Benodil

Benodil jest to lek występujący w postaci zawiesiny do nebulizacji. Preparat ten stosowany jest w leczeniu astmy, zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, a także zespołu krupu. Substancją czynną leku jest budezonid zaliczany do kortykosteroidów.

Działanie Benodil

Lek Benodil występuje w postaci zawiesiny do nebulizacji.  Substancją czynną preparatu jest budezonid zaliczany do kortykosteroidów. Wykazuje on miejscowe działanie przeciwzapalne i działa również przeciwalergicznie, przeciwwysiękowo oraz zmniejsza obrzęki. Benodil stosowany jest w leczeniu astmy, zespołu krupu oraz zaostrzenia POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc). W przypadku stosowania kortykosteroidów w postaci wziewnej zminimalizowane jest ryzyko wystąpienia skutków ubocznych, które jest dużo wyższe w przypadku doustnego stosowania tej grupy leków.

Preparat ten dostępny jest jedynie na receptę i występuje w dawce 0,125 mg/ml, 0,25 mg/ml i 0,5 mg/ml. Dostępne opakowania leku to 10, 20, 40 lub 60 ampułek po 2 ml. Działanie leku polega na przedostaniu się substancji czynnej preparatu do płuc podczas wdechu, w efekcie czego zmniejsza się obrzęk i zapobiega to zapaleniu płuc.

Leku Benodil nie należy stosować w celu łagodzenia ostrego skurczu oskrzeli objawiającego się zaciśnięciem mięśni dróg oddechowych (świszczący oddech), a także dusznościami (bezdechem).

Wskazania do stosowania leku Benodil

Oto wskazania do stosowania leku:

Leczenie astmy, w sytuacji gdy niewłaściwe jest stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub proszkowego.

 • Benodil jest stosowany jako alternatywna metoda leczenia astmy, gdy pacjent nie może lub nie potrafi stosować inhalatora ciśnieniowego lub proszkowego.
 • Lek ten działa rozszerzająco na oskrzela, co ułatwia oddychanie i łagodzi objawy astmy, takie jak duszność i kaszel.

Leczenie zespołu krupu – ostrego zapalenia krtani, tchawicy oraz oskrzeli, niezależnie od przyczyny, któremu towarzyszy istotne zwężenie górnych dróg oddechowych, duszność lub tzw.”szczekający” kaszel, które prowadzą do trudności z oddychaniem.

 • Benodil jest skutecznym lekiem w leczeniu zespołu krupu, który charakteryzuje się obrzękiem błony śluzowej krtani, tchawicy i oskrzeli, co prowadzi do duszności i „szczekającego” kaszlu.
 • Lek ten działa rozszerzająco na drogi oddechowe, zmniejszając ich obrzęk i ułatwiając oddychanie.

Leczenie zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), w sytuacji gdy jest uzasadnione stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji.

 • Benodil jest stosowany jako dodatkowe leczenie zaostrzeń POChP, gdy konieczne jest również stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji.
 • Lek ten działa rozszerzająco na oskrzela, co ułatwia oddychanie i zmniejsza duszność związana z POChP
 • Przeciwwskazania do stosowania leku Benodil.

Benodil jest nieodpowiedni do stosowania w łagodzeniu ostrego napadu astmy lub stanów astmatycznych oraz bezdechu.

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Benodil jest:

 • nadwrażliwość na substancję czynną leku lub którąkolwiek z substancji pomocniczych,
 • łagodzenie ostrego napadu astmy oraz bezdechu.

Dawkowanie leku Benodil

Dawkę, częstotliwość stosowania leku i czas trwania kuracji ustala lekarz na podstawie czynników tkj. wiek pacjenta oraz wskazania do stosowania tego preparatu. Lek przeznaczony jest do stosowania wziewnego. Można go mieszać z jałowym i izotonicznym roztworem chlorku sodu (0,9%) i taką przygotowaną mieszaninę należy zużyć w ciągu 30 min.

Dawkowanie w przypadku leczenia astmy:

 • niemowlęta od 6 do 23 miesięcy oraz dzieci od 2. do 11. roku życia – zalecana dawka początkowa to od 0,5 mg do 1 mg stosowane 2 razy na dobę. Jako dawkę podtrzymującą zaleca się stosowanie 0,25 mg do 0,5 mg 2 razy na dobę. Maksymalna dobowa dawka leku to 2 mg;
 • osoby dorosłe oraz młodzież w wieku od 12 do 17 lat – zalecana dawka początkowa to 1 mg stosowane 2 razy na dobę. Jako dawkę podtrzymującą zaleca się stosowanie 0,5 mg do 1 mg 2 razy na dobę. Maksymalna dobowa dawka leku to 4 mg.

