Budezonid Lek-Am

Budezonid LEK-AM to lek inhalacyjny zawierający budezonid, kortykosteroid stosowany w leczeniu astmy i POChP. Dostępny jest w dwóch dawkach: 200 i 400 mikrogramów na dawkę. Pomaga zmniejszyć zapalenie w płucach i utrzymać drożność dróg oddechowych. Regularne stosowanie leku zapobiega napadom astmy i ułatwia oddychanie.

Działanie Budezonid LEK-AM

Budezonid LEK-AM jest lekiem zawierającym substancję czynną budezonid, która jest kortykosteroidem. Lek ten jest dostępny jako proszek do inhalacji, co umożliwia bezpośrednie dostarczanie leku do dróg oddechowych.

Budezonid działa poprzez redukcję i kontrolowanie stanu zapalnego w dróg oddechowych. Zapalenie to jest głównym czynnikiem prowadzącym do objawów chorób takich jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

Kiedy pacjent inhaluje lek, budezonid dostarczany jest bezpośrednio do dróg oddechowych, minimalizując tym samym obrzęk i podrażnienie. Działanie to prowadzi do zmniejszenia skurczu mięśni otaczających drogi oddechowe, co ułatwia oddychanie.

Regularne stosowanie Budezonidu LEK-AM pomaga utrzymać kontrolę nad stanem zapalnym, co skutkuje zmniejszeniem liczby epizodów zaostrzeń (tzw. napadów) astmy czy POChP i ułatwia oddychanie. Jest to lek kontrolujący, który działa najlepiej, gdy jest stosowany regularnie, a nie tylko podczas epizodów zaostrzeń.

Wskazania do stosowania Budezonid LEK-AM

Budezonid LEK-AM jest lekiem inhalacyjnym, który zawiera substancję czynną budezonid, kortykosteroid stosowany w leczeniu następujących chorób:

 • Astma oskrzelowa: Budezonid LEK-AM jest przepisywany dla pacjentów dorosłych oraz dzieci i młodzieży powyżej 6 lat z astmą oskrzelową. Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, która powoduje skurcz mięśni otaczających drogi oddechowe i prowadzi do objawów takich jak duszności, kaszel, świszczący oddech i uczucie ucisku w klatce piersiowej. Budezonid pomaga kontrolować stan zapalny i redukować częstość oraz nasilenie tych objawów.
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP): Budezonid LEK-AM może być również stosowany w leczeniu POChP. Jest to stan, który prowadzi do trwałego zawężenia dróg oddechowych i który zazwyczaj występuje u długotrwałych palaczy. Budezonid pomaga zredukować stan zapalny w drogach oddechowych, utrzymując je otwartymi i ułatwiając oddychanie.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Budezonid LEK-AM

Biorąc pod uwagę podane informacje, poniżej przedstawiam przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Budezonid LEK-AM:

Przeciwwskazania:

 • Uczulenie na budezonid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku: Jeśli pacjent jest uczulony na budezonid lub inne składniki leku, nie powinien go stosować.
 • Gruźlica płuc (aktualna lub przebyta): Lek nie powinien być stosowany u osób z diagnozą gruźlicy płuc, niezależnie od tego, czy choroba jest aktywna, czy została już wyleczona.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

 • Stosowanie innych leków z grupy kortykosteroidów: Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inny lek z tej grupy, powinien to omówić z lekarzem.
 • Choroby dróg oddechowych inne niż astma lub POChP: Jeśli pacjent ma trudności w oddychaniu związane z innymi chorobami dróg oddechowych, powinien o tym poinformować lekarza.
 • Zaburzenia widzenia: Jeżeli u pacjenta wystąpią nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Zakażenie dróg oddechowych w czasie stosowania leku: Jeśli wystąpią objawy takie jak nasilony kaszel, gorączka, wydzielina w drogach oddechowych, pacjent powinien natychmiast poinformować lekarza.
 • Paradoksalny skurcz oskrzeli: Jeżeli po zastosowaniu leku wystąpią trudności w oddychaniu ze świszczącym oddechem lub kaszlem, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Objawy uczulenia: W przypadku wystąpienia objawów takich jak wysypka, świąd, pokrzywka, trudności w oddychaniu lub przełykaniu, zawroty głowy, obrzęk twarzy lub gardła, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Zmiana masy ciała, osłabienie, otyłość brzuszna, nudności, biegunka: Jeśli pacjent zauważy takie objawy podczas stosowania leku, powinien skontaktować się z lekarzem.
 • Zaburzenia psychiczne: Problemy ze snem, depresja, odczucie niepokoju, niepokój ruchowy, nadmierne pobudzenie lub rozdrażnienie to sygnały, które wymagają konsultacji z lekarzem.

