nie należy stosować u pacjentów z aktywną gruźlicą płuc.

Środki ostrożności:

 1. Nie stosować Miflonide Breezhaler do przerwania ostrego napadu duszności – w przypadku ostrego napadu duszności zastosuj lek rozszerzający oskrzela o szybkim początku działania (np. salbutamol).
 2. Długotrwałe stosowanie dużych dawek kortykosteroidów wziewnych może prowadzić do wystąpienia objawów ogólnoustrojowych. Ważne jest, aby stosować lek zgodnie z zaleceniami lekarza i monitorować stan zdrowia podczas leczenia.
 3. W przypadku infekcji bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych dróg oddechowych, skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Miflonide Breezhaler, gdyż może być konieczne leczenie wspomagające lub zmiana terapii.
 4. W przypadku zmiany leczenia z doustnych kortykosteroidów na Miflonide Breezhaler, należy zachować ostrożność, gdyż może wystąpić zespół odstawienny oraz konieczne będzie stopniowe zmniejszanie dawki doustnych kortykosteroidów.
 5. Osoby z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby powinny zachować ostrożność podczas stosowania Miflonide Breezhaler, gdyż może być konieczne dostosowanie dawki.
 6. W trakcie leczenia Miflonide Breezhaler, unikaj ekspozycji na ospę wietrzną lub odrę, gdyż może to prowadzić do ciężkich infekcji. W przypadku kontaktu z osobą chorą, skonsultuj się z lekarzem.

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem stosowania Miflonide Breezhaler skonsultować się z lekarzem, który dostosuje leczenie do indywidualnych potrzeb pacjenta, uwzględniając przeciwwskazania i środki ostrożności.

Dawkowanie i stosowanie Miflonide Breezhaler

Dawkowanie Miflonide Breezhaler powinno być indywidualnie dostosowane przez lekarza w zależności od nasilenia choroby, wieku pacjenta i odpowiedzi na leczenie. Poniżej przedstawiamy ogólne wytyczne dawkowania:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

 • Lekka astma: 200-400 mikrogramów na dobę, podzielone na 1-2 dawki.
 • Umiarkowana astma: 400-800 mikrogramów na dobę, podzielone na 2 dawki.
 • Ciężka astma: 800-1600 mikrogramów na dobę, podzielone na 2-4 dawki.

Dzieci od 6 do 12 lat:

 • Lekka do umiarkowanej astmy: 200-400 mikrogramów na dobę, podzielone na 1-2 dawki.

Zawsze stosuj Miflonide Breezhaler zgodnie z zaleceniami lekarza i przestrzegaj przepisanej dawki oraz schematu dawkowania. Jeśli masz wątpliwości dotyczące dawkowania, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci poniżej 6 lat:

 • Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania Miflonide Breezhaler u dzieci poniżej 6 lat nie zostały ustalone. Lekarz zdecyduje, czy stosowanie leku jest odpowiednie dla młodszych dzieci.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP):

 • Dorośli: zwykle 400 mikrogramów na dobę, podzielone na 2 dawki.

Ważne wskazówki dotyczące dawkowania:

 1. Leczenie powinno być rozpoczęte od najniższej skutecznej dawki.
 2. Dawkę można stopniowo zwiększać, aż do osiągnięcia optymalnej kontroli objawów.
 3. Po osiągnięciu kontroli objawów, dawkę należy stopniowo zmniejszać do najniższej dawki utrzymującej kontrolę choroby.
 4. Lekarz może zalecić dodatkowe leczenie (np. rozszerzacze oskrzeli) w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Pamiętaj, że regularne stosowanie Miflonide Breezhaler jest kluczowe dla utrzymania kontroli astmy i POChP. Nie przerywaj leczenia ani nie zmieniaj dawki bez konsultacji z lekarzem. Jeśli zauważysz pogorszenie objawów lub wystąpią skutki uboczne, skontaktuj się z lekarzem.