Dawkowanie w przypadku leczenia zespołu krupu:

W tym przypadku dawka, a także czas trwania leczenia ustalane są indywidualnie przez lekarza. Już po 2 dniach od rozpoczęcia kuracji mogą być widoczne efekty leczenia, ale najczęściej dla pełnej skuteczności terapii lek należy stosować codziennie (nawet gdy nie występują objawy) przez okres 4 tygodni.

 • niemowlęta od 6 do 23 miesięcy oraz dzieci od 2. do 11. roku życia – najczęściej zalecana dawka to 2 mg, dawkę tę można podać w 2 dawkach podzielonych po 1 mg z odstępem 30 min pomiędzy dawkami. Lek może być stosowany z zachowaniem 12- godzinnego odstępu maksymalnie przez okres 36 godzin lub do momentu, aż stan pacjenta się poprawi.

Dawkowanie w przypadku leczenia zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc:

 • najczęściej zalecaną dawką jest od 1 mg do 2 mg na dobę. Dawkę tę należy podawać w 2 dawkach pojedynczych z zachowaniem 12-godzinnego odstępu pomiędzy dawkami.

Lek należy stosować przy użyciu nebulizatora. Dla skuteczności leku ważne jest poprawne stosowanie nebulizatora. W przypadku dzieci nebulizator powinien być stosowany pod opieką osób dorosłych.

Zastosowanie większej dawki leku od tej zalecanej i pominięcie zastosowania dawki leku

W sytuacji, gdy zostanie zastosowana zbyt duża dawka leku jednorazowo kolejne dawki należy stosować bez zmian. W przypadku zastosowania większej dawki leku więcej niż 1-krotnie należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku pominięcia dawki leku kolejne dawki należy stosować normalnie. Nie należy przyjmować tej dawki leku, która została pominięta.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Benodil

Stosowanie leku Benodil (budesonid) wymaga zachowania pewnych środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne leczenie. Oto niektóre z nich, które warto wziąć pod uwagę:

 1. Po nebulizacji jamę ustną przepłukać wodą: Po zakończeniu nebulizacji z użyciem Benodil ważne jest przepłukanie jamy ustnej wodą, aby zmniejszyć ryzyko powstania pleśniawek.
 2. Przechowywanie leku: Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu i w temperaturze nie przekraczającej 25°C, aby chronić go przed uszkodzeniem.
 3. Zużycie ampułki: Jeśli ampułka z lekiem zostanie otwarta, należy zużyć jej zawartość w ciągu 12 godzin. Jeśli ampułka zostanie rozcieńczona solą fizjologiczną, jej zawartość należy zużyć w ciągu 30 minut.
 4. Ciąża i karmienie piersią: Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Benodil, ponieważ bezpieczeństwo jego stosowania w tych okolicznościach nie jest w pełni ustalone.
 5. Stosowanie u dzieci i młodzieży: Benodil może być stosowany u niemowląt od 6. miesiąca życia, u dzieci, młodzieży oraz u osób dorosłych. Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania i czasu stosowania leku.
 6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów: Jeśli wystąpią objawy, takie jak ciężkie oddychanie, nocne budzenie się związane z napadami astmy, mocno zaciśnięta klatka piersiowa rano, długotrwały ucisk w klatce piersiowej, niewyraźne widzenie lub zaburzenia widzenia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 7. W przypadku duszności i bezdechu: W przypadku wystąpienia duszności lub bezdechu należy stosować lek i jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.
 8. Przed rozpoczęciem leczenia w przypadku zakażeń: W przypadku wystąpienia przeziębienia, zakażenia w okolicy klatki piersiowej lub stwierdzonych chorób wątroby przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem preparatu Benodil należy skontaktować się z lekarzem.
 9. Informowanie lekarza o innych lekach: Przed rozpoczęciem stosowania Benodil ważne jest poinformowanie lekarza o wszystkich ostatnio i obecnie stosowanych lekach oraz o tych, których stosowanie jest planowane. Dotyczy to przede wszystkim leków steroidowych, inhibitorów proteazy HIV i leków, które są stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych. Lekarz może ocenić ewentualne interakcje leków i dostosować schemat leczenia.
 1. W przypadku zapomnianej dawki: Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę Benodil, należy ją przyjąć jak najszybciej, o ile zbliża się czas na kolejną dawkę. Jeśli jednak jest to blisko czasu kolejnej dawki, nie należy podwajać dawki, a zamiast tego kontynuować stosowanie leku zgodnie z planem.
 2. Regularne wizyty kontrolne: W trakcie leczenia Benodil ważne jest regularne konsultacje z lekarzem w celu monitorowania postępów i ewentualnego dostosowania dawkowania. Lekarz może również monitorować objawy uboczne i ogólny stan zdrowia pacjenta.

