Femoston

Femoston to lek hormonalny stosowany w terapii hormonalnej zastępczej (HTZ) u kobiet w okresie menopauzy. Pomaga łagodzić objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, poty nocne czy zmiany nastroju. Jest to kombinacja dwóch hormonów: estradiolu i dydrogesteronu.

Działanie Femoston

Podczas menopauzy, poziom estrogenu w organizmie kobiet zaczyna spadać. To prowadzi do wystąpienia objawów menopauzy, takich jak uderzenia gorąca, poty nocne, zmiany nastroju, a także zwiększa ryzyko osteoporozy (osłabienie kości). Estradiol w Femoston pomaga zrównoważyć niski poziom estrogenu, co pomaga złagodzić te objawy.

Dydrogesteron jest dodawany do Femoston, aby zapobiec niekorzystnemu wpływowi estradiolu na wyściółkę macicy. U kobiet, które nie przeszły hysterectomii (usunięcia macicy), estradiol może powodować nadmierny wzrost wyściółki macicy, co może prowadzić do rozwoju stanów takich jak polipy lub raka endometrium. Dydrogesteron pomaga zrównoważyć ten efekt, redukując ryzyko tych stanów. Wszystko to pomaga złagodzić objawy menopauzy i zwiększa jakość życia kobiet w tym okresie.

Wskazania do stosowania Femoston

Femoston to lek stosowany w terapii hormonalnej zastępczej (HTZ), który zawiera dwie substancje czynne: estradiol (formę estrogenu) i dydrogesteron (formę progesteronu). Poniżej znajdują się szczegółowe wskazania do jego stosowania:

 • Objawy menopauzy: Femoston jest zazwyczaj przepisywany kobietom, które doświadczają objawów menopauzy, takich jak uderzenia gorąca, poty nocne, zaburzenia snu, drażliwość czy depresja. Te objawy wynikają z obniżenia poziomu estrogenu w organizmie kobiety w czasie menopauzy. Estradiol w Femostonie pomaga zrównoważyć niski poziom estrogenu, łagodząc te objawy.
 • Zapobieganie osteoporozie: Osteoporoza, czyli zwiększona kruchość kości, jest częstym problemem u kobiet po menopauzie ze względu na spadek poziomu estrogenu. Femoston może być stosowany do zapobiegania osteoporozie u kobiet po menopauzie z wysokim ryzykiem złamań, które nie mogą stosować innych leków przeznaczonych do zapobiegania osteoporozie.
 • Terapia hormonalna po histerektomii: Femoston może być również przepisywany kobietom, które przeszły histerektomię (usunięcie macicy) i doświadczają objawów menopauzy. Estradiol pomaga złagodzić te objawy, a dydrogesteron jest dodany do terapii, aby zrównoważyć efekty estrogenu.

Wszystkie te wskazania powinny być rozważane w kontekście indywidualnej sytuacji klinicznej kobiety, a decyzję o rozpoczęciu HTZ powinien podejmować lekarz po omówieniu potencjalnych korzyści i ryzyka. Femoston, jak każdy lek, może powodować skutki uboczne i powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Femoston

Femoston, jak każdy lek, ma określone przeciwwskazania do stosowania i wymaga pewnych środków ostrożności. Poniżej przedstawiam te informacje w bardziej szczegółowy sposób:

Przeciwwskazania do stosowania Femostonu obejmują:

 • Niewyjaśnione krwawienie z dróg rodnych: Femoston nie powinien być stosowany, jeśli kobieta doświadcza krwawienia z dróg rodnych, którego przyczyna nie została wyjaśniona przez lekarza.
 • Osobista lub rodzinna historia zakrzepicy: Femoston zwiększa ryzyko zakrzepicy, dlatego nie powinien być stosowany przez kobiety, które mają osobistą lub rodzinna historię zakrzepicy, zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej.
 • Choroba wątroby: Kobiety z czynną chorobą wątroby lub historią choroby wątroby, gdzie poziomy enzymów wątrobowych nie powróciły jeszcze do normy, nie powinny stosować Femostonu.
 • Rak piersi lub endometrium: Femoston nie powinien być stosowany przez kobiety z obecnym lub poprzednim rakiem piersi lub endometrium.
 • Niezdiagnozowane guzy zależne od estrogenów: Femoston jest przeciwwskazany u kobiet z niezdiagnozowanymi guzami zależnymi od estrogenów, takimi jak mięśniaki macicy.
 • Ciąża i karmienie piersią: Femoston nie jest przeznaczony dla kobiet ciężarnych lub karmiących piersią.