Jak stosować Miflonide Breezhaler:

Miflonide Breezhaler to proszek do inhalacji w kapsułkach twardych. Stosuje się go za pomocą inhalatora Breezhaler dołączonego do opakowania. Aby prawidłowo stosować lek, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Otwórz opakowanie z kapsułką i wyjmij jedną kapsułkę.
 2. Otwórz inhalator, przekręcając górną część w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie.
 3. Umieść kapsułkę w komorze inhalatora.
 4. Zamknij inhalator, przekręcając górną część zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 5. Przytrzymując inhalator pionowo, naciśnij przycisk na boku, aby przekłuć kapsułkę. Usłyszysz chrupnięcie.
 6. Wykonaj głęboki wydech (ale nie przez inhalator), a następnie przyłóż inhalator do ust i szczelnie otocz ustnik wargami.
 7. Wdechuj powoli i głęboko przez usta, jednocześnie trzymając przycisk przekłuwający kapsułkę. W trakcie wdechu powinieneś usłyszeć wibrację kapsułki wewnątrz inhalatora.
 8. Po zakończeniu wdechu, zatrzymaj oddech na 5-10 sekund lub jak długo możesz, a następnie wydechuj powoli przez nos.
 9. Jeśli potrzebujesz drugiej dawki, powtórz kroki 1-8.
 10. Po użyciu, wyrzuć pustą kapsułkę, zamknij inhalator i przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Z czym nie łączyć leku Miflonide Breezhaler

Miflonide Breezhaler to lek stosowany w leczeniu przewlekłych chorób płuc, takich jak astma. Podczas jego stosowania ważne jest, aby unikać określonych leków, które mogą negatywnie oddziaływać na jego działanie. Do leków, które powinny być unikane podczas stosowania Miflonide Breezhaler, należą niektóre antybiotyki (jak klarytromycyna), leki przeciwgrzybicze (np. itrakonazol, ketokonazol), a także leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV (np. rytonawir, nelfinawir, atazanawir, kobicystat) oraz niektóre leki regulujące rytm serca. Współdziałanie tych leków z Miflonide Breezhaler może prowadzić do zwiększenia stężenia Miflonide w organizmie, co może nasilać działania niepożądane lub wpływać na skuteczność leczenia.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Miflonide Breezhaler

Skutki uboczne leku Miflonide Breezhaler

Podczas stosowania Miflonide Breezhaler mogą wystąpić różne skutki uboczne, które zależą od indywidualnej reakcji organizmu.

Częstsze skutki uboczne:

 • Infekcje górnych dróg oddechowych, takie jak przeziębienie, kaszel czy zatokowy ból głowy.
 • Zmiana barwy i siły głosu (dysfonia i chrypka).
 • Podrażnienie gardła, objawiające się suchością, swędzeniem lub bólem gardła.
 • Drożdżyca jamy ustnej, która powoduje białe naloty, zaczerwienienie, ból i pieczenie jamy ustnej.

Mniej powszechne skutki uboczne:

 • Ból głowy, który często ustępuje po pewnym czasie stosowania leku.
 • Zmniejszenie wzrostu u dzieci i młodzieży podczas długotrwałego leczenia; konieczny jest regularny monitoring wzrostu przez lekarza.
 • Zawroty głowy, uczucie niestabilności lub kręcenia się w głowie.
 • Nudności, uczucie mdłości.
 • Zapalenie spojówek, objawiające się zaczerwienieniem, świądem i obrzękiem oczu.
 • Nadmierna aktywność nadnerczy, mogąca wystąpić przy długotrwałym stosowaniu dużych dawek kortykosteroidów wziewnych.

Rzadkie skutki uboczne:

 • Reakcje alergiczne, takie jak obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, wysypka, świąd, pokrzywka, ból w klatce piersiowej lub uczucie niepokoju.
 • Zespół Cushinga, objawiający się zmianami w wyglądzie ciała (np. zaokrąglenie twarzy, tłuszcz na plecach), zmęczeniem, osłabieniem mięśni, nadmiernym owłosieniem u kobiet, nieregularnym miesiączkowaniem.
 • Osteoporoza, osłabienie kości prowadzące do zwiększonego ryzyka złamań, szczególnie przy długotrwałym stosowaniu dużych dawek kortykosteroidów wziewnych.
 • Zmiany nastroju, takie jak depresja, lęk, drażliwość, agresja lub euforia.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Miflonide Breezhaler

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest Miflonide Breezhaler?

Miflonide Breezhaler to lek wziewny stosowany w regularnym, długotrwałym leczeniu astmy oskrzelowej oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), działający przeciwzapalnie dzięki zawartości kortykosteroidu - budezonidu.

Czy Miflonide to steryd?

