Hydroksyzyna (hydroxyzinum)

Hydroksyzyna to lek, który wykazuje działanie przeciwalergiczne, łagodzi świąd, uspokaja i zmniejsza odczucie lęku. Preparat ten zaliczany jest do leków przeciwhistaminowych I generacji.

Jak działa Hydroksyzyna (hydroxyzinum)?

Hydroksyzyna wykazuje właściwości przeciwhistaminowe, uspokajające, przeciwlękowe, przeciwalergiczne, przeciwbólowe oraz przeciwwymiotne. Może również pomóc w łagodzeniu świądu i bólu. Pomaga zmniejszyć stan napięcia wewnętrznego, uczucie niepokoju, lęku, chwiejności emocjonalnej i napięcia mięśniowego.

Jest to organiczny związek chemiczny. Lek dostępny jest jedynie na receptę, a występuje w postaci:

 • tabletek powlekanych w 2 dawkach: hydroksyzyna 10 mg oraz hydroksyzyna 25 mg,
 • formie syropu,
 • ampułek.

Substancją czynną leku jest chlorowodorek hydroksyzyny. Odpowiada on za hamowanie aktywności niektórych ośrodków podkorowych, a nie wykazuje działania wobec kory mózgowej. Jest lekiem o działaniu uspokajającym – zmniejsza odczuwanie lęku, niepokoju, obniża napięcie wewnętrzne. Zazwyczaj działanie uspokajające leku następuje po ok. 30-45 minutach od połknięcia tabletki, w przypadku syropu szybciej, bo w ciągu 5-10 minut. Dodatkowo Hydroksyzyna ma działanie przeciwhistaminowe, łagodząc uczucie swędzenia (zazwyczaj zmniejszenie uczucia świądu następuje po godzinie od przyjęcia leku).

Dawkowanie leku Hydroksyzyna

Dawkę oraz częstotliwość stosowania leku Hydroksyzyna ustala lekarz, w zależności od przyczyny konieczności przyjmowania tego preparatu. Lek – w formie tabletek – należy przyjmować po posiłkach, popijając wodą.

Najczęściej dawkowanie leku przedstawia się jak poniżej:

 • objawowe leczenie lęku oraz niepokoju w przypadku osób dorosłych – 50 mg na dobę, podzielone na 2-3 dawki. Maksymalna dobowa dawka wynosi 100 mg i powinna być stosowana na wyraźne zalecenie lekarza;
 • objawowe leczenie świądu o osób dorosłych – początkowa dawka to 1 tabletka 25 mg przyjmowana przed snem;
 • osoby starsze – z uwagi na przedłużone działanie preparatu w tej grupie wiekowej, zaleca się rozpoczęcie kuracji od połowy standardowej dawki;
 • dzieci oraz młodzież: – lek nie jest przeznaczony dla dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia; – leku nie należy stosować u dzieci, których masa ciała nie przekracza 30 kg; – maksymalna dawka dobowa leku, dla dzieci o wadze 30-40 kg, to 2 mg na każdy kilogram masy ciała; – maksymalna dobowa dawka leku, dla dzieci, których waga przekracza 40 kg, wynosi do 100 mg substancji czynnej.

Wskazania do stosowania Hydroksyzyna hydroxyzinum

Hydroksyzyna jest lekiem stosowanym w przypadku stanów napięcia, lęku, niepokoju, zaburzeń nerwicowych, psychotycznych, okołooperacyjnych oraz zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Może być także stosowana w leczeniu astmy, alergii, Parkinsona i chorób lękowych. Wszystkie wskazania to:

 • stany napięcia, stany lękowe, stany niepokoju, pobudzenie psychoruchowe,
 • zaburzenia nerwicowe, zaburzenia psychotyczne,
 • w celu uspokajającym w okresie okołooperacyjnym (przed i po zabiegach operacyjnych),
 • świąd skóry z pokrzywką, wyprysk atopowy, wyprysk kontaktowy,
 • łagodzenie stanów lękowych oraz świądu u dzieci.