Środki ostrożności podczas stosowania Femostonu:

 1. Regularne badania lekarskie: Kobiety stosujące Femoston powinny regularnie odwiedzać lekarza, aby monitorować ich stan zdrowia i reakcję na leczenie.
 2. Objawy zakrzepicy: Kobiety stosujące Femoston powinny być świadome objawów zakrzepicy, takich jak ból i obrzęk w jednej nodze, nagły ból w klatce piersiowej lub trudności w oddychaniu, i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli takie objawy wystąpią.
 3. Wykrywanie raka piersi: Femoston może zwiększać gęstość tkanki piersi, co może utrudniać wykrywanie pewnych typów raka piersi. Kobiety stosujące Femoston powinny regularnie samodzielnie badać piersi i regularnie poddawać się mammografii zgodnie z zaleceniami lekarza.
 4. Zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych: Kobiety z chorobami serca, wysokim ciśnieniem krwi, cukrzycą, wysokim poziomem cholesterolu lub tych, które palą, powinny omówić ryzyko z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia Femostonem.
 1. Cukrzyca: Femoston może wpływać na poziom cukru we krwi, dlatego kobiety z cukrzycą powinny być dokładnie monitorowane podczas stosowania tego leku.
 2. Endometrioza lub mięśniaki macicy: Kobiety z endometriozą lub mięśniakami macicy powinny być pod ścisłym nadzorem lekarskim podczas stosowania Femostonu, ponieważ może on nasilać objawy tych stanów.
 3. Choroby wątroby lub nerek: Kobiety z chorobami wątroby lub nerek powinny być ostrożne podczas stosowania Femostonu, ponieważ może to wpływać na to, jak organizm metabolizuje i eliminuje lek.
 4. Historia depresji: Femoston może pogorszyć objawy depresji, dlatego kobiety z historią depresji powinny być pod ścisłym nadzorem lekarskim podczas stosowania tego leku.
 5. Migrena lub silne bóle głowy: Kobiety, które doświadczają migreny lub silnych bólów głowy, powinny informować o tym lekarza, ponieważ Femoston może wpływać na częstość i nasilenie tych bólów.

Dawkowanie Femoston

Femoston jest lekiem, który jest stosowany codziennie. Zwykle jest dostępny w formie tabletek do przyjmowania doustnego. W zależności od konkretnego schematu dawkowania, mogą być stosowane różne formuły Femostonu, takie jak Femoston 1/10 lub Femoston 2/10.

 • Femoston 1/10: Przez pierwsze 14 dni cyklu pacjentka bierze jedną tabletkę zawierającą 1 mg estradiolu (białe tabletki). W dniach 15-28 cyklu bierze jedną tabletkę zawierającą 1 mg estradiolu i 10 mg dydrogesteronu (szare tabletki). Po 28 dniach cyklu zaczyna się kolejny cykl leczenia, bez przerwy między opakowaniami.
 • Femoston 2/10: Przez pierwsze 14 dni cyklu pacjentka bierze jedną tabletkę zawierającą 2 mg estradiolu (białe tabletki). W dniach 15-28 cyklu bierze jedną tabletkę zawierającą 2 mg estradiolu i 10 mg dydrogesteronu (szare tabletki). Po 28 dniach cyklu zaczyna się kolejny cykl leczenia, bez przerwy między opakowaniami.

Femoston najlepiej jest przyjmować o tej samej porze każdego dnia. Może być przyjmowany z jedzeniem lub na pusty żołądek. Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzać ani nie dzielić.

W przypadku pominięcia dawki, jeśli minęło mniej niż 12 godzin od zwykłego czasu przyjmowania, należy przyjąć pominiętą dawkę jak najszybciej. Jeśli minęło więcej niż 12 godzin, pominiętą dawkę należy pominąć, a następnie kontynuować zwykły schemat dawkowania.