Tak, Miflonide, czyli budezonid, jest syntetycznym kortykosteroidem, co oznacza, że należy do klasy leków sterydowych.

Czy lek Miflonide jest bezpieczny?

Miflonide Breezhaler, zawierający budezonid jako substancję czynną, jest ogólnie uważany za bezpieczny lek, o ile jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Jako lek wziewny, jego działanie jest głównie ograniczone do układu oddechowego, co minimalizuje występowanie ogólnoustrojowych skutków ubocznych, często związanych z doustnym podawaniem kortykosteroidów.

Jak długo stosować Miflonide Breezhaler?

Długość stosowania Miflonide Breezhaler zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta, nasilenia objawów i wskazań lekarskich. Lek jest przeznaczony do regularnego, długotrwałego leczenia astmy oskrzelowej i POChP, a okres terapii może trwać kilka miesięcy czy lat, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Kiedy poprawa po Miflonide?

Poprawa po zastosowaniu Miflonide Breezhaler może być zauważalna po kilku dniach regularnego stosowania, jednak pełne efekty terapeutyczne pozwalające na kontrolę astmy osiągane są zwykle w ciągu 10 dni od rozpoczęcia leczenia. W przypadku każdego pacjenta czas potrzebny na osiągnięcie poprawy może się różnić.

Czy po Miflonide można pić alkohol?

Nie ma bezpośrednich przeciwwskazań co do spożycia alkoholu podczas stosowania Miflonide Breezhaler. Jednak warto pamiętać, że alkohol może wpływać na ogólne zdrowie i kontrolowanie objawów astmy czy POChP. Zaleca się umiarkowane spożycie alkoholu i konsultację z lekarzem w razie wątpliwości.

Czy po Miflonide można jeść?

Miflonide Breezhaler jest lekiem wziewnym i nie ma bezpośrednich ograniczeń dotyczących spożywania posiłków podczas stosowania tego leku. Ważne jest jednak dla pacjentów z astmą czy POChP, aby utrzymywać zdrową dietę, która może wspomóc kontrolowanie objawów i ogólną kondycję zdrowotną.

Jak odstawić Miflonide?

Odstawienie Miflonide Breezhaler powinno być przeprowadzone stopniowo i pod ścisłym nadzorem lekarza. Lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku w sposób kontrolowany, aby uniknąć nasilenia objawów lub problemów związanych z układem hormonalnym.

Czy Miflonide rozszerza oskrzela?

Miflonide Breezhaler nie jest bezpośrednio lekiem rozszerzającym oskrzela. Jego głównym składnikiem jest budezonid - syntetyczny kortykosteroid o działaniu przeciwzapalnym. Pomaga w redukcji stanu zapalnego, obrzęku i podrażnienia w dolnych drogach oddechowych, ale jego głównym celem nie jest rozszerzanie oskrzeli.

Czy Miflonide jest na kaszel?

Miflonide Breezhaler nie jest bezpośrednio lekiem na kaszel. Jego głównym celem jest leczenie astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), działając przeciwzapalnie. W rezultacie może pośrednio wpłynąć na redukcję kaszlu związanego z tymi schorzeniami, ale nie jest specyficznie przeznaczony do leczenia kaszlu.

Czy miflonide i budezonid to to samo?

Chociaż oba leki zawierają ten sam składnik aktywny, różnią się formą podania. Budesonide Easyhaler to inhalator, który uwalnia proszek bezpośrednio z urządzenia, natomiast Miflonide Breezhaler to kapsułki z proszkiem, które są wyjmowane z blistra i umieszczane w inhalatorze. Oba te produkty mają na celu dostarczenie budezonidu do dolnych dróg oddechowych, ale różnią się formą i sposobem podania, co może wpłynąć na wybór leku przez lekarza i pacjenta.

Czy miflonide to to samo co Pulmicort?

Miflonide i Pulmicort mają ten sam składnik aktywny, którym jest budezonid, jednak różnią się dawkami i nie można traktować ich jako zamienników bez konsultacji z lekarzem.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Miflonide Breezhaler? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaBudesonidum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentNovartis

Zamienniki dla leku Miflonide Breezhaler

Budixon Neb , Benodil, Budesonide Easyhaler, Budezonid, Budezonid Lek-Am, Nebbud, Pulmicort, Pulmicort Turbuhaler, Tafen Nasal.

Ostatnia aktualizacja: 7 lipca 2024