Hydroksyzyna może być skuteczna w leczeniu zaburzeń lękowych we wczesnych stadiach, pomagając w leczeniu pierwszych objawów depresji. Wielu pacjentów zmagających się z takimi chorobami wybiera hydroksyzynę, ponieważ obawiają się, że inne leki, takie jak leki przeciwdepresyjne SSRI, nasilą ich objawy lękowe. Hydroksyzyna jest również dostępna jako alternatywa dla benzodiazepin dla tej grupy pacjentów.

Przeciwwskazania do stosowania leku hydroksyzyna hydroxyzinum

Przeciwwskazania do stosowania hydroksyzyny to ciąża, nadwrażliwość na lek, jaskra, glaukoma, niedociśnienie ortostatyczne, zaburzenia czynności wątroby i nerek, zaburzenia oddychania, zaburzenia krzepnięcia, nadczynność tarczycy oraz nadużywanie lub uzależnienie od alkoholu lub leków. Wszystkie przeciwwskazania:

 • nadwrażliwość/nietolerancja na którykolwiek ze składników leku,
 • ciąża lub jej podejrzenie, okres karmienia piersią,
 • alergie,
 • zaburzenia w oddawaniu moczu,
 • nadciśnienie,
 • astma,
 • wrzody żołądka, niedrożność jelit,
 • nietolerancja laktozy, niedobór laktazy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy,
 • wrodzone/nabyte wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, zaburzenia rytmu serca,
 • choroby nerek, wątroby, tarczycy,
 • choroby sercowo-naczyniowe,
 • przerost prostaty,
 • napady drgawkowe,
 • hipokaliemia, hipomagnezemia,
 • nagła śmierć sercowa w rodzinie,
 • bradykardia (zmniejszenie częstotliwości rytmu serca),
 • choroba alkoholowa,
 • równoległe stosowanie:
  – leków, które mogą mieć wpływ na wydłużenie odstępu QT,
  – leków, które mogą powodować zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes,

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Hydroksyzyna

W niektórych sytuacjach stosowanie leku Hydroksyzyna powinno obywać się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Do takich sytuacji zalicza się:

 • jaskra,
 • utrudniony odpływ moczu z pęcherza,
 • osłabiona perystaltyka przewodu pokarmowego,
 • otępienie, miastenia,
 • czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca (również zaburzenia elektrolitowe, stosowanie leków, które mogą wywołać zaburzenia rytmu serca),
 • obniżony próg drgawkowy,
 • równoległe stosowanie leków, które działają depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, leków o działaniu cholinergicznym,
 • niewydolność nerek,
 • niewydolność wątroby,
 • podeszły wiek,
 • astma oskrzelowa.

Ze względu na potencjalne działanie przeciwcholinergiczne, należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu u pacjentów z jaskrą, utrudnionym odpływem moczu z pęcherza moczowego, osłabioną perystaltyką przewodu pokarmowego, miastenią lub otępieniem.

Przy jednoczesnym stosowaniu produktu leczniczego Hydroksyzyna z innymi lekami działającymi depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy lub lekami o właściwościach przeciwcholinergicznych, może być konieczne dostosowanie dawkowania.

Pacjenci powinni również unikać spożywania alkoholu w trakcie stosowania produktu leczniczego Hydroksyzyna, aby uniknąć potencjalnych działań niepożądanych.

Małe dzieci są bardziej narażone na wystąpienie działań niepożądanych dotyczących ośrodkowego układu nerwowego, w tym drgawek. Zgłaszano występowanie drgawek u dzieci częściej niż u osób dorosłych, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u tych pacjentów.

Ze względu na zmniejszoną eliminację hydroksyzyny w porównaniu do pacjentów dorosłych oraz zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak działanie przeciwcholinergiczne, zaleca się ostrożność przy stosowaniu Hydroksyzyny u pacjentów w podeszłym wieku.

U pacjentów z niewydolnością wątroby lub umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek należy zmniejszyć dawkę.

Wpływ na układ krążenia

Hydroksyzyna może wiązać się z zaburzeniami rytmu serca takimi jak wydłużenie odstępu QT oraz torsade de pointes. W przypadku wystąpienia tych zdarzeń, czynnikami ryzyka mogą być zaburzenia elektrolitowe lub jednoczesne stosowanie innych leków. Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki hydroksyzyny przez jak najkrótszy czas. Jeśli wystąpią objawy związane z sercem, pacjenci powinni zgłosić się do lekarza. Pacjenci powinni być poinformowani, by niezwłocznie zgłaszali wszelkie objawy związane z sercem.