Z czym nie łączyć leku Femoston

Leki na Padaczkę i Lek Femoston – Leki przeciwpadaczkowe takie jak fenobarbital, karbamazepina, fenytoina mogą zmniejszać skuteczność leku Femoston, co może prowadzić do nieregularnych krwawień u pacjentek stosujących Femoston.

Leki na Gruźlicę i Lek Femoston – Leki przeciwgruźlicze, w tym ryfampicyna i ryfabutyna, mogą również obniżać efektywność leku Femoston, co może objawiać się nieregularnym krwawieniem.

Leki stosowane w Zakażeniu HIV (AIDS) i Lek Femoston – Leki antyretrowirusowe, takie jak newirapina, efawirenz, rytonawir i nelfinawir, mogą interferować z działaniem leku Femoston, prowadząc do krwawień lub plamienia.

Leki Ziołowe Zawierające Dziurawiec i Lek Femoston – Dziurawiec (Hypericum perforatum) może osłabiać efektywność Femostonu, co skutkuje nieregularnym krwawieniem.

Leczenie HCV i Lek Femoston – Schematy leczenia HCV, w tym kombinacje ombitaswiru/parytaprewiru/rytonawiru z dazabuwirem lub glekaprewiru/pibrentaswiru, mogą zwiększać aktywność enzymu wątrobowego AlAT u kobiet stosujących Femoston, co wymaga monitorowania.

Takrolimus, Cyklosporyna i Lek Femoston – Leki immunosupresyjne jak takrolimus i cyklosporyna mogą mieć zwiększone stężenie we krwi u pacjentów stosujących Femoston, co wymaga starannego monitorowania i potencjalnego dostosowania dawek.

Fentanyl i Lek Femoston – Przy stosowaniu Femostonu może dojść do wzrostu stężenia fentanylu, silnego leku przeciwbólowego, co wymaga kontroli i dostosowania dawkowania.

Teofilina i Lek Femoston – Stosowanie Femostonu może podwyższać poziomy teofiliny, leku stosowanego w astmie i problemach z oddychaniem, co wymaga monitorowania i ewentualnej zmiany dawki.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Femoston

Skutki uboczne leku Femoston

Femoston, jak wiele leków, może powodować pewne skutki uboczne, chociaż nie wszystkie kobiety je doświadczają. Ważne jest, aby pamiętać, że korzyści z leczenia Femostonem zwykle przewyższają potencjalne ryzyko skutków ubocznych. Oto niektóre potencjalne skutki uboczne i szacunkowe prawdopodobieństwo ich wystąpienia:

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • Ból głowy: Ból głowy jest częstym skutkiem ubocznym wielu leków, w tym Femoston. Może się różnić pod względem intensywności i czasu trwania. Jeśli ból głowy jest silny lub trwa dłużej, powinnaś skonsultować się z lekarzem.
 • Ból brzucha: Może wystąpić dyskomfort lub ból w brzuchu. Jeśli ból jest silny, nie ustępuje lub wiąże się z innymi objawami, takimi jak biegunka, wymioty lub gorączka, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Bóle mięśni i Bóle stawów: Możliwe są bóle mięśni lub stawów. Jeżeli są one intensywne lub utrzymują się dłużej, powinnaś zgłosić to lekarzowi.
 • Wzmożony apetyt: Femoston może wpływać na apetyt, powodując jego wzrost, co może prowadzić do przyrostu masy ciała. Warto zwrócić uwagę na zdrową dietę i regularną aktywność fizyczną.
 • Depresja, nerwowość, bezsenność: Możliwe są zmiany emocjonalne, takie jak uczucie smutku lub depresji, nerwowość, lub problemy ze snem. W razie pojawienia się tych objawów, powinnaś skontaktować się z lekarzem.
 • Wzrost masy ciała: Hormony mogą wpływać na metabolizm i apetyt, co może prowadzić do przyrostu masy ciała.
 • Zmiany nastroju: Hormony wpływają na chemię mózgu, co może prowadzić do zmian nastroju.
 • Nudności, wymioty: Nudności i wymioty są częstymi skutkami ubocznymi wielu leków. Jeśli objawy są silne lub utrzymują się, skonsultuj się z lekarzem.
 • Ból w piersiach, powiększenie piersi: Femoston może powodować ból lub uczucie tkliwości w piersiach, a nawet ich powiększenie.
 • Plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe: Może wystąpić niespodziewane plamienie lub krwawienie między cyklami miesiączkowymi.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

Zmęczenie: Femoston może powodować uczucie zmęczenia. Jeżeli utrzymuje się to przez dłuższy czas, powinnaś skonsultować się z lekarzem.