Jak stosować i dawkować Budezonid LEK-AM

Lek Budezonid LEK-AM jest preparatem do inhalacji, przeznaczonym do stosowania w zapobieganiu napadom astmy. Poniżej przedstawiam szczegółowe instrukcje dotyczące stosowania i dawkowania tego leku:

Astma:

 • Dorośli: Zalecana dawka wynosi 200 do 400 mikrogramów budezonidu raz lub dwa razy na dobę. W razie zaostrzenia objawów astmy, dawkę budezonidu można zwiększyć do 1600 mikrogramów na dobę podawanych w 2 do 4 inhalacjach.
 • Dzieci w wieku powyżej 6 lat: Zalecana dawka wynosi 200 mikrogramów budezonidu raz lub dwa razy na dobę. W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę budezonidu do 800 mikrogramów na dobę. Dzieci powinny stosować lek Budezonid LEK-AM pod nadzorem osoby dorosłej.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc:

 • Dorośli: Zalecana dawka wynosi 200 do 400 mikrogramów budezonidu dwa razy na dobę. Jeśli to konieczne, lekarz może zwiększyć dawkę do 1600 mikrogramów na dobę.

Lek Budezonid LEK-AM najlepiej jest stosować o tej samej porze każdego dnia.

Jak stosować lek Budezonid LEK-AM

 1. Zdjąć nasadkę inhalatora.
 2. Otworzyć inhalator.
 3. Wyjąć 1 kapsułkę z blistra i umieścić ją w komorze podstawy inhalatora. Nie umieszczać kapsułki w ustniku.
 4. Zamknąć komorę inhalatora.
 5. Trzymając inhalator w pozycji pionowej, jednokrotnie nacisnąć przyciski inhalatora.
 6. Zwolnić przyciski inhalatora.
 7. Wykonać głęboki wydech, następnie włożyć ustnik inhalatora do ust i wykonać szybki, głęboki wdech.
 8. Wstrzymać oddech na chwilę, następnie wykonać wydech przez nos.
 9. Otworzyć inhalator i sprawdzić, czy w kapsułce nie pozostał jeszcze proszek. Jeśli tak, powtórz punkty 7-8.
 10. Po użyciu, usunąć pustą kapsułkę i wyczyścić inhalator SUCHĄ ściereczką lub miękką szczotką. Nie używać wody do czyszczenia inhalatora.
 11. Zamknąć komorę inhalatora i nałożyć nasadkę.
 12. Po przyjęciu leku, dokładnie wypłukać usta wodą, którą należy potem wypluć. Nie należy połykać wody, aby zapobiec połykaniu jakiejkolwiek resztki leku.

Pamiętaj o ważnych informacjach dotyczących leku Budezonid LEK-AM:

 1. Lek Budezonid LEK-AM jest lekiem profilaktycznym i nie powinien być stosowany do leczenia nagłego ataku astmy lub COPD. Na nagły atak astmy powinno się stosować szybko działający bronchodilatator, tzw. „leku ratunkowego”.
 2. Regularne stosowanie leku Budezonid LEK-AM jest ważne dla jego efektywności. Nie przerywaj stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, nawet jeśli objawy ulegną poprawie.
 3. Zawsze stosuj lek Budezonid LEK-AM zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie zwiększaj ani nie zmniejszaj dawki leku bez porozumienia z lekarzem.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania leku Budezonid LEK-AM skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Pamiętaj, że informacje te są ogólne i mogą się różnić w zależności od indywidualnej reakcji organizmu, towarzyszących schorzeń oraz innych leków, które aktualnie przyjmujesz. Zawsze konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia.