Interakcje z lekami

Połączenia przeciwwskazane z Hydroksyzyna hydroxyzinum

Hydroksyzyna może wchodzić w interakcje z wieloma lekami, w tym lekami przeciwarytmicznymi klasy IA (np. chinidyna, dyzopiramid), klasy III (np. amiodaron, sotalol), niektórymi lekami przeciwhistaminowymi, niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi (np. haloperydol), niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi (np. cytalopram, escytalopram), niektórymi lekami przeciwmalarycznymi (np. meflochina), niektórymi antybiotykami (np. erytromycyna, lewofloksacyna, moksyfloksacyna), niektórymi lekami przeciwgrzybiczymi (np. pentamidyna), niektórymi lekami stosowanymi w chorobach układu pokarmowego (np. prukalopryd), niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu raka (np. toremifen, wandetanib), a także metadonem.

Stosowanie hydroksyzyny jednocześnie z tymi lekami może zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca, takich jak długotrwałe odstępy QT lub torsada de pointes, dlatego tego typu połączenia są przeciwwskazane.

Połączenia wymagające zachowania ostrożności z Hydroksyzyna

Przy stosowaniu hydroksyzyny jednocześnie z lekami wywołującymi bradykardię i hipokaliemię należy zachować ostrożność. Hydroksyzyna jest metabolizowana przez dehydrogenazę alkoholową i cytochrom P450 3A4/5. Stosowanie tych leków jednocześnie może powodować wzrost stężenia hydroksyzyny we krwi.

Należy także uważać przy jednoczesnym stosowaniu z lekami działającymi depresyjnie na OUN lub z produktami o działaniu przeciwcholinergicznym, ponieważ może to nasilać jej działanie. Hydroksyzyna działa antagonistycznie w stosunku do betahistyny oraz inhibitorów cholinoesterazy.

Również alkohol może nasilać jej działanie. Należy unikać jednoczesnego stosowania hydroksyzyny z produktami leczniczymi, inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) oraz lekami, które zwiększają jej stężenie we krwi. Wykazano, że hydroksyzyna hamuje również cytochrom P450 2C9, 2C19 i 3A4, jednak w bardzo dużych dawkach. Natomiast jej metabolit, cetyryzyna, nie wykazuje działania hamującego na te izoenzymy. Alkohol w połączeniu z innymi lekami i hydroksyzyną może spowodować wiele skutków ubocznych.

Wpływ hydroksyzyny na wyniki badań

Ponieważ Hydroksyzyna może mieć wpływ na wyniki testów alergicznych i testu prowokacji oskrzelowej z metacholiną, zaleca się, aby nie przyjmować go przez co najmniej 5 dni przed wykonaniem tych testów.

Wpływ Hydroksyzyny na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Przeprowadzone badania wykazały, że hydroksyzyna przenika przez barierę łożyskową i osiąga w organizmie płodu wyższe stężenie niż u matki. Do tej pory nie istnieją wystarczające dane epidemiologiczne dotyczące stosowania hydroksyzyny u kobiet w ciąży.

U noworodków, których matki otrzymały hydroksyzynę w późnej ciąży lub podczas porodu, odnotowano następujące zdarzenia: hipotonię, zaburzenia ruchowe (w tym zaburzenia pozapiramidowe i ruchy kloniczne), depresję ośrodkowego układu nerwowego (OUN), niedotlenienie noworodka lub zatrzymanie moczu. Z powodu tych powikłań Hydroksyzyna jest przeciwwskazana do stosowania w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Cetyryzyna, główny metabolit hydroksyzyny, przenika do mleka matki u ludzi. Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących tego wydzielania, u noworodków i niemowląt karmionych piersią przez matki przyjmujące hydroksyzynę zaobserwowano ciężkie działania niepożądane. Dlatego produkt leczniczy hydroksyzyna jest przeciwwskazany do stosowania podczas laktacji. Jeśli konieczne jest stosowanie tego produktu, należy przerwać karmienie piersią.