Wzmożona potliwość: Niektóre osoby mogą doświadczyć wzmożonej potliwości podczas stosowania Femoston.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

 • Reakcje alergiczne: Rzadko, ale możliwe są reakcje alergiczne na składniki Femoston. Objawy mogą obejmować wysypkę skórną, świąd, obrzęk twarzy lub gardła, trudności z oddychaniem. W przypadku jakiejkolwiek reakcji alergicznej, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Zaburzenia widzenia: Bardzo rzadko, Femoston może powodować zaburzenia widzenia. W razie wystąpienia takich objawów, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Skurcze łydek: Rzadko, Femoston może powodować skurcze łydek. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli doświadczasz tego skutku ubocznego.
 • Skórne reakcje nadwrażliwości: Mogą wystąpić skórne reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka, zaczerwienienie, swędzenie. W przypadku takiej reakcji skonsultuj się z lekarzem.
 • Zmiany libido: U niektórych kobiet może dojść do zmiany libido. Jeżeli wystąpią takie objawy, skonsultuj się z lekarzem.
 • Obrzęk kończyn: Rzadko, Femoston może powodować obrzęk kończyn. W razie wystąpienia obrzęków, skontaktuj się z lekarzem.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • Żółtaczka i Cholestaza (zaburzenie przepływu żółci): Te bardzo rzadkie skutki uboczne są poważne i wymagają natychmiastowej opieki medycznej. Oznaki obejmują żółknięcie skóry lub oczu, ciemny mocz, ból brzucha, utrata apetytu, nudności i wymioty.

Poważne, ale rzadkie skutki uboczne związane z leczeniem hormonalnym, takim jak Femoston, obejmują zwiększone ryzyko zakrzepów krwi, udarów i niektórych rodzajów raka, takich jak rak piersi i rak jajnika.

Pamiętaj, że to nie jest kompletna lista możliwych skutków ubocznych. Każdy pacjent jest inny i może doświadczyć innych skutków ubocznych. Zawsze skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli masz

Istnieją również poważne, ale rzadkie skutki uboczne związane z leczeniem hormonalnym, takim jak Femoston. Zaliczają się do nich zwiększone ryzyko zakrzepów krwi, udarów i niektórych rodzajów raka, takich jak rak piersi i rak jajnika. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Proszę pamiętać, że powyższe informacje są ogólnymi wskazówkami i mogą nie obejmować wszystkich potencjalnych skutków ubocznych. Każdy pacjent jest inny i może reagować na leczenie w inny sposób. Zawsze skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące skutków ubocznych.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Femoston

Pytania naszych Pacjentów

Czy Femoston jest na receptę?

Tak, Femoston jest lekiem dostępnym na receptę.

Czy po Femostonie jest okres?

Podczas stosowania Femostonu, wiele kobiet doświadcza krwawienia przypominającego miesiączkę, zwanego krwawieniem odstawiennym. Nie jest to jednak prawdziwa miesiączka, ponieważ nie ma owulacji (uwolnienia jajeczka z jajnika) podczas terapii hormonalnej.

Czy Femoston to tabletki antykoncepcyjne?

Nie, Femoston nie jest tabletką antykoncepcyjną. To lek hormonalny stosowany głównie do łagodzenia objawów menopauzy, takich jak uderzenia gorąca czy zmiany nastroju. Mimo że zawiera hormony podobne do tych w tabletkach antykoncepcyjnych, nie jest zaprojektowany ani zatwierdzony do zapobiegania ciąży.

Co to jest za lek hormon Femoston?

