Brilique

Brilique to skuteczny lek, który jest stosowany w celu zmniejszenia ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym. Lek ten zawiera tikagrelor, który blokuje receptor P2Y12 i zmniejsza aktywność płytek krwi. Konieczne jest jednak skonsultowanie się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia, ponieważ lek może mieć skutki uboczne i może nie być odpowiedni dla niektórych pacjentów, w szczególności tych z chorobami wątroby lub nerek. Pacjenci powinni dokładnie przestrzegać zaleceń dotyczących dawkowania i nie przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem, aby zapobiec powikłaniom sercowo-naczyniowym.

Działanie Brilique

Brilique to preparat stosowany w celu zapobiegania poważnym zdarzeniom sercowo-naczyniowym, takim jak zawał serca, udar czy niestabilna dusznica bolesna u osób dorosłych.

Substancją czynną leku Brilique jest tikagrelor, który jest inhibitorem receptora P2Y12. Regularne stosowanie tego leku wpływa na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia kolejnego zawału serca, udaru czy zgonu związanego z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Tikagrelor działa poprzez hamowanie skupiania się płytek krwi, co prowadzi do zmniejszenia ryzyka powstania zakrzepu. Zakrzepy krwi mogą prowadzić do różnych niekorzystnych zdarzeń, takich jak:

 • Odcięcie dopływu krwi: jeśli zakrzep zablokuje przepływ krwi, może to prowadzić do zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu. Obie te sytuacje są zagrożeniem życia i wymagają natychmiastowej interwencji medycznej.
 • Częściowa niedrożność naczyń krwionośnych: zakrzep może również częściowo zablokować naczynia krwionośne prowadzące do serca, co skutkuje zmniejszonym dopływem krwi do mięśnia sercowego. W rezultacie może wystąpić niestabilna dusznica bolesna, objawiająca się bólem w klatce piersiowej oraz uczuciem ucisku lub duszności.

Stosowanie leku Brilique powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza, który określi odpowiednią dawkę i czas trwania terapii. Pacjenci powinni również być regularnie monitorowani pod kątem ewentualnych działań niepożądanych, takich jak krwawienia, duszność czy reakcje alergiczne.

Wskazania do stosowania Brilique

Lek ten jest szczególnie wskazany dla pacjentów z obciążonym wywiadem zdrowotnym, takim jak:

 • Zespół wieńcowy: choroba wywołująca niedokrwienie mięśnia sercowego, co prowadzi do zwiększonego ryzyka zawału serca, niestabilnej dusznicy bolesnej oraz innych problemów sercowo-naczyniowych.
 • Przebyty zawał serca: pacjenci, którzy mieli już zawał serca, są narażeni na ponowne zdarzenia sercowo-naczyniowe.
 • Duże ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych: osoby z czynnikami ryzyka takimi jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość, palenie tytoniu czy hipercholesterolemia.

Przeciwwskazania do stosowania Brilique

 • Nadwrażliwość na substancję czynną tikagrelor lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
 • Krwotok śródczaszkowy, gdyż stosowanie leku może prowadzić do zwiększenia ryzyka krwawienia.
 • Zaburzenia czynności wątroby, ponieważ lek jest przetwarzany przez wątrobę i jego stosowanie może pogorszyć stan pacjentów z chorobami wątroby.
 • Stosowanie silnych inhibitorów CYP3A4, takich jak ketokonazol, klarytromycyna, nefazodon, rytonawir i atazanawir, ponieważ mogą one wpływać na metabolizm leku i zwiększyć ryzyko działań niepożądanych.
 • Ciąża lub podejrzenie ciąży, ponieważ bezpieczeństwo stosowania leku Brilique w czasie ciąży nie zostało ustalone.
 • Okres karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy tikagrelor przenika do mleka matki.
 • Czynne krwawienia patologiczne, takie jak wrzody żołądka lub krwawienia z przewodu pokarmowego, ponieważ stosowanie leku może zwiększyć ryzyko krwawień.

Jeśli pacjent ma którekolwiek z powyższych przeciwwskazań, lek Brilique nie powinien być stosowany. Pacjenci powinni poinformować swojego lekarza o wszelkich chorobach, dolegliwościach, alergiach i lekach, które stosują, przed rozpoczęciem stosowania leku Brilique lub jakiegokolwiek innego leku.