Wpływ na płodność

Badania na zwierzętach wykazały, że produkt leczniczy może mieć toksyczny wpływ na reprodukcję. Z tego powodu zaleca się ostrożność, jeśli chodzi o stosowanie tego produktu w czasie ciąży lub w okresie planowania ciąży

Z czym nie łączyć leku Hydroksyzyna (hydroxyzinum)

Hydroksyzyna może wchodzić w interakcje z różnymi lekami, dlatego ważne jest, aby przed jej stosowaniem poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych aktualnie lekach, również tych bez recepty.

Nie należy łączyć hydroksyzyny z lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń bakteryjnych, takimi jak erytromycyna, moksyfloksacyna, czy lewofloksacyna, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych interakcji. Również leki przeciwgrzybicze jak pentamidyna oraz te stosowane do leczenia malarii, na przykład meflochina czy hydroksychlorochina, powinny być omijane.

Istotne jest także unikanie stosowania hydroksyzyny z lekami na choroby serca (np. amiodaron, chinidyna, dyzopiramid, sotalol), które mogą wpływać na rytm serca, oraz z lekami na psychozy (np. haloperydol) i depresję (np. cytalopram, escytalopram), które mogą wzmacniać działania niepożądane.

Podczas leczenia hydroksyzyną, należy także unikać leków przeciwbólowych i przeciwalergicznych stosowanych w leczeniu uzależnień (np. metadon) oraz niektórych leków stosowanych w terapii chorób żołądka i jelit jak prukalopryd. Dodatkowo, nie zaleca się stosowania leków przeciwcholinergicznych, które mogą nasilać niektóre działania niepożądane hydroksyzyny.

Hydroksyzyna może też wchodzić w interakcje z cymetydyną, zwiększając jej stężenie we krwi, a także z inhibitorami monoaminooksydazy i tiazydowymi lekami moczopędnymi, co zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Podczas stosowania hydroksyzyny należy unikać alkoholu, który może nasilać działania uspokajające leku i zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Hydroksyzyna (hydroxyzinum)

Skutki uboczne leku Hydroksyzyna (hydroxyzinum)

Hydroksyzyna może powodować różne działania niepożądane, od łagodnych do poważnych, które różnią się częstością występowania. Najbardziej powszechne skutki uboczne to senność, ból głowy, zmęczenie oraz suchość błony śluzowej jamy ustnej. Osoby przyjmujące ten lek mogą również doświadczać objawów takich jak pobudzenie, splątanie, zawroty głowy, bezsenność, drżenia, nudności oraz gorączka.

Wśród rzadziej występujących reakcji znajdują się zaburzenia rytmu serca, takie jak szybkie bicie serca, palpitacje, a nawet zatrzymanie akcji serca, które mogą wymagać natychmiastowej pomocy medycznej. Bardzo rzadko mogą pojawić się poważne reakcje alergiczne, w tym anafilaksja i skurcz oskrzeli, a także poważne reakcje skórne jak ostra uogólniona osutka krostkowa, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna nekroliza naskórkowa.

Dodatkowo, u niektórych pacjentów mogą wystąpić objawy neurologiczne, takie jak omamy, dezorientacja, napady drgawkowe i zaburzenia ruchowe. Może również dojść do problemów z widzeniem, takich jak zaburzenia akomodacji oczu czy zamazane widzenie. W niektórych przypadkach obserwuje się też zaburzenia trawienne, takie jak zaparcia i wymioty, a także dermatologiczne objawy, w tym świąd, wysypka i zapalenie skóry.

Hydroksyzyna może wpływać na ogólne samopoczucie pacjenta, powodując objawy takie jak depresja, agresja, a także mimowolne skurcze mięśni czy uczucie łaskotania, mrowienia lub drętwienia. Niezwykle ważne jest, aby pacjenci przyjmujący ten lek byli świadomi potencjalnych skutków ubocznych i zgłaszali wszelkie nietypowe objawy swojemu lekarzowi lub farmaceucie.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Hydroksyzyna (hydroxyzinum)

Pytania naszych Pacjentów

Po jakim czasie działa Hydroksyzyna?