Femoston to lek hormonalny stosowany w terapii hormonalnej dla kobiet w okresie menopauzy. Zawiera estradiol (formę estrogenów) i dydrogesteron (formę progesteronu), które współdziałają, aby złagodzić objawy menopauzy i zapobiec nadmiernemu rozrostowi błony śluzowej macicy.

Jak długo można stosować Femoston?

Czas stosowania Femoston, jak każdej hormonalnej terapii zastępczej, jest indywidualny i powinien być określony przez lekarza. Zaleca się stosowanie go przez najkrótszy czas, który zapewnia ulgę w objawach menopauzy, z regularnymi przeglądami leczenia, aby ocenić, czy korzyści nadal przewyższają ryzyko.

Czy można odstawić Femoston?

Tak, można odstawić Femoston, ale zawsze powinno to być wykonane pod nadzorem lekarza. Nagłe przerwanie terapii hormonalnej może prowadzić do powrotu lub nasilenia objawów menopauzy, dlatego zwykle zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki. Decyzję o odstawieniu i sposób przeprowadzenia tego procesu zawsze powinno poprzedzać konsultacja z lekarzem.

Czy na Femostonie można zajść w ciążę?

Femoston nie jest środkiem antykoncepcyjnym, więc teoretycznie jest możliwe zajście w ciążę podczas jego stosowania, chociaż jest to mało prawdopodobne ze względu na wiek i stan hormonalny większości kobiet stosujących ten lek. Jeśli kobieta jest seksualnie aktywna i nie chce zajść w ciążę, powinna rozważyć stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji.

Czy po Femostonie wypadają włosy?

Wypadanie włosów nie jest typowym skutkiem ubocznym stosowania Femostonu. Jeżeli doświadczasz nadmiernego wypadania włosów podczas terapii Femostonem, powinnaś skonsultować się z lekarzem, aby wykluczyć inne potencjalne przyczyny, takie jak stres czy niedobory witamin.

Po jakim czasie działa Femoston?

Efekty działania Femostonu, takie jak łagodzenie objawów menopauzy, zazwyczaj zaczynają być zauważalne po kilku tygodniach regularnego stosowania. Wszystko zależy jednak od indywidualnej reakcji organizmu na leczenie.

Czy Femoston bierze się bez przerwy?

Tak, Femoston jest lekiem przeznaczonym do ciągłego stosowania bez przerw między opakowaniami. Składa się z dwóch rodzajów tabletek, które są przyjmowane w cyklu 28-dniowym, naśladując naturalny cykl hormonalny kobiety. Jakiekolwiek zmiany w schemacie przyjmowania leku powinny być dokonane tylko po konsultacji z lekarzem.

Jak brać tabletki Femoston?

Femoston jest przyjmowany codziennie przez 28 dni, bez przerw pomiędzy opakowaniami. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą, najlepiej o tej samej porze każdego dnia.

Czym się różni Femoston od Femoston Conti?

Femoston i Femoston Conti to różne formy terapii hormonalnej w menopauzie - Femoston jest terapią sekwencyjną, naśladującą naturalny cykl menstruacyjny, podczas gdy Femoston Conti to terapia ciągła, dostarczająca stałą dawkę hormonów przez cały cykl 28-dniowy. Obie formy mają na celu złagodzenie objawów menopauzy, a wybór zależy od indywidualnych potrzeb kobiety i powinien być omówiony z lekarzem.

Czy Femoston jest refundowany?

Femoston, w przeciwieństwie do Femoston Conti, nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w Polsce.

Czy po leku Femoston się tyje?

W kwestii przybierania na wadze podczas stosowania Femoston, odpowiedź może być złożona. Ogólnie rzecz biorąc, hormonalna terapia zastępcza, jak Femoston, nie powinna prowadzić do znacznego przyrostu masy ciała. Jednakże, niektóre kobiety mogą doświadczyć niewielkiego przyrostu masy ciała lub zmian w rozkładzie tłuszczu ciała.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Femoston? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEstradiolum + Dydrogesteronum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentDelfarma Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Femoston

Femoston Conti, Femoston mini.

Ostatnia aktualizacja: 25 grudnia 2023