Dawkowanie leku Brilique

Dawkowanie leku Brilique powinno być indywidualnie dostosowane przez lekarza, w zależności od stanu pacjenta i szczegółów przypadku klinicznego. Oto ogólne zalecenia dotyczące dawkowania:

 • Początkowa dawka: Zwykle dawka początkowa leku Brilique wynosi 180 mg, podawana w formie tabletki dojelitowej. Ta dawka może być podzielona na dwie tabletki po 90 mg każda.
 • Dawka podtrzymująca: Po zastosowaniu dawki początkowej pacjent powinien kontynuować leczenie dawką podtrzymującą wynoszącą 90 mg, podawaną dwa razy na dobę.
 • Stosowanie z kwasem acetylosalicylowym: Lek Brilique zwykle jest stosowany w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ASA) w dawce 75-150 mg na dobę. Terapia skojarzona zwiększa skuteczność działania obu leków i może znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.
 • Sposób przyjmowania: Tabletkę Brilique można przyjmować niezależnie od posiłków. W razie problemów z połykaniem, można rozgnieść tabletkę i zmieszać z połową szklanki wody. Następnie natychmiast wypić płyn, dolać kolejną porcję wody do szklanki, przepłukać i ponownie wypić. W przypadku pacjentów, którzy nie mogą przyjmować leku doustnie, istnieje możliwość podania zawiesiny leku przez zgłębnik nosowo-żołądkowy, który następnie należy przepłukać wodą.
 • Dawkowanie u pacjentów ze szczególnymi potrzebami: Dawkowanie leku Brilique nie wymaga dostosowania u osób z łagodnymi/umiarkowanymi zaburzeniami wątroby, niewydolnością nerek czy pacjentów w podeszłym wieku. Jednak pacjenci z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby powinni zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku i być ściśle monitorowani przez lekarza prowadzącego.
 • Długość leczenia: Długość leczenia lekiem Brilique ustalana jest indywidualnie przez lekarza, ale zwykle wynosi 12 miesięcy. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić dłuższą terapię, zwłaszcza jeśli korzyści z leczenia przewyższają ryzyko ewentualnych działań niepożądanych.

Środki ostrożności podczas stosowania leku Brilique

Środki ostrożności podczas stosowania leku Brilique i sytuacje wymagające szczególnej uwagi

 1. Zwiększone ryzyko krwawień: Lek Brilique może zwiększać ryzyko wystąpienia krwawień, zwłaszcza w przypadku wykonanych zabiegów chirurgicznych lub doznanych urazów. W takich sytuacjach należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.
 2. Zaburzenia krzepliwości krwi: Pacjenci z zaburzeniami krzepliwości krwi powinni zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Brilique i być regularnie monitorowani przez lekarza.
 3. Krwawienia z przewodu pokarmowego: Osoby z historią krwawień z przewodu pokarmowego powinny poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem terapii lekiem Brilique.
 4. Stosowanie leków wpływających na krzepliwość krwi: Jeśli pacjent stosuje równocześnie inne leki wpływające na krzepliwość krwi, takie jak antykoagulanty czy inne leki przeciwpłytkowe, należy skonsultować się z lekarzem, który może zadecydować o dostosowaniu dawki lub zmianie schematu leczenia.
 5. Planowane zabiegi chirurgiczne: W przypadku planowanych zabiegów chirurgicznych, należy przerwać stosowanie leku Brilique na co najmniej 7 dni przed zabiegiem, aby zmniejszyć ryzyko krwawienia. Decyzję o przerwaniu leku podejmuje lekarz prowadzący.
 6. Przebyty niedokrwienny udar mózgu: Pacjenci, którzy przebyli niedokrwienny udar mózgu, mogą stosować lek Brilique jedynie do 12 miesięcy. Dalsze leczenie należy skonsultować z lekarzem.
 7. Ryzyko wystąpienia bradykardii: Lek Brilique może prowadzić do wystąpienia bradykardii (zbyt wolnej czynności serca). Pacjenci z ryzykiem wystąpienia tego zaburzenia powinni być ścisłe monitorowani przez lekarza.
 8. Podeszły wiek powyżej 75. roku życia: Osoby starsze są bardziej narażone na działania niepożądane leku Brilique, takie jak krwawienia. W przypadku pacjentów w podeszłym wieku lekarz może dostosować dawkowanie lub zdecydować o zmianie leku.
 9. Ciężkie zaburzenia czynności nerek: Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek powinni zachować ostrożność podczas stosowania leku Brilique i być monitorowani przez lekarza.
 10. Nefropatia moczanowa: Osoby z nefropatią moczanową powinny poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem leczenia lekiem Brilique, ponieważ może to wpłynąć na dawkowanie lub wybór leku.
 1. Równoległe stosowanie leku z innymi substancjami: Stosowanie leku Brilique równocześnie z niektórymi innymi lekami, takimi jak ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital, cyklosporyna czy alkaloidami sporyszu, może wpłynąć na skuteczność leczenia i prowadzić do działań niepożądanych. W takich przypadkach konieczna jest konsultacja z lekarzem, który może zadecydować o dostosowaniu dawki lub zmianie schematu leczenia.
 2. Bezpieczeństwo stosowania u młodzieży: Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku Brilique u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia nie są znane. W przypadku osób z tej grupy wiekowej, lekarz może zalecić inne leczenie lub skierować pacjenta do specjalisty.