Hydroksyzyna zaczyna działać już po 10-15 minutach od jej przyjęcia w formie syropu. W przypadku tabletek czas ten wydłuża się do 30-40 minut. Jej działanie utrzymuje się przeważnie przez 6-8 godzin po przyjęciu dawki.

Czy Hydroksyzyna to silny lek?

Pod względem siły, hydroksyzyna jest zwykle uważana za średnio silny lek. Jednakże, jego siła i skuteczność mogą różnić się w zależności od indywidualnych potrzeb i cech organizmu pacjenta, a także od dawki i sposobu podania.

Ile się śpi po Hydroksyzynie?

W przypadku dawkowania hydroksyzyny w celu poprawy snu, zwykle zaleca się stosowanie niskiej dawki, zazwyczaj od 25 do 50 mg na noc. Zazwyczaj lek zaczyna działać po około 30 minutach, ale czas trwania działania może być różny u różnych osób.

Czy Hydroksyzyna to psychotrop?

Nie, hydroksyzyna nie jest lekiem psychotropowym. Jest to lek przeciwalergiczny i przeciwlękowy, który może być stosowany do leczenia silnego lęku, a także jako lek uspokajający i nasenny. Nie powinien być stosowany jako środek psychotropowy. Chociaż lek ten może wywierać pewien wpływ na układ nerwowy, to nie jest on klasyfikowany jako psychotrop.

Czy Hydroksyzyna jest dobra na nerwicę?

Hydroksyzyna może być stosowana jako lek przeciwlękowy do leczenia nerwicy. Lek ten pomaga zmniejszyć lęk i niepokój, a także może mieć działanie uspokajające. Jednak nie jest to lek pierwszego wyboru w leczeniu nerwicy.

Czy Hydroksyzyna jest na receptę?

Tak, hydroksyzyna jest dostępna tylko na receptę. Aby kupić hydroksyzynę, musisz uzyskać receptę od lekarza. Lek ten może być stosowany w leczeniu silnego lęku, a także jako lek uspokajający i przeciwalergiczny. Hydroksyzyna wykazuje także właściwości przeciwlękowe i może być stosowana w celu uśmierzenia bólu, a także jako środek nasenny.

Czy po hydroksyzynie można prowadzić samochód?

Hydroksyzyna może powodować zaburzenia zdolności reakcji i koncentracji, dlatego pacjenci powinni być poinformowani o tym fakcie i przestrzegani przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych oraz obsługiwaniem urządzeń mechanicznych. U osób prowadzących pojazd po zażyciu hydroksyzyny może pojawić się zmniejszenie koncentracji. Dodatkowo, aby uniknąć nasilenia działania hydroksyzyny, powinno się unikać jednoczesnego stosowania tego produktu z alkoholem lub innymi lekami uspokajającymi.

Czy można brać Hydroksyzynę codziennie?

Tak, w niektórych przypadkach można stosować Hydroksyzynę codziennie, ale decyzja ta powinna być podejmowana przez lekarza na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta i odpowiedniej dawki. Stosowanie Hydroksyzyny powinno być jak najkrótsze, zazwyczaj zaleca się przyjmowanie jej przez okres od 3 do 4 tygodni.

Czy hydroksyzyna szkodzi na serce?

Hydroksyzyna nie ma bezpośredniego wpływu na serce, ponieważ działa jako lek przeciwhistaminowy na receptory histaminowe w organizmie.

Czy brać Hydroksyzyne na noc?

Tak, Hydroksyzyna jest lekiem, który często jest stosowany na noc ze względu na jego działanie uspokajające i nasenne.

Czy Hydroksyzynę (hydroxyzinum) można brać doraźnie?

Tak, hydroxyzinum można brać doraźnie.

Czym można zastąpić Hydroksyzynę?

Hydroksyzynę można zastąpić innymi lekami przeciwalergicznymi, takimi jak cetyryzyna, loratadyna lub desloratadyna. Przed zastąpieniem Hydroksyzyny innym lekiem należy skonsultować się z lekarzem i poinformować o wszelkich przeciwwskazaniach. Lekarz dobierze odpowiednią dawkę i określi, jak długo powinno się stosować nowy lek.

Czy hydroksyzyna pomaga zasnąć?