Z czym nie łączyć leku Budezonid Lek-Am

Interakcje z antybiotykami i Budezonid LEK-AM – Niektóre antybiotyki, jak klarytromycyna, mogą wpływać na metabolizm budezonidu, zwiększając ryzyko działań niepożądanych. Zwiększenie stężenia budezonidu w organizmie może prowadzić do nasilonych objawów ubocznych, takich jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe lub problemy z nadnerczami.

Interakcje z lekami przeciwgrzybicznymi i Budezonid LEK-AM – Leki przeciwgrzybicze, takie jak itrakonazol czy ketokonazol, mogą zmieniać sposób, w jaki organizm przetwarza budezonid. Może to prowadzić do zwiększonego ryzyka działań niepożądanych, na przykład osłabienia układu odpornościowego czy zaburzeń hormonalnych.

Interakcje z lekami antywirusowymi i Budezonid LEK-AM – Niektóre leki antywirusowe, jak rytonawir czy nelfinawir, stosowane w leczeniu HIV, mogą wchodzić w interakcje z budezonidem, zwiększając jego stężenie w organizmie. Może to prowadzić do wzmożonych efektów ubocznych, w tym zwiększenia ryzyka infekcji.

Interakcje z lekami na zaburzenia rytmu serca i Budezonid LEK-AM – Określone leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca mogą wpływać na działanie budezonidu, zmieniając jego stężenie w organizmie. Może to mieć wpływ na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym problemów z sercem.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Budezonid Lek-Am

Skutki uboczne leku Budezonid Lek-Am

Lek Budezonid LEK-AM, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, które różnią się pod względem częstości i stopnia nasilenia.

Rzadko występujące, ale ciężkie działania niepożądane mogą obejmować:

 • Trudności w oddychaniu, świszczący oddech, kaszel
 • Ciężkie reakcje alergiczne na skórze
 • Skrajne osłabienie, zmniejszenie masy ciała, nudności, utrzymująca się biegunka
 • Zwiększenie masy ciała, księżycowaty kształt twarzy, osłabienie i (lub) otyłość brzuszna
 • Zwiększone ciśnienie w gałce ocznej (jaskra)

Jeśli wystąpią jakiekolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 osób) to między innymi zakażenia grzybicze jamy ustnej i gardła, kaszel, chrypka, podrażnienie gardła, dysfonia, zapalenie płuc u pacjentów z POChP. W przypadku zauważenia tych objawów, warto skontaktować się z lekarzem.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 osób) obejmują: nieostre widzenie, zaćmę, skurcze mięśni, drżenia mięśni, depresję, niepokój.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 1000 osób) obejmują: opóźnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, osłabienie struktury kości, nerwowość, zmiany zachowania, łatwe powstawanie siniaków.

Istnieją także inne działania niepożądane, których częstość nie jest znana. Te mogą obejmować problemy ze snem, nadmierną aktywność psychoruchową, agresję. Wystąpienie tych działań jest bardziej prawdopodobne u dzieci.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek z powyższych działań niepożądanych, pacjent powinien natychmiast poinformować o tym lekarza.

Pamiętaj, że opisane działania niepożądane nie muszą wystąpić u wszystkich osób stosujących lek. Każda osoba reaguje na leki w inny sposób i może doświadczać różnych działań niepożądanych. Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące potencjalnych działań niepożądanych, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Budezonid Lek-Am

Pytania naszych Pacjentów

Co to za lek budezonid lek-AM?

Budezonid LEK-AM jest lekiem inhalacyjnym zawierającym budezonid, substancję czynną z grupy kortykosteroidów. Głównie stosowany jest w leczeniu przewlekłych chorób układu oddechowego, takich jak astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), gdzie działa redukując stany zapalne i ułatwiając oddychanie.

Czy budezonid lek-AM jest na receptę?

Tak, Budezonid LEK-AM jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Budezonid Lek-Am? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaBudesonidum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPrzedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Budezonid Lek-Am

Budixon Neb , Benodil, Budesonide Easyhaler, Budezonid, Miflonide Breezhaler, Nebbud, Pulmicort, Pulmicort Turbuhaler, Tafen Nasal.

Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2023