Brintellix

Brintellix (wortioksetyna) to lek przeciwdepresyjny stosowany w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u dorosłych.

Działanie Brintellix

Brintellix działa jako selektywny inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), z dodatkowym działaniem na receptory serotoniny. Jego głównym celem jest zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu, co wpływa na nastrój, uczucia i funkcjonowanie psychiczne. Brintellix pomaga w leczeniu objawów depresji, takich jak smutek, utrata zainteresowań, niepokój, trudności w koncentracji, oraz może przyczynić się do poprawy ogólnej jakości życia pacjentów z dużymi epizodami depresyjnymi.

Wskazania do stosowania Brintellix

Brintellix (wortioksetyna) jest stosowany głównie w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Oto wskazania do stosowania tego leku:

  • Duże epizody depresyjne: Brintellix jest przepisywany osobom cierpiącym na duże epizody depresyjne, które są związane z utrzymującym się smutkiem, uczuciem beznadziejności, utratą zainteresowań i motywacji, spadkiem energii oraz zaburzeniami snu i apetytu. Lek ten ma na celu poprawę nastroju, redukcję objawów depresji i przywrócenie normalnego funkcjonowania pacjentów.
  • Zaburzenia lękowe: Chociaż głównym wskazaniem Brintellix jest leczenie depresji, lek ten może być również przepisywany pacjentom związanych z zaburzeniami lękowymi, takimi jak zaburzenia lękowe uogólnione czy lęk społeczny. Brintellix może pomóc w redukcji objawów lęku, dzięki działaniu na poziomie serotoniny w mózgu.
  • Zaburzenia poznawcze: Ze względu na swoje działanie na receptory serotoniny, Brintellix może mieć pozytywny wpływ na funkcje poznawne, takie jak koncentracja, uwaga czy pamięć. W niektórych przypadkach lekarze mogą przepisywać Brintellix w celu poprawy funkcjonowania poznawczego pacjentów z depresją lub innymi zaburzeniami.
  • Zaburzenia afektywne sezonowe: Brintellix może być również stosowany w leczeniu zaburzeń afektywnych sezonowych (SAD), które są formą depresji występującej w określonych porach roku, najczęściej w okresie jesienno-zimowym. Leczenie Brintellix może pomóc w łagodzeniu objawów SAD i utrzymaniu stabilnego nastroju przez cały rok.

Należy pamiętać, że Brintellix jest lekiem na receptę, co oznacza, że jego stosowanie powinno być zawsze kierowane przez lekarza, który oceni stan pacjenta, potrzeby oraz możliwe przeciwwskazania.

Przeciwwskazania do stosowania Brintellix

Brintellix (wortioksetyna) jest ogólnie dobrze tolerowany, ale istnieją pewne przeciwwskazania do jego stosowania. Oto niektóre z nich:

  1. Nadwrażliwość na wortioksetynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku: Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pomocniczych składników Brintellix, nie powinien stosować tego leku, aby uniknąć reakcji alergicznych.
  2. Jednoczesne stosowanie z inhibitorami MAO: Brintellix nie powinien być stosowany jednocześnie z lekami z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO), takimi jak moklobemid, fenelzyna czy tranylecypromina. Współużytkowanie tych leków może prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego, którego objawy obejmują drżenie, sztywność mięśni, gorączkę czy utratę przytomności.
  3. Ciąża i karmienie piersią: Bezpieczeństwo stosowania Brintellix w ciąży nie jest ustalone, dlatego lek ten powinien być przepisywany kobietom w ciąży tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Ponadto nie wiadomo, czy wortioksetyna przenika do mleka matki, dlatego zaleca się unikanie stosowania Brintellix u matek karmiących piersią.
  4. Wiek poniżej 18 lat: Brintellix nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, ponieważ nie ma wystarczających danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności stosowania wortioksetyny w tej grupie wiekowej.
  5. Zaburzenia czynności wątroby: Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby powinni zachować ostrożność przy stosowaniu Brintellix, a lekarz może zdecydować o dostosowaniu dawki lub wybraniu innego leku.
  6. Zaburzenia czynności nerek: Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek również powinni zachować ostrożność przy stosowaniu Brintellix. Lekarz może dostosować dawkowanie w zależności od stopnia uszkodzenia nerek.