Tak, Hydroksyzyna jest czasami stosowana jako lek nasenny, ponieważ wykazuje działanie uspokajające i przeciwlękowe.

Przedawkowanie hydroksyzyny

Przedawkowanie hydroksyzyny może prowadzić do wystąpienia różnych objawów. Wśród nich mogą być:

 • Zaburzenia układu nerwowego: zmęczenie, senność, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenie mięśniowe, trudności z mówieniem, dezorientacja przestrzenna, zaburzenia pamięci.
 • Zaburzenia układu krążenia: przyspieszenie akcji serca, zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego, zwiększone ryzyko wystąpienia zawału serca u osób z chorobami serca.

Jaka jest śmiertelna dawka Hydroksyzyny?

Zazwyczaj dawki większe niż 200 mg hydroksyzyny uważa się za potencjalnie toksyczne i mogą prowadzić do przedawkowania. Jednakże, nawet dawki mniejsze niż 200 mg mogą być niebezpieczne w przypadku osób starszych, dzieci, osób z chorobami serca, nerek lub wątroby, a także w przypadku interakcji z innymi lekami.

Co to jest Hydroksyzyna?

Hydroksyzyna to lek przeciwhistaminowy stosowany w leczeniu objawów alergii, takich jak świąd, pokrzywka czy katar sienny.

Czy Hydroksyzyna powoduje arytmie?

Hydroksyzyna nie jest powszechnie znana z powodowania arytmii serca, czyli nieprawidłowości w rytmie pracy serca. Ryzyko takich działań jest zazwyczaj niskie, ale może się zwiększyć w przypadku stosowania wysokich dawek hydroksyzyny, przyjmowania innych leków wpływających na rytm serca lub u osób z istniejącymi schorzeniami sercowo-naczyniowymi.

Czy Hydroksyzyna przyspiesza bicie serca?

Jednakże, każdy organizm może reagować inaczej na leki, a indywidualne reakcje mogą się różnić. W rzadkich przypadkach hydroksyzyna może powodować niepożądane efekty sercowo-naczyniowe, takie jak kołatanie serca, tachykardia czy niskie ciśnienie krwi.

Ile Hydroksyzyny na stres?

Przykładowo, dla osób dorosłych z objawami lęku czy stresu, zwykle zaleca się dawkę w przedziale od 25 mg do 100 mg na dobę, podzieloną na 3-4 dawki. Jednak dla osób starszych, dzieci oraz osób z określonymi schorzeniami lub przyjmujących inne leki, dawka może zostać dostosowana.

Jakie są objawy odstawienia Hydroksyzyny?

Hydroksyzyna nie jest związana z istotnym ryzykiem uzależnienia ani zespołem odstawiennym, ponieważ nie ma zdolności do wywołania tolerancji lub uzależnienia psychicznego.

Po jakim czasie przestaje działać Hydroksyzyna?

Hydroksyzyna zaczyna działać w ciągu około 15-30 minut po przyjęciu, a jej działanie przeciwlękowe i uspokajające utrzymuje się przez około 4-6 godzin. Długość działania leku może jednak różnić się w zależności od indywidualnych czynników, takich jak dawka, sposób podania, metabolizm pacjenta czy interakcje z innymi lekami.

Czy Hydroksyzyna podnosi poziom cukru we krwi?

Hydroksyzyna nie jest znana jako lek, który miałby znaczący wpływ na poziom cukru we krwi.

Czy Hydroksyzyna pomaga na ataki paniki?

Hydroksyzyna może być używana w leczeniu lęku oraz krótkotrwałego leczenia napadów paniki.

Jak się czuje po Hydroksyzynie?

Po zażyciu hydroksyzyny, osoba może odczuwać ulgę w objawach, które ją dotyczyły.

Jaka dawka hydroksyzyny na sen?

Dawka hydroksyzyny dla dorosłych na poprawę snu wynosi zazwyczaj od 25 do 50 miligramów przed snem. Zawsze jednak dawkowanie powinno być dostosowane indywidualnie przez lekarza.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Hydroksyzyna (hydroxyzinum)? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaHydroxyzini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Hydroksyzyna (hydroxyzinum)

Atarax, Hydroxyzinum Adamed.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2024