Stosowanie leku Benodil zgodnie z zaleceniami lekarza i przestrzeganie tych środków ostrożności pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne leczenie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania Benodil, zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Benodil

Leki Steroidowe i Benodil Połączenie leku Benodil z innymi lekami steroidowymi może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem steroidów. Te działania niepożądane obejmują, ale nie ograniczają się do, zmniejszenia odporności, zwiększenia ryzyka infekcji, osteoporozy, zwiększonego apetytu, przyrostu masy ciała, zaburzeń psychicznych (np. depresja, euforia), podwyższonego ciśnienia krwi, a także zmian skórnych. U pacjentów przyjmujących równocześnie Benodil i inne leki steroidowe, należy zachować szczególną ostrożność, monitorując występowanie tych objawów.

Leki Przeciwgrzybicze i Benodil Stosowanie leków przeciwgrzybiczych, takich jak ketokonazol lub itrakonazol, równolegle z Benodilem, może prowadzić do zwiększenia stężenia budesonidu (substancji czynnej w Benodilu) w organizmie. To z kolei może nasilać działania niepożądane Benodilu, w tym podatność na infekcje, podrażnienie błony śluzowej żołądka, możliwość wystąpienia wrzodów żołądka, a także potencjalnie wpływać na funkcjonowanie wątroby. Pacjenci przyjmujący jednocześnie te leki powinni być monitorowani pod kątem tych działań niepożądanych.

Inhibitory Proteazy HIV i Benodil Leki takie jak rytonawir i nelfinawir, stosowane w terapii HIV, mogą wzmacniać działanie Benodilu poprzez zwiększenie jego stężenia w organizmie. Wzrost stężenia budesonidu może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych, takich jak zmiany nastroju, problemy z trawieniem, zwiększone ryzyko infekcji, a także potencjalne wpływy na gospodarkę hormonalną organizmu. W przypadku równoczesnego stosowania tych leków, konieczne jest ścisłe monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, aby zapobiec niepożądanym efektom.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Benodil

Skutki uboczne leku Benodil

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

 • obrzęk twarzy, szczególnie wokół ust (z możliwym obrzękiem warg, języka, oczu, uszu)
 • świąd, wysypka skórna lub podrażnienie (kontaktowe zapalenie skóry), pokrzywka i skurcz oskrzeli (obkurczenie mięśni w drogach oddechowych powodujące świszczący oddech). Może to oznaczać, że wystąpiła reakcję alergiczna.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • nagły świszczący oddech po inhalacji leku.

Inne działania niepożądane:

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • pleśniawki (zakażenie grzybicze) w jamie ustnej. Wystąpienie tego działania będzie mniej prawdopodobne, jeśli po zastosowaniu leku Benodil pacjent przepłucze jamę ustną wodą.
 • łagodny ból gardła, kaszel i ochrypły głos
 • zapalenie płuc (zakażenie płuc) u pacjentów z POChP

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którykolwiek z poniższych objawów wystąpi podczas stosowania budezonidu; mogą to być objawy zakażenia płuc:

 • gorączka lub dreszcze
 • zwiększenie wytwarzania śluzu, zmiana barwy śluzu
 • nasilenie kaszlu lub zwiększone trudności w oddychaniu.

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zaćma (zmętnienie soczewki w oku)
 • skurcz mięśni
 • drżenie
 • depresja
 • niepokój
 • niewyraźne widzenie.

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

 • wysypka na twarzy po użyciu maski twarzowej. Mycie twarzy po użyciu maski pomaga temu zapobiec.
 • zaburzenia snu, niepokój, nerwowość, nadmierne podekscytowanie lub rozdrażnienie. Większe prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów u dzieci.
 • siniaki
 • utrata głosu
 • spowolnienie tempa wzrostu u dzieci i młodzieży
 • wpływ na nadnercza (niewielki gruczoł obok nerki).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • jaskra (podwyższone ciśnienie w oku).

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Benodil

Pytania naszych Pacjentów

Czy Benodil jest na receptę?