Należy pamiętać, że lekarz przepisujący Brintellix powinien być świadomy wszelkich istniejących stanów zdrowia oraz innych przyjmowanych leków przez pacjenta, aby odpowiednio ocenić ryzyko i korzyści stosowania tego leku.

Dawkowanie Brintellix

Lek Brintellix jest przepisywany głównie w leczeniu depresji. Poniżej znajduje się szczegółowy opis dawkowania i stosowania Brintellix:

Zalecana dawka Brintellix wynosi 10 mg na dobę dla dorosłych poniżej 65 lat. Lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg lub zmniejszyć do 5 mg, w zależności od odpowiedzi pacjenta. Osoby w wieku 65 lat i starsi powinny zaczynać od dawki 5 mg na dobę.

Sposób podawania: Tabletkę należy przyjąć z wodą, niezależnie od posiłków.

Czas trwania leczenia: Lek należy przyjmować tak długo, jak zalecił lekarz. Leczenie powinno trwać co najmniej 6 miesięcy po poprawie samopoczucia pacjenta.

Co zrobić w przypadku przedawkowania: W przypadku przedawkowania, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Co zrobić, gdy pacjent zapomni przyjąć dawkę: Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze, nie stosując dawki podwójnej.

Przerwanie leczenia: Przyjmowanie leku nie należy przerywać bez konsultacji z lekarzem.

Możliwe działania niepożądane: Brintellix może powodować działania niepożądane, takie jak nudności, biegunka, zaparcia, wymioty, zawroty głowy, swędzenie, nadmierne pocenie się, dziwne sny, zaczerwienienie twarzy, nocne poty, pokrzywka, wysypka, bezsenność, ból głowy, wzrost stężenia prolaktyny w krwi, nadmierne krwawienie, problemy ze snem, pobudzenie, agresja i inne.

Działania niepożądane u młodzieży: U młodzieży działania niepożądane są podobne jak u dorosłych, ale mogą występować częściej bóle brzucha i myśli samobójcze.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

Z czym nie łączyć leku Brintellix

Interakcje z inhibitorami MAO i Brintellix – Nie należy łączyć Brintellix z lekami takimi jak fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid czy tranylcypromina, które są inhibitorami MAO stosowanymi w leczeniu depresji. Konieczne jest odczekanie 14 dni po zakończeniu stosowania któregokolwiek z tych leków przed rozpoczęciem przyjmowania Brintellix, oraz analogiczne 14 dni przerwy po zakończeniu stosowania Brintellix przed rozpoczęciem terapii inhibitorami MAO.

Moklobemid i Brintellix – Moklobemid, inny lek antydepresyjny, także nie powinien być stosowany jednocześnie z Brintellix ze względu na ryzyko interakcji.

Selegilina, razagilina i Brintellix – Selegilina i razagilina, leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona, mogą interakcjonować z Brintellix.

Linezolid i Brintellix – Linezolid, antybiotyk, przyjmowany wraz z Brintellix, może zwiększać ryzyko zespołu serotoninowego.

Leki serotoninergiczne i Brintellix – Leki takie jak tramadol (silny lek przeciwbólowy) oraz sumatryptan (lek na migrenę) oraz inne substancje o nazwach kończących się na „tryptan” mogą w połączeniu z Brintellix prowadzić do zespołu serotoninowego.

Lit, tryptofan i Brintellix – Stosowanie litu (lek na depresję i zaburzenia psychiczne) lub tryptofanu razem z Brintellix może powodować niepożądane interakcje.