Ważne jest, aby poinformować lekarza o wszystkich istniejących schorzeniach, aktualnie przyjmowanych lekach oraz przeszłości medycznej przed rozpoczęciem leczenia lekiem Brilique. Lekarz będzie w stanie ocenić ryzyko i korzyści związane z leczeniem, dostosować dawkowanie lub wybrać alternatywne leczenie, jeśli będzie to konieczne. Przestrzeganie zaleceń lekarza oraz regularne kontrole stanu zdrowia są kluczowe dla bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Brilique.

Z czym nie łączyć leku Brilique

Rosuwastatyna i Brilique – Rosuwastatyna, stosowana do obniżania poziomu cholesterolu, może oddziaływać z lekiem Brilique. Brilique ma potencjał modyfikowania metabolizmu rosuwastatyny, co może wpłynąć na jej skuteczność i bezpieczeństwo stosowania.

Symwastatyna/Lowastatyna i Brilique – Podobnie jak w przypadku rosuwastatyny, symwastatyna i lowastatyna (w dawkach powyżej 40 mg na dobę) stosowane do kontroli cholesterolu, mogą wchodzić w interakcje z Brilique. Brilique może zmieniać sposób, w jaki organizm przetwarza te leki, co może prowadzić do zmian w ich efektywności lub ryzyku wystąpienia skutków ubocznych.

Ryfampicyna i Brilique – Ryfampicyna, antybiotyk, może wpływać na działanie Brilique. Możliwa jest zmiana stężenia Brilique we krwi pod wpływem ryfampicyny, co może zmniejszyć jego skuteczność lub zwiększyć ryzyko skutków ubocznych.

Fenytoina/Karbamazepina/Fenobarbital i Brilique – Leki antyepileptyczne jak fenytoina, karbamazepina i fenobarbital mogą zmieniać poziom Brilique we krwi, co może wpływać na jego skuteczność i bezpieczeństwo.

Digoksyna i Brilique – Digoksyna, stosowana w niewydolności serca, może oddziaływać z Brilique. Brilique może wpływać na stężenie digoksyny we krwi, co wymaga monitorowania.

Cyklosporyna i Brilique – Cyklosporyna, lek immunosupresyjny, może oddziaływać z Brilique. Wzajemne oddziaływanie tych leków może wpływać na ich skuteczność i profil bezpieczeństwa.

Chinidyna/Diltiazem i Brilique – Leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca, takie jak chinidyna i diltiazem, mogą wchodzić w interakcje z Brilique, wpływając na ich działanie i potencjalne ryzyko skutków ubocznych.

Beta-adrenolityki/Werapamil i Brilique – Leki te, stosowane w nadciśnieniu tętniczym, mogą oddziaływać z Brilique, co może wymagać dostosowania dawkowania lub monitorowania.

Morfina/Opioidy i Brilique – Stosowanie morfiny i innych opioidów, używanych w leczeniu silnego bólu, razem z Brilique może wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo obu grup leków.

Doustne Leki Przeciwzakrzepowe i Brilique – Doustne leki przeciwzakrzepowe, jak warfaryna, mogą zwiększać ryzyko krwawień, gdy są stosowane razem z Brilique.

Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne i Brilique – NLPZ, takie jak ibuprofen i naproksen, mogą zwiększać ryzyko krwawień, gdy są stosowane z Brilique.

SSRI i Brilique – Selektorywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, stosowane jako antydepresanty, mogą zwiększać ryzyko krwawień, gdy są stosowane razem z Brilique.

Inne Leki i Brilique – Leki takie jak ketokonazol, klarytromycyna, nefazodon, rytonawir, atazanawir, cyzapryd, alkaloidy sporyszu mogą oddziaływać z Brilique, wpływając na jego działanie i bezpieczeństwo.