Tak, Benodil jest lekiem na receptę i można go kupić tylko po uzyskaniu recepty od lekarza.

Instrukcja jak stosować Bendoil

Instrukcja stosowania Benodil:

 1. Oderwij odpowiednią liczbę ampułek od paska, a resztę pozostaw w saszetce.
 2. Delikatnie wytrząśnij ampułkę przez około 30 sekund.
 3. Trzymając ampułkę w pozycji pionowej, otwórz ją poprzez odkręcenie górnej części.
 4. Wlej ilość leku przepisaną przez lekarza do komory nebulizatora.
 5. Wyrzuć pustą ampułkę(i) i zamknij pokrywę nebulizatora.
 6. Podłącz maskę twarzową lub ustnik do nebulizatora zgodnie z instrukcją.
 7. Podłącz nebulizator do sprężarki powietrza.
 8. Włącz sprężarkę i zacznij wdychać mgłę powstałą z leku przez ustnik lub maskę, oddychając spokojnie i głęboko, w pozycji wyprostowanej.
 9. Gdy w ustniku lub masce twarzowej nie będzie już widocznej mgły, inhalacja jest zakończona.
 10. Czas trwania nebulizacji zależy od rodzaju używanego sprzętu oraz ilości stosowanego leku.
 11. Po inhalacji kilka kropel leku pozostanie w nebulizatorze.
 12. Po zakończeniu inhalacji, wypłucz usta wodą i wypluj ją. Nie należy połykać. Jeśli pacjent używał maski twarzowej, należy również umyć twarz wodą.
 13. Po każdym użyciu inhalatora, wyczyść zbiornik nebulizatora przeznaczony na lek i ustnik (lub maskę twarzową).

Na jaki kaszel jest Benodil?

Benodil jest stosowany w leczeniu kaszlu krtaniowego, który jest często określany jako kaszel szczekający.

Czy Benodil mieszać z solą?

Benodil można mieszać z roztworem NaCl do wstrzykiwań (0,9%).

Czy Benodil na zapalenie krtani?

Benodil nie jest zwykle stosowany w przypadku zapalenia krtani, chyba że lekarz uważa, że jest to wskazane ze względu na konkretną sytuację pacjenta.

Jak długo można stosować Benodil?

Czas stosowania Benodil może się różnić w zależności od przyczyny, dla której jest przepisywany, postaci leku, indywidualnych potrzeb pacjenta oraz odpowiedzi na leczenie. Ważne jest, aby zawsze stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego i farmaceuty dotyczących dawkowania i czasu trwania leczenia.

Czy Benodil rozrzedza wydzielinę?

Benodil jest lekiem z grupy glikokortykosteroidów, który działa przeciwzapalnie i przeciwalergicznie. Nie ma on jednak bezpośredniego wpływu na rozrzedzenie wydzieliny.

Czy Benodil jest na suchy kaszel?

Benodil nie jest typowym lekiem stosowanym w leczeniu suchego kaszlu, ponieważ jest to glikokortykosteroid, który działa głównie przeciwzapalnie i przeciwalergicznie. Lek ten jest stosowany przede wszystkim w leczeniu astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i alergicznych nieżytów nosa, gdzie głównym celem jest redukcja stanów zapalnych.

Czy Benodil wzmaga kaszel?

W większości przypadków Benodil nie powinien wywoływać wzmożonego kaszlu jako działania niepożądanego.

Czy Benodil można na noc?

Benodil może być stosowany w różnych porach dnia, w zależności od zaleceń lekarza, potrzeb pacjenta oraz schematu dawkowania. Lek ten jest dostępny w różnych postaciach, takich jak inhalatory wziewne, aerozole do nosa czy tabletki, i może być stosowany w celu kontrolowania objawów astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) oraz alergicznych nieżytów nosa.

Kiedy stosować Benodil?

Budesonid (Benodil) jest glikokortykosteroidem stosowanym w leczeniu różnych stanów zapalnych i alergicznych.

Na co działa Benodil?

Benodil, czyli budesonid, jest syntetycznym glikokortykosteroidem o działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym. Stosowany jest w leczeniu różnych schorzeń związanych z zapaleniem i reakcjami alergicznymi.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Benodil? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaBudesonidum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Benodil

Budixon Neb , Budesonide Easyhaler, Budezonid, Budezonid Lek-Am, Miflonide Breezhaler, Nebbud, Pulmicort, Pulmicort Turbuhaler, Tafen Nasal.

Ostatnia aktualizacja: 17 grudnia 2023