Leki obniżające stężenie sodu i Brintellix – Kombinacja Brintellix z lekami obniżającymi stężenie sodu w organizmie może prowadzić do niekorzystnych efektów.

Ryfampicyna i Brintellix – Ryfampicyna (lek na gruźlicę) może interakcjonować z Brintellix.

Karbamazepina, fenytoina i Brintellix – Karbamazepina i fenytoina, leki stosowane w padaczce, mogą interakcjonować z Brintellix.

Warfaryna, dipirydamol, fenprokumon, kwas acetylosalicylowy i Brintellix – Leki rozrzedzające krew, w tym warfaryna, dipirydamol, fenprokumon, i małe dawki kwasu acetylosalicylowego, mogą interakcjonować z Brintellix.

Sumatryptan i podobne leki „tryptan” i Brintellix – Mogą zwiększać ryzyko napadów drgawkowych.

Tramadol i Brintellix – Stosowanie tramadolu, silnego leku przeciwbólowego, z Brintellix może zwiększać ryzyko napadów.

Meflochina i Brintellix – Meflochina, lek na malarię, w połączeniu z Brintellix może prowadzić do zwiększonego ryzyka napadów drgawkowych.

Bupropion i Brintellix – Bupropion, stosowany w leczeniu depresji i w terapii antynikotynowej, może w połączeniu z Brintellix zwiększać ryzyko napadów.

Fluoksetyna, paroksetyna, inne SSRI/SNRI, leki trójpierścieniowe i Brintellix – Mogą zwiększać ryzyko napadów drgawkowych.

Ziele dziurawca (Hypericum perforatum) i Brintellix – Stosowanie zioła dziurawca, znanego również jako wyciąg z dziurawca, w terapii depresji może zwiększać ryzyko napadów drgawkowych.

Chinidyna i Brintellix – Lek na zaburzenia rytmu serca może zwiększać ryzyko napadów drgawkowych w połączeniu z Brintellix.

Chlorpromazyna, chlorprotiksen, haloperydol i Brintellix – Leki te, stosowane w zaburzeniach psychicznych, mogą zwiększać ryzyko napadów drgawkowych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Brintellix

Skutki uboczne leku Brintellix

Brintellix (vortioksetyna) jest lekiem przeciwdepresyjnym stosowanym w leczeniu depresji u dorosłych. Chociaż większość pacjentów toleruje go dobrze, to jak każdy lek, może powodować potencjalne skutki uboczne. Oto niektóre z nich:

Nudności – Nudności są jednym z najczęstszych skutków ubocznych, jakie mogą wystąpić podczas stosowania Brintellix. W niektórych przypadkach pacjenci mogą wymiotować.

Bóle głowy – Niektórzy pacjenci zgłaszają bóle głowy jako skutek uboczny przyjmowania Brintellix.

Bezsenność – Niektórzy pacjenci zgłaszają trudności z zasypianiem lub bezsenność podczas stosowania Brintellix.

Zmęczenie – Zmęczenie jest kolejnym częstym skutkiem ubocznym stosowania Brintellix, który może wpłynąć na codzienne funkcjonowanie pacjenta.

Suchość w ustach – Niektórzy pacjenci zgłaszają uczucie suchości w ustach podczas stosowania Brintellix.

Biegunka – Biegunka jest kolejnym skutkiem ubocznym, który może wystąpić przy stosowaniu Brintellix.

Zawroty głowy – Niektórzy pacjenci mogą odczuwać zawroty głowy jako skutek uboczny stosowania Brintellix.

Problemy z pamięcią – Niektórzy pacjenci zgłaszają problemy z pamięcią lub trudności w koncentracji podczas stosowania Brintellix.

Zwiększone ryzyko krwawienia – Brintellix może zwiększyć ryzyko krwawienia, szczególnie u pacjentów stosujących leki przeciwkrzepliwe.