Leki Fibrynolityczne i Brilique – Stosowanie leków fibrynolitycznych, takich jak streptokinaza czy alteplaza, może zwiększać ryzyko krwawień, gdy są stosowane razem z Brilique.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Brilique

Skutki uboczne leku Brilique

Krwawienia: Możliwe są krwawienia w różnych miejscach organizmu, w tym ciężkie krwawienia, które mogą zagrażać życiu. Należy zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią objawy takie jak:

 • Nagłe, obfite lub trudne do zatamowania krwawienie.
 • Zmiana koloru moczu lub stolca na czerwony, różowy, brązowy lub czarny.
 • Wymioty z krwią lub wyglądające jak fusy od kawy.
 • Kaszel z krwią lub skrzepy krwi.

Zaburzenia neurologiczne: Należy szukać natychmiastowej pomocy medycznej w przypadku objawów krwawienia wewnątrzczaszkowego, które mogą przypominać objawy udaru, w tym:

 • Nagłe drętwienie, osłabienie, lub trudności w mówieniu.
 • Nagłe problemy z równowagą lub koordynacją.
 • Nagły, silny ból głowy.

Objawy zakrzepicy małopłytkowej (TTP): Należy niezwłocznie zgłosić objawy takie jak gorączka, fioletowe plamy na skórze, żółtaczka, niewyjaśnione zmęczenie lub dezorientacja.

Problemy z oddychaniem (duszność): Może być łagodne i pojawiać się sporadycznie, ale jeśli duszność nasila się lub utrzymuje, należy skontaktować się z lekarzem.

Inne częste działania niepożądane:

 • Zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.
 • Siniaki, krwawienia z nosa, krwawienia po zabiegach chirurgicznych.
 • Bóle głowy, zawroty głowy, uczucie kręcenia się.
 • Problemy z żołądkiem takie jak biegunka, niestrawność, nudności, zaparcia.
 • Skórne reakcje takie jak wysypki, swędzenie.

Rzadsze skutki uboczne:

 • Reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd, obrzęk twarzy lub warg.
 • Zaburzenia widzenia.
 • Niezbyt często, ale potencjalnie poważne krwawienia do stawów i mięśni.

Nieprawidłowo niskie tętno: Częstość występowania tego skutku ubocznego nie jest dokładnie określona.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek inne objawy niepożądane lub wzmocnione działania niepożądane, które nie są wymienione, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Brilique

Pytania naszych Pacjentów

Czy Brilique to lek przeciwzakrzepowy?

Tak, Brilique jest lekiem przeciwpłytkowym, który działa przeciwzakrzepowo.

Czy Brilique jest na receptę?

Tak, Brilique jest lekiem na receptę, co oznacza, że może być wydawany jedynie na podstawie recepty wystawionej przez lekarza.

Jak długo można brać lek Brilique?

Czas trwania stosowania leku Brilique zależy od indywidualnego przypadku pacjenta. Zazwyczaj lek jest stosowany przez okres 12 miesięcy, jednak czas ten może być przedłużony lub skrócony przez lekarza w zależności od potrzeb i efektów leczenia.

Jak działa lek Brilique?

Lek Brilique zawiera substancję czynną tikagrelor, która blokuje receptor P2Y12 na powierzchni płytek krwi, co prowadzi do zmniejszenia aktywacji i agregacji płytek krwi. Dzięki temu lek zmniejsza ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, u których wystąpiły wcześniej zdarzenia sercowo-naczyniowe.

Kiedy mogę odstawić Brilique?

Decyzja o odstawieniu leku Brilique powinna zostać podjęta przez lekarza prowadzącego i uzależniona jest od indywidualnej sytuacji pacjenta. Zazwyczaj lek jest stosowany przez okres 12 miesięcy, a jego dalsze stosowanie lub odstawienie zależy od skuteczności leczenia oraz ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych u pacjenta.

Ile Brilique przy zawale?

Dawkowanie leku Brilique przy zawale serca zależy od indywidualnego przypadku pacjenta i decyzję o dawce oraz czasie stosowania leku powinien podjąć lekarz prowadzący. Zazwyczaj w początkowej fazie leczenia podaje się dawkę 180 mg, a następnie 90 mg dwa razy na dobę przez okres 12 miesięcy.

Jak odstawić lek Brilique?

Decyzję o odstawieniu leku Brilique powinien podjąć lekarz prowadzący. W celu zmniejszenia ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych należy unikać nagłego odstawiania leku, a zamiast tego stopniowo zmniejszać dawkę. Lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku w ciągu kilku tygodni lub stopniowe zmniejszanie dawki w określonych interwałach czasowych.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Brilique? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaTicagrelorum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAstraZeneca AB

Źródła

Pokaż źródła

Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2024