Ryzyko samobójstwa – Podobnie jak wiele innych leków przeciwdepresyjnych, Brintellix może zwiększyć ryzyko myśli samobójczych lub prób samobójczych u niektórych pacjentów.

Jeśli pacjent doświadcza jakichkolwiek skutków ubocznych podczas stosowania Brintellix, powinien skontaktować się z lekarzem, aby omówić dalsze postępowanie.

 

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Brintellix

Pytania naszych Pacjentów

Jakie działanie ma Brintellix?

Brintellix działa głównie przez modulację układu serotoninowego, wpływając na różne podtypy receptorów serotoninowych oraz hamując wychwyt zwrotny serotoniny. Efekty te prowadzą do zwiększenia sygnału serotoninowego, co przekłada się na poprawę nastroju i łagodzenie objawów depresji. Ponadto, Brintellix może wpływać na poprawę funkcji poznawnych u pacjentów z depresją oraz oddziaływać z innymi układami neuroprzewodowymi, co może przyczynić się do bardziej złożonego mechanizmu działania leku.

Czy Brintellix pobudza?

Nie jest to lek, który został stworzony w celu bezpośredniego pobudzenia, ale niektóre osoby mogą odczuwać subiektywnie działanie pobudzające podczas jego stosowania.

Czy Brintellix działa przeciwlękowo?

Tak, Brintellix wykazuje działanie przeciwlękowe.

Jak długo można stosować Brintellix?

W przypadku leczenia depresji, zwykle pacjentom zaleca się kontynuowanie terapii przez co najmniej 6 miesięcy po ustąpieniu objawów depresji, aby zminimalizować ryzyko nawrotu choroby. W przypadku pacjentów z przewlekłą lub nawracającą depresją, lekarz może zalecić dłuższe stosowanie leku w celu utrzymania stabilności emocjonalnej.

Czy Brintellix uzależnia?

W przeciwieństwie do niektórych leków psychotropowych, takich jak benzodiazepiny czy opioidy, Brintellix nie wywołuje uzależnienia w klasycznym rozumieniu tego słowa.

Ile czasu działa Brintellix?

Brintellix można stosować o dowolnej porze dnia, jednak lekarz może zasugerować pacjentowi przyjmowanie leku o określonej porze. Ważne jest, aby utrzymać stałą dawkę i schemat przyjmowania leku, aby osiągnąć optymalne efekty terapeutyczne.

Czy Brintellix podnosi ciśnienie?

Brintellix nie jest zwykle związany ze wzrostem ciśnienia krwi u większości pacjentów.

Czy Brintellix można brać na noc?

Brintellix można stosować o dowolnej porze dnia, jednak lekarz może zasugerować pacjentowi przyjmowanie leku o określonej porze. Ważne jest, aby utrzymać stałą dawkę i schemat przyjmowania leku, aby osiągnąć optymalne efekty terapeutyczne.

Co zamiast Brintellix?

Alternatywy dla Brintellix obejmują leki z grupy SSRI, takie jak fluoksetyna (Prozac) czy sertralina (Zoloft), oraz SNRI, takie jak wenlafaksyna (Effexor) czy duloksetyna (Cymbalta). Wybór leku zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i powinien być omówiony z lekarzem.

Jak odstawić Brintellix?

Aby odstawić Brintellix, skonsultuj się z lekarzem, który opracuje indywidualny plan stopniowego zmniejszania dawki. Monitoruj swoje samopoczucie podczas procesu odstawienia i informuj lekarza o wszelkich objawach odstawiennych. Pamiętaj, że odstawienie leku powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem medycznym.

Kiedy brać Brintellix?

Brintellix można przyjmować o dowolnej porze dnia, ale zaleca się przyjmowanie go codziennie o tej samej godzinie, aby utrzymać stałe stężenie leku we krwi.

Czy Brintellix jest na receptę?

Tak, Brintellix jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Brintellix ? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaVortioxetini hydrobromidum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentH. Lundbeck A/S

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2024